is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 51, 25-07-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neem! thans nog een JAPON extra WIJ RUIMEN OP: Serie I 99 Serie II 3.99 Serie 111 6.90 Serie IV 19.99 Serie V 15.99 Geen zicht ■ a Contant Stadskanaal Groningen

P. LEEVER – Rolde Hel adres voor MODE-ARTIKELEN Jongeheeren- en Kinderconfectie Kleeding naar maat Prima stoffen. le klas pasvorm. Billijke prijzen. G. H. VEEN – Gass.Nijveen Hout-, Steen- en Ijzerhandel – Cement-lndustrie Telefoon No. 10 – Giro 160079 Corr. Brandwaarborg Mij. De Jong & Co. – Amsterdam. m Laat Uw woning smaakvol inrichten door 1 I G. J. WILDEMAN Jzn. I Langestraat 15 ■ Tel. 254 – WINSCHOTEN Meubelfabriek Stoffeerderij. H Groote keuze Meubelen, Tapijten, P Kleeden, Gordijnen, Linoleums etc.

IJZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES PIJPEN FITTINGEN – DRIJFWERK HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN TECHNISCHE QUMMIARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN GEREEDSCHAPPEN W ATERREINIOINQ POMPEN Q^/Uu£o i/ KOOPS lllf' » NYÏHUIZEM9O ' V TEL, 350 ASSEM GRITZNER Naaimachines de Beste Jan van Peer Emmen. L. B. BERENDS Molenaar ZUID-SLtEN. Handel in le kwaliteiten Vee- en Pluimveevoeders. Concurreerende prijzen.

Zomertijd is tijd voor excursies en uitgaan. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor Autobusritten (groote en kleine gezelschappen) tegen zeer billijk tarief. €. STIKFORT Ceresstraat – Stadskanaal H.Schollen I WACHTUIU. Rijksonderwijzer Practisch Hoefbeslag. Het adres voor Concoursen Keuringsbeslag. Handel in Landbouwwerktuigen, Rijwielen, Kachels enz. Beleefd aanbevelend. Hotel-Café-Restaurant „BELLEVÜE” | nabij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 Stadskanaal. Groote en kleine Zalen voor Vergaderingen.etc. disponibel Beleefd aanbevelend, J. MEUERING.

H Vaßaf_Zaterdag_27_Juli I I Duizenden Coupons I I Halve Prijzen I I S. BOEKBINDER & Zn. I

Voor de aanstaande korenoogst 2-prds. „UNIE” GRASMAAIMACHINES met hoogedruksmering; 1-prds. „UNIE” CRASMAAIMACHINES met oliebad en kogellagers; „UNIE” HOOIHARKEN; „U N IE” GRAANMAAIER ZELFBINDERS; SLIJPAPPARATEN enz. I De duizenden „UNIE”-machines, die in ons land geplaatst zijn, i hebben door hun degelijke constructie, eerste klas materiaal bij een tot dusver in Nederland, Frankrijk en België, ongekend lagen prijs, bewezen te zijn; , de machine voor den Nederlandschen Landbouwer. Prijs per geheel complete 2- 1 prds. grasmaaiers slechts f 125. Graanmaaier-Zelfbinders f 400. ONDERDEELEN, ook passende aan soortgelijk geconstrueerde machines, voor ongeveer de helft van den prijs dien U normaal gewoon is te betalen. ' Levering: onder garantie van goede werking. Betaling na den oogst, dus geen risico voorden gebruiker. Leverbaar uit grooten voorraad, bij den Importeur: Firma H. H. WIND Tel. 117 COEVORDEN en bij de aangestelde Agenten eh Wederverkoopers. Boterzaad, Koolzaad en Spurriezaad bij groote en kleine kwantums. Tevens Gras- en Klaverzaden tegen Inge prijzen G.DRENTH ZAADHANDEL Gron.straat 193 – ASSEN Tel. 416 R. JANSINGH Vlagtweddersluis 3- Telef. 16 y Ijzerwaren, Schoppen, Timmergereedschappen, Touwwerk, Paardetuigen, finish. Artikelen (emaille), Kachels, Kookpotten, Qalanteriën, Schilderijen, Stoelen, Tafels, Theekasten, Qlas-, Forcelein- en Aardewerk, ■ Inmaakflesschen, Inmaakpotten, enz. Puntdraad, iiartnonicagaas en Vlechtwerk, Kippengaas Klompen, Kinderspeelgoederen.

BIJVERDIENSTE. GEVRAAGD voor de geheele provincie DRENTE plaatseüjke Vertegenwoordigers voor den verkoop van landbouwmachines en -werktuigen. Zij, die veel met landbouwers in aanraking komen, genieten de voorkeur. Br. aan N.V. Kunstmest- en Machinehandel v/h. Fa. A. BEKKERING & ZONEN, te MusselkanaaL

ï Sigarenmagazijn ■ van H. ZWINDERMAN Gieten, is het adres van t Tabak, Sigaren en Sigaretten ’ Bekende merken, waaronder – een groote siVaar van 3 cent. l AANBEVELEND. ! J.v.d. HORST Architect – Beëed. Makelaar '• „Woningbureau” '■ BOSCffOORD 9 ; Emmen. | Huisplaatsen te koop. Woningen en Winkelhuizen 1 i te koop en te huur. |cÖupom| 1 Opruiming 1 iü voor ; H halve prijzen I I Pracht coupons Georgette || g o Wol Mousseline ||| g Zijde met dessin ’ || || Schortebonten S BS Heden geëtaleerd: | Wol Mouss. Japonnen, I Coupons Wollen Mousseline gS voor halve prijs. I Fa. F. VENEMA I STADSKANAAL. Fa. LAND & Co. Postweg 53 Veendam ■ Telefoon 286 Prima zware Hollandsche . jenever per liter f 2.00 Prima zware Brandewijn per liter f 2.00 Taragona Wijn (type Port) p. liter f 0.75 Samos p. liter t 0.75 , Prima Advokaat p. fl. f 1.— Bier p. fl. f 0.12 Limonade p. fl. 30, 45, 50 | Gazeuse p. L. fl. 12% enz. enz. 1 voor Bruiloften en Partijen gratis glazen beschikbaar.

[ Koopt bij uw mede leden en adverteerders in dit blad. Nog eenige I Prima Rijwielen en alle onderdeden voor weinig geld. Komt en vraagt prijs bij l J. VENEKAMP Jzn. AIMNEIV Tel. 13 Lid L. en M.

r De Hercules Ziehtmaehine • is de voordeligste machine voor het oogsten van alle zaden en peul'• vruchten, heeft een lichte trekkracht, weinig onderhoud, werkt accu■ raat, vermorst geen graan, legt koren en schoven automatisch af. De prijs is laag, zoowel als voor het met als zonder voorwagen – gehele seizoen: reeds in gebruik door Nog enkele graan-1 meer landbou- .. maaiers^zelfbin^ I Qrasmaaimachines compleet met atlegapparaat, geheel oliebad. Puzsnat , Qraanmaaiers-zelfbinders, hooiharken, schudders. Slijpstenen compleet met bak f 5.50. Ruwolie-tractoren. Benzine, oliën en vetten. Erkend Electr. Install. Bureau. Electr. koperen wasmachine-kook| potten zeer geschikt. Elevatoren, grijpinricht. vanaf f 125. geschikt voor iedere golf of 9 vak, systeem UNICUM met riemoverbrenger lage prijzen. Onderdelen Ivan alle voorkomende Landbouwwerkt. bij ons verkrijgbaar. F. J. KEMPER, Garst 20, Winschoten, Tel. 55. | Opruiming. Opruiming. Wilt ge tegen bespottelijk lage prijzen laatste Lappen. Wilt ge Kousen en Sokken; losse blauwe Broeken en Vesten voor bijna niets, dan deze week naar I WAGENAAR's Kleediigmagazijn te GIETEN. I • – Daair kunt ge dan werkelijk koopjes halen. Tevens op alle courante Manufacturen 10 pet. korting behalve wollen en katoenen garens. | Geen zicht- Alles a contant. i " Mol®. Landbouwers 2 i IHet oudste, grootste en best geoutilleerde bedrijf in het Noorden, voor het dorschen van Uwe gewassen, is: Egb. Mulder, Expl. Stoomdorschmachines WESTERLEE – Telefoon 2

Het Adres voor Landbouwers en Dorsctilbedrljf is: Fa. A. KWINT, Groningen Winschoterdiep W.Z. 7-9-17 Telef. 113. Dekkleeden: Zaadkleeden, Sleekleeden, Dorschkastkleeden, grond- en kafkleeden. Dorschmachlne-olicn eti vetten, oliën voor alle landbouwmachines. Tractor-Smeeroliën merk „BRIQHTOL” voor Fordson, Lanz-Buldog, Deutz-Diesel, Hanomag, Marshall, Kromhout, Case, Deenng, Brons-motoren. Alle Mnchtnekamer-behoeften. Rubber en Zweedsch Katoenen Drijfriemen. S. R. O. Kogellagers. Mammoth Riem verbinder». Vraagt inlichtingen voor een gratis riemverbinder-apparaatl Staaldraden voor alle doeleinden. Kousen en Sluiting».

J. FRöLING Tandheelkundige Winschoten houdt van 27 Juli tot 10 Aug. geen spreekuur. Alle Origfneele Najaarszaaigranen, zoomede alle gekeurde en ongekeurde le Nabouw. Beleefd aanbevelend, D. T. S. HOVINGA Boschstraat 16 – WINSCHOTEN. rJtjOIcn\YIJNHAND EL MIEUW-BUIHETi ""*■ 'f Vraagt alleen VALENCIA „DE ZWALUW” A. WILBRINK v/h. Fa. Wed. A. I. LUDER. Tel. 426. Ajouren 10 Ct'PMeter. Smalfeston 15 Meter!' Plisseeren perMefe?* Stofknoopen in plat en bok Qroote sorteering Dames Mode-artikelen, Oatneeringen, Corsetten, Steeds het nieuwste. MODEM AGAZIIN E. Postweg 10 VEENDAM. N.V. H. J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenbandel Qroningerbrug ASSEM Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen.