is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 51, 25-07-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DQLANIJTO – DE WIJK. 7 | KOOPS Lf XJu**0* msm NvynuizENQO TEL.3SO ASSEN Zuivelwerktuigen – Temperatuurregelaars Heetwaterbereiders Condens Waterafleiders – Trekregulateurs Betrouwbare toestellen tegen redelijke prijzen Levering op proef van goede werking. Moderne Stalinrichtingen • Hijschinrichtingen Veedrinkwatervoorziening 1 Gereedschappen – Ijzerwaren. SJ \LOO*-*-~TS£*/h KOOPS 9 «ssßsft Bezoekt onze Stand

DOLANIJTO DE WIJK , Bezoekt Stand No. 3 P. LUBBERINK. I Dolanijto -De Wijk I STAND 51 I I WWBiaU „K MUM WE6" I HET ADRES VOOR: DROGERIJEN, SPECERUEN, S «B CHEMICALIËN. VERBANDSTOFFEN, ZIEKENVER- g|| i PLEGINOSARTIKELEN ENZ. Aanbevelend, -X I H. VENEMAN I DOLANIJTO-DE WIJK Café „CENTKAAL” biedt U een prettig zitje op terras en inden tuin. ledere dag Muziek. Zaterdag en Zondag Bal. Bergplaats voor Rijwielen en Motoren. j Gebruikt voor Stalbekleeding 1 INSEEITE.; Isoleerend. ( Te zien op Siand No. 38 Dolanijto. Houthandel TEM A- Meppel. ■ DOLANIJTO – DE WIJK ! BEZOEKT , Hotel Hogenkamp; Gezellig zitje op het terras. BELEEFD AANBEVELEND. Dolanijto – De Wijk I Bezoekt Stands No. 1,2 en 3 Specialiteiten: I vVerto-Vloerbedekking, Fraaie collectie Dekens, Kapokmatrassen, Spiraalmatrassen, ] Heeren Mode-artikelen. ] BELEEFD AANBEVELEND, A. LUBBERINK Jzn.

Bezoekt de DOLANUTO t, M WIJK, DONDERDAG v.m. 9.30 uur opening der Veetentoonstelling door den LA. Heer Burgem. J. DE BLIECK. Nam. 3 uur officieels opening der Nijverheidstentoonstelling door den H.E.G. Heer Commissaris der Koningin in Drenthe. Nam. 5 uur Concours Hippique. VRIJDAG Concours Landelijke Rijvereenigingen. Volksfeesten. ZATERDAG Tuinfeesten. 5.30 uur Dorpsloop. ZONDAG n.m. 2 uur Luchtacrobatiek door 2 sportvliegers. 3 uur Autogirodemonstratie door den piloot Schmidt Crans. II uur Vuurwerk. Ni| ver heidstentoonstelllng alle dagen geopend van I—lo uur n.m. 75 schitterende stands LUNAPARK alle dagen geopend tot 12 uur ’s avonds. DOLANIJTO – DB WIJK Ga niet naar huis! zonder een GEVULDE BOTERKOEK of VERPAKTE KOEKJES uit de Banketbakkerij van stand No. I L. ii. STEEMEMGEN 48 De Wijk, Zaak tegenover de O.L. School Opgericht anno 1793, Telefoon no, I.

DOLANIJTO Fa. J. v. Brussel en Zn. MEPPEL,. Stand 68-69. Wij brengen een schitterende collectie Axminster Karpetten Zeer lage prijzen. H. BOS Tel. 63, Fouragehandel Nw. AMSTERDAM i i Levering van alle soorten Vooderariikelen Gegarandeerd Ie klas Grondstoffen ROELFSEMA’s Krachtvoeders Scherp concurreerende prijzen. I. DE GROOT Kantoor voor Vaste Goederen, Assurantiën, enz. Boschstraat 7- Winschoten. Telef. 286. GRUNO SIMPLEX TOERIST R.S. RIJWIELEN D. C. POELSTRA Noordeinde 4 Emmen. Rijwielhandel DOLANIJTO Fa. J.v. Brussel en Zn. MEPPEL. StancUjB-69. Ziet onze Prachtcollectie PERZISCHE KLEEDEN Extra lage prijzen vanaf f 12.50.

| HËRPSTZAAÏZADEN. V' Af te geven inde bekende eerste kwaliteiten zaad van onze eigen teelt en de nieuwe oogst afkomstig: KNOLZAAD, Echte Platte Gele, Ronde Gele, Ronde witte Roodkop, Lange witte Roodkop, Halflange witte Blauwkop, Platronde witte Blauwkop enz. SPURRIEZAAD, Reuzen en Gewone. BOTERZAAD en WIKKEN ètc. Verschillende proeven van onze gewassen zijn te H • Hg bezichtigen op onze stand op de „DOLANIITO” gHjj ' ;X te DE WI|K. Bezoekt Stond No. 22. Koopt uitsluitend bij ons of bij onze agenten en ge zijt verzekerd van soortechte, hoog ;'X,X kiemkrachtige, en extra gereinigde zaden. ]“1/, ■>i AANBEVELEND, VISSER’s ZAADTEELT en ZAADHANOEL Telefoon 52 – STEENIWIJK. Te MEPPEL zijn al onze zaden verkrijgbaar bij .1. STAAL, Molenstraat. Coöperatieve Fabriek van Melkproducten ROGAT-DE WIJK Gebruikt steeds onze prima Melkproducten. H.H. Landhouwers, Winkeliers en Wederverkoopers. Zoekt gij Uw voordeel ? Neemt dan eens een kijkje in STAND 73. Gij vindt daar de bekende Kelly’s Melkwagentjes. Verder zeer ruim gesorteerd in alle fijne houtwaren voor den landbouw Zeer billijke prijzen Vraagt inlichtingen. J. K. KELLY – RUINEN, N.V. Ned. Krachtveevoederfabriek „MUSKATOR” – Oude Wetering Vert. voor De Wijk en Omgeving L H. STEENBERGEN Bezoekt Stand No. 6 Delmljln. DOLANIJTO – DE WIJK. Bezoekt Café WAMMGE. Prima consumptie. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, G. WESTENBRINEi.

Het Goedkoope Wareihiii Ie Moofdstraat 42-44 – Meppel is voor U MIST adres. Groote sorteeriag Lage prijzen maar kwaliteit. Bezoekt onze stand No. 72 op de DOLANIJTO. Engros. En detail. Jac. de Wit Pzn. – Tel. 2125 DOLANIJTO – De Wijk Electriscli – Sanitair Sih-pompen – Philips Radio Zie Stand No. 25 Techn. Bureau I. F. BOVEN MEPPEL Telefoon 2071 Wij verzorgen op de Tentoonstelling de Waterleiding, de Geluids-lnstallatie en de Verlichting. Vergeet niet tijdens de Dolanijto onze stand te bezoeken. Fa. C. OGTEROP Tzn. WIJNEN EN GEDISTILLEERD 2e Hoofdstr. 43 – Tel. 2257 – Meppel DOLANIJTO – DE WIJK Fa. DEKKER ea ROTTEVEEL | MEPPEL – Tel. 2112 I Eledricifsit op elk gebied. | BEZOEKT onze stand | No. 24. | Telefunken Radio DOLANIJTO STAND IN o. 28 Hk. SLOT DE WIJK Graan- en Meelhandel Pluimveevoeders met Provimi Postgiro 55731 Telefoon no. 2 Vraagt onze Natuor-Kristal liksteenen Wij leveren steeds goede kwaliteiten tegen uiterste prijzen. • Levering zoowel aan den handel als aan verbruikers # i Alleenverkoop van F (Prins) Lij nzaadkoeken.