is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 44, 06-06-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B.H. LANDBOUWERS! Uw adres voor LOOD-, ZINK- ei MASTIEKWERKEN, VEEDRINKWATER LEIDING, KOPEREN POMPEN. AANLEG VAN ELECTRISCHE LICHT- EF KRACHTINSTALLATIES. J. TEM MATE Hoofdstraat 246 – HOOGEVEEN – Tel. 22; i • |g©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© | JOH. VAN DRIESUM 1 I« Gr. Kerkstraat 19 – MEPPEL* © | —-= SB © . © ® Horlogerie © © , * ffi I Goud en Zilver © © © BUIKBANDEN G.H. WESTEN LANQESTRAAT 7f tegenover „HOTEL SMID’ L Winschoten. Voor de feestdagen Colbert Costuums Sportcostuums Overhemden Poloshirts Dassen Riemen Sokken enz. vindt U Inde grootste sorteerlng bij A. ROBERT v/H K. RONNER & Zn. Zuldeinde IJ – t|o ’t Postkantoor – MEPPEL. : ,-i,. ir- – --r-inr-i „i, ... , H.H. VEEHOUDERS. Reinigt Uw stallen grondig met BTAL-BPREE t per bus k Vi Lt. f 1.45. / UIER-VASELINE p. Kilo f 0.50, 6 Kilo f 0.40 p. Kilo. SPECIAALZAAK VOOR VEEQENEESMIDDELEN. Vraagt inlichtingen. COR v.d. MET, Ass.-Apoth. Torenstraat 16, WINSCHOTEN. .. 111 —*—* Firma M. RATS Nieuw-Amsterdam HET ADRES voor Dames-, Heeren- „ Kinderkleeding Prima kwaliteiten Lage prijzen. 1 »»■ l«——Ml E. J. MAATHUIS Machinerieën, . CHEMICALiëN . stadskanaal – tel. ui levert alle Machinekamerbehoelten. d . Appendages Speciaal adres Qroom, Kern Gummi en Eng, Balata jltllfritm:n. Riemverbinders alle soorten. Pompen, Zuig en pers. j-buglas Roodkoperen enz. enz. Drijfwerken. Kwaliteits Gereedl<-happen. Hijsch- en Hefwerktuigen. Alle soorten Verpakkingen. el'®, Mach. cyl. olie, Auto, Tractor olie, enz. enz. Vet, Consistent jOgellagervet, Wagensmeer, Kruiringsmeer, Dekkleedensmeer, Zeilenz. enz. Zuigslangen en alle soorten Waterslangen, Ewart ettingen Bevestigingsleden. Schoonmaakartikelen voor de Jhvelfabrieken, Purifex 8.K., ter voorkoming van Melksteen, Pasteurs, „etkluigen. —• Drljfriemensmeer voor slippen. Brandkasten, huisdeuren. u Ons parool is; Bestellen bij leden van den Bond Landbouw en — Van de oprichting af Bondslid. v/h FIRMA E. LAMBERS I 05/ APOTHEKER J. O. TIMMERS \T| // BINNEN- EN BUITENLANDSCHE \M// -1 GENEESMIDDELEN VAT DROGERIJEN EN CHEMICALIËN V Krulssfr. IO ASSEN Giro 75864. Telef. 183. -1 1 -I ’iENORM” Succes-Sigarenü Fijn van smaak, pracht van kleur, kloek van model, en enorm laag In prijs. BI) mln. afname van 250 sigaren L franco thuis A3 cent per stuk. * beert U eens. Briefkaart wordt vergoed, ""bevelend, P. L. TAKENS L. GROOTHANDEL TABAKSFABRIKANTEN '«uwelaan 6 VEEN DAM.

Hotel „Spoorzicht” I NI Leeuwarden I 51 2 i De beide Pinksterdagen: I I Matinee van 4-6‘|2 uur. I I Soirée van 8-12 uur. I H Dansmuziek door: I I The Rhythm Kings I I o.Lv. Henri Bakker I Bij ons Is hel steeds gezellig I I S. CASTELEIN. I

H.H. LANDBOUWERS! Bezoekt in Hoogeveem Hotel L MULDER aan de Veemarkt. Verschillende Vergaderingszalen disponibel. Prima consumptie Beleefd aanbevelend. Bondscafé IJ. STAALSTRA Harkstede Moderne Speeltuin met verschillende attracties. Steeds groote Zalen disponibel voor vergaderingen, enz. Prima consumptie BILLIJKE PRIJZEN. ~ H.H. Landbouwers I Komt U in EMMEN, bezoekt dan Café KROEZE aan de Veemarkt. Vergaderzalen disponibel. Prima consumptie. Aanbevelend; L. KROEZE. Tel. 33 Garage „Ra pi de” is Uw adres voor onderhoud en reparatie van Uw wagen. Tevens LUXE VERHUUR van 4-, 5- en 6-pers. wagens met en zonder chauffeur tegen billijk tarief. Beleefd aanbevelend, J. W. v.d. ZIEL ZUIDLAREN Tel. 33. Café H. HABING ZWEELOO. Steeds Zalen disponibel voor Vergaderingen, enz. Ook het adres voor alle soorten Rietbedekklngen. Overal te ontbieden. Prijzen op aanvraag. Beleefd aanbevelend. Voor bezoekers van groote en kleine gezelschappen aan EMMEN of het Dierenpark is het aangewezen ad re» N. Groothuis Concertzaal a|d Markt schuin tegenover het Dierenpark en onmiddellijk bij de Oudheidskamer. Prima consumptie. Billijke prijzen. Ruim parkeerterrein. Smederij – Bellen Ondergeteekende maakt aan he ' geachte publiek van BEILEN | eri Omstreken bekend, J dat hij zich heeft gevestigd als Smid, tevens handel in alle soorten Landbouwwerktuigen en Rijwielen. Aanleg van Electrlsche Installaties, Lood- en Zinkwerken. 1 Beleefd aanbevelend, H. SMIT Rijksgediplomeerd Hoefsmid.

TECHNISCH BUREAU ; lobs. Meijer B. v. W. straat- 0.-PEKELA. _ Aanleg van Licht-, Kracht- en Water-installaties. VRAAGT PRIJSOPGAAF. Aanbevelend. H.H. Landbouwers. Wij leveren tegen scherp concurreerende prijzen IH. Cormick- en andere naaimachines. Verder alle Hooibouwwerktuigen. Onderdeden steeds voorradig. Reparatie-inrichting. Ook voor Touw- en Lederwerk, voor landbouwdoeleinden Uw adres H. SCHEPERS Gron.sfraat 88 b.d. brug, ASSEN. Lid Landb. en Mij. De beste huismiddelen die wij U kunnen beduiden: Wortelboer’s Pillen en Wortelboer’s Kruiden. Zij zijn wereldbekend en kosten maar zestig cent. Zij verdrijven gal, slijm, gevatte koude, griep, influenza, koortsigheid, maag- en hoofdpijn, wekken de eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden. Bij Apoth. en Drog. W. KRUIJER VRIES. Het adres voor Manufacturen Confectie Mode-Artikelen enz. Agentschap Hlllebrands verver)] Leek. De kwaliteiten van onze HEERENSTOFFEN zijn niet gemakkelijk te evenaren, laat staan te overtreffen. Daarom adviseeren practische Huisvrouwen haar mannen en zonen: KOOPT Bij VAN DER VEEN De Baak voor betere Heerenstoffen. ASSEN Kruisstraat. H.H. Landbouwers. Uw adres voor alle soorten Schoenen en Schoenen- repa rafie Fr. BLANKE v.h. LANJOUW Hootfeveen, Hooldstr. 138

Vraagt prljsopgaal van Uw i Schilderwerk aan een betrouwbaar adres. Beleefd aanbevelend, C KORNELIS Schilder – Buinen. Kiel – Windeweer. VRAAGT ons eigen prima elec. bereide verf a 48 cent bij de 10 KG. Lakken, Vernissen, Gereedschappen Ruime keuze Behangselpapier. Schoonmaak artikelen, enz. J. HARTMAN Schilder Drogist. H. H. KUIPER H. Weslerstr. ■ O, PEKELA is het adres voor DAMES KUEDING NAAR MAAT Prima afwerking onder garantie, op eigen atelier. Schoenen! Extra aanbieding! 100 paar bruine DAMESSCHOENEN a 11.50 Swift Heeren MOLIÈRES è f 3.95 Zwarte en bruine SANDALEN vanaf 75 cent F. Jonker Nieuw-Amsterdam. B. HASSELINK Zweeloo. Rljksonderwijzer Hoefbeslag. Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen. 6rof-en Hoefsmederij Beleefd aanbevelend. Voor ’t allerbeste in Manufacturen, Confectie, enz. HET ADRES I. S. HECKSCHER BLEBN D. C. Poelstra Noordeinde, limmen Telef. 132 Het adres voor RADIO, RIJWIELEN, enz. Tevens Ie klas Reparatie-inrichting

|B OOIBOUWWERKTUIGEN n SEIZOEN 1935. 2-paards „Unie” Grasmaaimacliines met hoogdruk smering 1- „Unie” Grasmaaiers met oliebad en kogellagers „Unie” Hooiharken, „Unie” Graanmaaier-Zelfbinders, Slijp apparaten, enz. : De duizenden „Unie” machines, die in ons land geplaatst zijn, hebben door hun degelijke constructie, eerste klas materiaal, bij een tot dusver in Nederland, België en Frankrijk ongekend lagen prijs, bewezen te zijn: de machine voor den Nederlandschen landbouwer. Prijs der geheel complete j 125 2- Grasmaaiers slechts * Qraanmaaier-zelf binders . f 400.—. Onderdeden, ook passende aan soortgelijk geconstrueerde machines, voor ongeveer de helft van de prijs, die U normaal gewoon is te betalen, Levering onder garantie van goede werking. Betaling na de oogst, dus geen risico voor den gebruiker. Levering uit groote voorraad bij den Importeur! Fa. H. H. WIND – (oevorden Telef. 117 en bij de aangestelde agenten en wederverkoopers. Rolterdamsche Bankvereeniging N.V. Kantoor Winschoten Firma G. J., A. E Groeneveld. ( Handel in Binnenlandsche Obligatiën . Credieten Assurantiën Sale-loketten vanaf f 5.- per jaar. i ) Fa. Gebr. v.d. Hooning Wolkammen – Machinale Breierij Meppel – Telefoon 2312 TRICOTAGES GARENS en SAJETTEN DEKENS KOUSEN en SOKKEN a. Si| | o .i2 ai I |w:S^L° -Pi <a. | lil V* ir ’C o * O.DC/5 Pinksteren. Voor de feestdagen brengen wij een zeer uitgebreide collectie Dames-, Heeren- en Kinderschoenen Schitterende modellen Lage prijzen R. MENNEGA Ged. Singel – ASSEN DAMES-, HEEREN-, KINDER CONFECTIE. MODE-ARTIKELEN. TAPIJTEN – GORDIJNEN – BALATUM. Het groote Moderne Kleedingm«goxiJn EMMEN Hooldstr. 29.