is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 37, 18-04-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Concertzaal M. Groothuis E/UMEry. Tweede Paaschdag as. ÖATVSEN. Extra muziek onder leiding van A. VERVER. Aanvaug ’s avonds 8 uur. Hotel „Centrum ' Kerkstr. – Veendatn Groote en kleine Zalen disponibel voor Vergaderingen, enz. Zaal groot 200 personen. Beleefd aanbevelend, E. BROMMET Tevens Varkenswaag disponibel. I H.H. Landbouwers. I Komt U in VEENDAM, ! bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie, Groote en kleine vergaderzalen disponibel. :: Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederland-Bche Beetwortelsuikerfabriek. Bezoekt met de wekelijksche Marktdagen te Coevorden hel welbekende Café ABELS PRIMA CONSUMPTIE Eb BILLIJKE PRIJZEN -i Stalling voor Paarden *n Pietsen-bergplaats Aanbevelend,' JOH. ABELS SCHELPKALK prima uitstrooibaai POEDERKALK 90% gebluste kali 90% fijnheid t papieren zakken. foederkalk kan daardoor maandei «ewaard worden. ZWARTSEN3ERC kunstmest n.v. STADSKANAAL UOOGEVEEN KüISCHERBRüG Kalk. kalkblusscherij te Miidbarge is iederen kerkdag geopend. Aanbevelend, 0. LAMBERTS s IVoordbarge. V. J. MJHIIIS Hout en Bouwmaterialen cOEVORDEN . SCHOONEBEEK Tel. 154 Tel. 5 Kantoor coevorden Postgiro 2599 Blijhamsterslr. 15 }®lide Schoenen °°Tdeelige prijzen. Vakkundige reparatie.

I WIJ LEVEREN U:| Kasten Kabinetten | Dressoirs Tafels in alle modellen Crapaud Garnituren Fauteuil Garnituren Keukenstoelen 30 verschillende modellen Kohier Naaimachines Klokken Spiegels Lijsten E Ledikanten Matrassen Elsinghorst fornuizen Petr., Gas en Electr. Lampen B Huishoudelijke artikelen Ijzerwaren RUIME KEUZI. LAGE prijzen. I JAN DE BOERI Drijvende Winkel. Bezoekt ons magazijn j Alteveerstraat 4-6 – Hoogeveen I Wij bezorgen U aan huis Kunstmeststoffen alle soorten, ook Herik-kainief, Poederkalk Koper-sulfaaf. Granen binnen- en buitenlandsche, ook paardeboonen voererwten enz. Fonrages alle soorten krachtvoeders, thans speciaa Grondnoot en Soyaproducten voor Herfstlevering Vraagt onze prijzen. BELEEFD AANBEVELEND, M.V. Onsfwedder Kunslmesfbandel Onstwedde – Tel. No. 5 II ZWARTSENBERG I ■ KUNSTMEST N.V. 1 |B| STADSKANAAL Tel. 19 ||| HOOGEVEEN Tel. II BH RUISCHERBRUG Tel. 14 9 Alle soorten Kunstmeststoffen S uit voorraad leverbaar tegen ||||| concurrerende prijzen aan Han ||Pm del en Coöperatieve Aankoopverenigingen. Regelmatig boten in lossing met KPj| ILAJVDBO V WK alk. g I Schelpkalk Is goedkoop, gemakkelijk te B I verzaaien en Nederlandsch Fabrikaat. B Vraagt onze scherp concurreerende prijzen. I Schelpkalkbranderij KÜIPERS I I MUNTENDAM. Wat moet U straks met de SCHEERWOL beg^erTT"’' Verkoopen brengt weinig op I U kunt er ’t best wollen goederen van laten maken, zooals bijv. BREIGARENS, sterke ST OEFEN voor costuums of wollen FLANEL, of een mooie, onverslijtbare en zware WOLLEN H-DEKEN met 15 ja ar garantie! bcnnjf even n briefkaart om inlichtingen over de wolbewerking aan «•LLBBHANDB’ WOLBE WERK ING 14 bekron. Nletap/Leek Anno 1860 Heeft U geen scheerwol, dan kunt U genoemde goederen bif ons koop en; schrijf dan om de prijscourant. i lil Architectenbureau I Gebr. Blaauw Gasselternijveen (Fabr, „Oostermoer”). ||| Ëmmen Boschlaan 12 . Telefoon 175. ■ *

Komt ge te Winschoten ? Gebruikt dan Uw twaalfuurtje in Lunchroom J. ARENDS Langesfraat 113 WINSCHOTEN. Lage prijzen. Prima consumptie. I Speciale moderne Automatiek. loeren Bondsleden rooken PET’s Boerenbaai Brandt Beter. 60 ets. per pond. J. PET, Hoogeveen. >NGÊN iJS Ea AL ** 4 j f WITKOP’» O i mosterd r H.H. LANDBOUWERS UW ADRES voor alle soorten Landbouwwerktuigen Radio en Rijwielen, Burgers E.N.R. enz., is R. AALDERS GROF- EN HOEFSMEDERIJ spijkerboor. Voor Paschen xen mooi Costuum of Japon? HET ADRES: JAKOBS (over ’t postkantoor), EMMEN. Let op juist adres! HS. Geuchies Architect – Vlagtwedde I Telei. 33. Ontwerpen en Uitvoering van alle voorkomende BOUWWERKEN, WaTERen BETONBOUW. OPMETINGEN en SCHATTINGEN. Alle assuranties Hmhl voor de Ned. Loyd Bij Kinder- en Damesfoto’s is vertrouwen noodig J Geeft uw, vertrouwen aan de spe-1 cialiste Mevr. kottel Heyer —Franke en U bent steeds tevreden. FOTO MODERN, Winschoten. Torenstraat 18a, Telef. 431. Speciaal atelier voor Kunstphoto-1 grafie, Schilderij- en Fotohandel. IMag.MHORIZoiT WOLDSTRAAT 6 – MEPPEL Het adres voor Landbouwen Maatschappij-leden biedt u steeds voordeliger aan : | Prima Spiraalmatrassen 2-pers. I f4.90; zeer voordelig Kapokbed f 14.80; extra aanbieding Vlokstel (3-delig) ; Naaimachines met garantie (tijdelijk) f37.50; de zware rode Keukenstoelen f 2.90 ; de nieuwste Linnenkasten (met ruitjes) f29.90; 2-pers. Ledikanten f5.50. Wij zijn steeds I voordeliger en goed gesorteerd in Heren-Cosfuums en Damesstoffen. Deze laatste knippen wij u gratis volgens uw 1 eigen patroon. F. B. WORTELBOER Hoofdstraat TER APEL. I Uw adres voor Rijwielen en Onderdeelen. ( Ie klas Reparafie-inrichting. I Tevens Autoverhuur. J Beleefd aanbevelend.!

I Bieten hebben mij het liefst n snellen opkomst en vergemakkelijkt de grondbewerking |p||£S jjMjaja 'wÊs Mijn salpetentikslof is zeer gjffS, '&*•; gemakkefijk opneembaar, zoo- 4tiÊsiJsé£ É wel in het voorjaar bij het zaaien, als bij overbemesting. De bieten groeien daardoor gul en leveren een opbrengst rw*rTWJ^ffWr met een hoog gehalte. Voor goede bieten en lagen kostprijs: KALKSALPETER IG •****• W ,«,./» ... K.H.4**, ,0 p. .. wiwu M t,„ „ I Heerencostuum sloomen f 2.80 I ■ JflP°n „ – 2.00 I £ Mantel „ – 2.50 I I Ververij VOORDENHOUT I | W.LDERVANK. | ONDERLINGE VEENKOLONIALE HAGELVERZEKERIN6-HAATSCHAPPU Gevestigd te Wildervank. Opgericht in 1910 door den Veenkolonialen Boerenbond. Werkt over de Provinciën GRONINGEN, DRENTHE en OVERIJSEL. Yerzekering zii" tol nu toe toegefreden 1400 deelnemers met cu.UUU H.A. Inleg 25 cent per H.A. Inde 23 jaren dat de Maatschappij bestaan heeft, is gemiddeld ?er jaar aan omslag geheven Z7 ct. per H.A. inlichting voor toetreding bij den Secretaris of bij den plaatseiijken rertegenwoordiger te verkrijgen. Vertegenwoordiger voor Kloosterveen de heer R. H. MULDER en voor Oranjekanaal de heer J, VOORTMAN. • Namens het Bestuur: S, R. MEIHUIZEN, Secretaris, Lentetijd .... Eijwleltijd „VEENO” RIJWIELEN ZIJN DUURZAAM EN GOEDKOOP „HOLFA’-Rijwielen (Veeno tabr.) reeds vanaf f33.-, ,VEENO” model Standaard . . „ „ f39.-. Goedkoope Rijwielen steeds voorradig. JOHS. MEjVSI]\G ■ ERICA Pluche Damesjasjes Fluweelen Damesjasjes Peau de Pêche Damesblazers Wollen Damesblazers Peau de Pêche Meisjesblazers Wollen Meisjesblazers Damesmantels Damesjaponnen Meisjésmantels Kinderjurkjes Verlangt ü keuze ? Dan naar W. FIDDER, Emmen. Als U vrienden op visite hebt, presenteert hun dan een Karei I, Willem 11, Abonné, Uiltje, Duc George, Ritmeester ot een Vossen Breuers Sigaar. Uw gasten zullen dat waarderen. Bovenstaande merken te verkrijgen inde Sigarenmagazijnen „RONDE’* BRUGSTRAAT – HOOFDSTRAAT – POSTSTRAAT STADSKANAAL

L. Middelkamp TER APEL Tel, so. Steeds ruime keuze Wollen, Zijden en Fluweelen Stoffen. Op verlangen GRATIS kmppen, E. KAMPS SMEDERIJ . ROEDE Koperslagerij, Rijwielhandel en aanleg van Electrische Licht- en Krachtinstailatiei Solied en goedkoop adres BELEEFD AANBEVELEND Steenhouwerij Fa. J. KALK en Zn. I EMMEN I STADSKANAAL | U. 'I Siallon I Pehelerwes Groote keuze in ■ Grafwerken I Grafkransen, SLIJPSTEEIiEII. | H. WOLD Grof-en Hoefsmederij EKEHAAR. Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen, Rijwielen, Radio, Electrische Apparaten, enz, enz. Beleefd aanbevelend. Geen rook. Geen reuk. DEMON Petroleumgasstellen : 10 uur koken op I Liter Petrolenm. Alleen verkoop; A. FOKKEMA en Zn. Ged. Singel 9 ASSEN. HET ADRES voor solide Meubels tegen billijke prijzen is A, GORTER MEUBELEN LEEK. ARN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal lulianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen H.H. LANDBOUWERS! Het adres voor het aanschaffen van ; LANDBOUWWERKTUIGEN ’ als: ploegen, eggen, cultlvatoren ! tevens kachels en alle huls* , houdelljke artikelen Is J. G. WEUSTEfI Smederij en Rijwielhandel ÜPSINGHUiZEN.