is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 3, 15-08-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPT Uwe Tapijten Loopers Vitrages Linoleums Matrassen bij een vakman Fa. Wed. A. Nanning Noordersingel 13 ASSEN. IJZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES – PIJPEN FITTINGEN – DRIJFWERK HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN TECHNISCHE GUMMIARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN GEREEDSCHAPPEN WATERREINIQINQ POMPEN G. Lamberts Noord-Barge. Architectenbureau Speciaal voor boerderijen Afdoende Stalventilatie. Landmeten en Taxatie’s. Schoenenmagazijn Fa. D. Witter langestraat 28 Winschoten Cr es Schoenen Rubberlaarzen Yeti. handschoenen handwerk B. MASSELINK Zweeloo. Rijksonderwijzer Hoefbeslag, Levering van alle soorten landbouwwerktuigen. Grof-en Hoefsmederij Beleefd aanbevelend. GRITZNER Naaimachines de Beste Jan van Peer Etntnen. ïiii^ïEssSESßslßUj

Accountantskantoor J. J. Nanning Opgericht 1922. Lid v, d. Bond van Belastingconsulenten. STADSKANAAL, Handelskade, b.h. Hoofdstation. Telef. 122 en DEDEMSVAART, Sluis zes D. 14 (naast Fantasiefabriek). Behandeling alle belastingzaken.- Opmaken Balansen. Bijhouden en Inrichten van Boekhoudingen. Speciaal adres v. Landbouwboekh. VOOR STADSKANAAL EN OMGEVING zijn wij voor U het adres in Koloniale waren Comestibles Fijne Vleeschwaren enz. -K. VOORZEI bij de Buinersluls Tel. 127 Lid van Landbouw en Mij. DROGISTERIJ W. Robertus, Assistent-Apotheker Langestr. 37 – WINSCHOTEN Chemicaliën, Drogerijen, Specerijen, Zlekenverplegingsartikelen Lofodinsche Levertraan BINNEN- en BUITENLANDSCHE SPECIALITé’s H. SNIJDERS Telef. 13. Molenaar – WACHTUM, DALEN. Levering van alle soorten Voeder-artikelen, gegarandeerd le klas grondstoffen alsmede DELFIA Krachtvoeders tegen scherp concurreerende prijzen.

LAND BO IJ WK ALK. j Schelpkalk is goedkoop, gemakkelijk te verzaaien en Nederlandsch Fabrikaat. Vraagt onze scherp concurreerende prijzen, Schelpkalkbranderij KUIPERS MUNTENDAM.

H. BINDERS Dames- en Heeren Kapper Torenstr. 13a WINSCHOTEN iiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuitiiimiiiiimiiiiHiiiiii Ook het adres voor luxe Lederwaren, Parfumerieën enz. Een goed adres voor Manufacturen is D. PIK Seüingen Kiel-Win de weer H.H. Landbouwers Wenst 11 een nieuw RIJWIEL ? Vraag dan prijs bij G. KLINKHAMER AQENT QRUNO RIJWIELEN. Het adres van alle soorten LANDBOUWWERKTUIGEN en eigengemaakte SCHOFFELMACHINES. Publieke verkoopingen en verhuringen ' Onderhandsche verkoop, Boeldagen. Successie-memories, Boedelscheidingen, Hypotheken. Boekhoudingen, Belastingzaken. Assurantiën. Makelaars-, Boekhouden Assurantiekantoor. I L,.S|.KNOL,. 1 Zaakwaarnemer Beëedigd makelaar, ■ BORGER.

Tel. 33 Garage „Rapide” is Uw adres voor onderhoud en reparatie van Uw wagen. Tevens LUXE VERHUUR van 4-, 5- eh 6-pers. wagens mei en zonder chauffeur tegen billijk tarief. Beleefd aanbevelend, J. W. v.d. ZIEL ZUIDLARBN. Tel. 33. Bezoekt te Vries HOTEL VAN WIJK Prachtig gelegen aan de Brink tegenover de kerk. Prima Consumptie. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend. Bondscafé IJ. STAALSTRA Harkstede Moderne Speeltuin met verschillende attracties. Steeds gpoote Zalen disponibel voor vergaderingen, enz. Prima consumptie BILLIJKE PRIJZEN. H.H. Landbouwers! Komt U In EMMEN, bezoekt dan Café KROEZE aan de Veemarkt. Vergaderzalen disponibel. Prima consumptie. Aanbevelend: L,. KROEZE. H.H. Landbouwers. Wij leveren tegen scherp concurreerende prijzen M. Cormick- en andere Maaimactiines. Verder alle Hooibouwwerktuigen. Onderdeden steeds voorradig. Reparatie-inrichting. Ook voor Touw- en Lederwerk, voor landbouwdoeleinden Uw adres H. SCHEPERS Oron.straatBB b d, brug, ASSEN. Lid Landb. en Mij. H.H. KUIPER H. Westerstr. • 0. PEKELA is het adres voor DAMESKLEDING HAAKMAAT Prima afwerking onder garantie, op eigen atelier. H.H. landbouwers. Wenscht U Uw tarwe hoog geclassificeerd, bestelt dan een Ie klas Waaier met motor bij A. SE GROOT Nb. 73 NieiiW-BUINEN Alle dagen in werking te zien. UNION RIJWIELEN Prijzen reeds vanaf 1 36. Verkrijgbaar' bij den agent J. H. VASBE Beneden Oosterdiep, Veendam Koopt Uw Persdraad, Stoomkooibriketten, Anthraciet, Eierkolen en ! Cokes bij J. E. SMID, Langstraat U ■ WINSCHOTEN. H.H. LANDBOUWERS Sv ■•f .' H- Vraagt onze zeer voordeelige prijzen yan Ploegen, Eggen, Cultivatoren,' Gietvaten en Qierpompen, Kookpotten,1 Puntdraad, Gaas en Draadpalen enz.>enz. H. LANTING Grof- en Hoefsmederij Rijwielhandel Züidsleen.

Waarom koopt een verstandig kooper bij ons? Omdat wij het best zijn gesorteerd op Rijwielen Motorgebied Ons RECLAME RIJWIEL compleet met 6 volts electr. lamp vanaf f 24.50. Kinderrijwielen f 22.00. Beleefd aanbevelend, K. v.d. PLOEG Rolderstr. 3, Tel. 502, ASSEN.

H.H. Landbouwers. Uw adres voor alle soorten Sdioenen en Sdioenen-reparatle Is Fr. BLANKE v.h. LANJOUW Hoogeveen, Hoofdstr. 138-

* Leden van Landbouw en Maatschappij Uw Veeverzekering mag niet meer kosten dan 1 f 0.85 van iedere f 100. verzekerd kapitaal per drie maanden. ’ * Voor Hengsten en Dekstieren berekenen wij geen hoogere premie. Vraagt U eens inlichtingen. J. M. H. W. MAAS RADEMAKER te Epe. .... En toch zijn wij niet duur Neemt U ook eens de proef. Beleefd aanbevelend, E. IS. HAAK! HOOFDSTRAAT 109 – TEL. 72 STADSKANAAL Rijwielen – Radio Electr. Apparaten – Autoverhuur, Koek- en Banketbakkerij KIMI v.h. F. F. VAN HULTEN o. d, TOREN – TELEF. 262 WINSCHOTEN. Het adres voor alleen het beste in Koek en Banket en Ringers Chocolade, Diesels en Standbeeldjes enz. Koopt Uwe Manufacturen en aanverwante artikelen bij F. BOERHA SIDDEBUREN, GOED EN GOEDKOOP. Electrische Meubelfabriek „DE CONCURRENT” HERMAN EHRHARDT Engelstilstraat 5- Winschoten levert Dressoirs – Linnenkasten Complete Woon- en Slaapkamers. Beleefd aanbevelend. Slijterij KL NOORMAN Handel in Gedistilleerd, Wijnen Advocaat, Likeuren, Speciaal levering voor Bruiloften en Partijen. STADSKANAAL – Tel. 93. Neemt proef met mijn prima Superieure Moutwijn. JENEVER & f 2.70 per Litersflesch, W. F. Roelink ASSEN Dames- en Heeren Ondergoederen, Lakens en Sloopen in ’t betere genre, Handdoeken, Theedoeken, Manufacturen. JOH. BOEREMA Horlogerie, Goud, Zilver, Brillen, Barometers, enz. ZUID BROEK Reparatiën, billijk en vlug. J. BUNING EN ZOON Kruisstraat 27 ASSEM Oudste adres voor Wagengroen, Vloerlak enz. OPGEHICHT 1834

Boterzaad, Koolzaad en Spnrriezaad bij groote en kleine kwantums. Tevens Gras- en Klaverzaden tegen lage prijzen. G. Drenth ZAADHANDEL Gron.straat 193 – ASSEN Tel. 416

LANBBOtJWKALK ZUIVER NEDERLANDSCH FABRIKAAT. Verpakt in papieren zakken. Levering franco boerderij. Concurreerende prijzen. G. W. VAN DE WERF v/b H. van de Werf Schelpkalkbranderijen. ODOORN. Firma H. B. WESTEN Musselkanaal – Kerklaan – Zandberg Dames- en Heeren Kleeding Beddegoederen – Ledikanten – Matrassen Cocos – Karpetten – Tafelkleeden enz. Eenigst solide en goedkoop adres voor den landbouwer. Lid v.d. Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. Vraagt steeds Innga's Sieren – Linonedes Ouys en Co.’s Gedistilleerd en Wijnen. M. IMMENGA, Binoenvenoe 52, Winschoten Telefoon 127. Zendt Uw Scheerwol naar Hillebrands’ Wolbewerking Anno 1860 Leek (Gr.) Tel. 20 om er beste en sterke wollen goederen van te laten maken; specialiteit: wollen H-DEKENS, 15 jaar garantie I Vraagt vrijblijvend en gratis ons maakioontarief I H.H. VEEHOUDERS. Reinigt Uw stallen grondig met STAU-SPRBB per bus A l/i Ut. f 1.45. UIER-VASELINE p. Kilo f 0.50, 5 Kilo f 0.40 p. Kilo. SPECIAALZAAK VOOR VEEQENEESMIDDELEN. Vraagt Inlichtingen. COR V. cl. NET, Ass.-Apoth, Torenstraat 16, WINSCHOTEN.

Het Adres voor Landbouwers * eti Dorschbedrljf Is: J Fh. A. KWINT, Groningen Winschoterdiep W.Z. 7-9-17 Telef. 113. Dekkleeden s Zaadkleeden, Sleekleeden, Dorschkastkleeden grond- en kafkleeden. Dorschmachine-oliën en vetten, oliën voor alle landbouwmachines. ' Tpfctor.BmeeroliSn merk „BRIGHTOL” voor Fordson, i Lanz-Buldog, Deutz-Diesel, Hanomag, Marshall, Kromhout. Case, Deering, Brons-motoren. ’■ Alle Machinekamer-behoeften. " Rubber en Zweedsch Katoenen Drijf■ riemen. S. R. O. Kogellagers. E Mammoth Rlemverbinders. f Vraagt inlichtingen voor een gratis riemverbinder-apparaatl Staaldraden voor alle doeleinden. ' Kousen en Sluitings. I s===±====^^^^^^—=—— ■ KLAAS EISENGA Behangerij – Woninginrichting " WINSCHOTEN ! levert U zeer billijk Gordijnen, Tapijten, Behang, ! Vitrages, Meubelen, Bedden, enz. i Vakkundige bewerking. Vergelijk onze prijzen I l I 11 " ' ■—-..1 sssz WINSCHOTER STOOMW ASSCHERIJ Boschslngel 17 H. B. HBDDEMA Telefoon 312 TARIEF ; n DROOG TOEGESLAQEN EN GEHEEL OPQEMAAKT; ' GEMANGELD: 8 ets, per stuk. J 6 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 2 ets. per stuk Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischtle. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen • brand- en transportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, * waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. êTj. maathuis ■ Machinerieën – Chemicaliën – STADSKANAAL – Tel. 141 levert alle Machinekamerbehoeften. s „Appendages Speciaal adres Qroora, Kern Gummi en Eng. Balata drijfriemen. Rlemverbinders alle soorten. Pompen, ’Zuig en pers. • Douglas Roodkoperen enz. enz. Drijfwerken. Kwaliteits Gereed' schappen. Hijsch- en Hefwerktuigen. Alle soorten Verpakkingen. , Olie, Mach. cyl. olie, Auto, Tractor olie, enz. enz. Vet, Consistent Kogellagervet, Wagensmeer, Kruiringsmeer, Dekkleedensmeer, Zeilsmeer, enz. enz, Zuigstangen en alle soorten Waterslangen, Ewart Kettingen Bevestigingsleden. Schoonmaakartikelen voor de Zuivelfabrieken, Purifex 8.K., ter voorkoming van Melksteen, Pasteurs. Werktuigen. Drijfriemensmeer voor slippen, Brandkasten, Kluisdeuren. DAMES-, HEEREN-, KINDER CONFECTIE. MODEARTIKELEN. TAPIJTEN – GORDIJNEN – BALATUM. , Het groote Moderne Klecdingmagazljn EMJUEN Hoofdstr. 29. ■ OS «iè| .f 10 2,2 S-2 o -J >l3*B*l ; AFIMTi Ü I"8! -Pil i 2 _ c 0■” 5 g c«g h 31 g-* ï O JO t/3 WINSCHOTER STOOMffASSCHERU” GEBR. DIETERNAN TEL 282 TREKWEG 32.33 WIJ reiniger» alles voor de Schoonmaak. Speciaal onzichtbaar spannen van Vitrages, ook de allerfijnste.