is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 13, 24-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 28 Oct. a.s. ’s avonds 7 uur in Café CENTRAAL te Dijkhuizen Agenda: 1. Opening en notulen. 2. Behandeling punten algemeene vergadering. 3. Bestuursvoorstel vaststelling contributie. 4. Behandeling provinciaal reglement 5. Rondvraag en sluiting. HET BESTUUR. Paardenfonds „De Eendracht” • Rolde. Het bestuur van genoemde vereeniging maakt aan de leden bekend, dat de Algem. Jaarvergadering zal worden gehouden op Maandag den 28 October a.s. ’s avonds 7 uur, in Café DOEDENS. De halfjaarlijksche herschatting van paarden zal worden gehouden voor ROLDE op WOENSDAG den 30 OCTOBER. ’t Westeinde ’s voormiddags van 8j uur tot lij uur bij het Café DOEDENS; ’t Oosteinde ’s namiddags van 1 uur tot 4f uur bij het Café PIEST. Voor ELDERSLOO en omgeving op DONDERDAG den 31 OCTOBER ’s voormiddags van 9 uur tot 10 uur bij het Café MARTENS. Contributie een procent. HET BESTUUR. Stamb. v.h. Nederlandsch Trekpaard Afd. DRENTHE De keuring van ingevoerde volbl. entermerriepaarden eu dito merrieveulens, zal plaats hebben op WOENSDAG 30 OCTOBER a.s., des middags 1 uur bij het Hotel HET WAPEN VAN DRENTHE te Assen. Aangifte tusschen 12 en 1 uur, jnet overlegging van Stamb.-bewijs in bovengenoemd Hotel. HET BESTUUR. Fröling Tandheelkundige houdt geen spreekuur meer te Assen. Spreekuur te Musselkanaal lederen DONDERDAG van 9—ll in ’t hotel WEITS. Te Stadskanaal lederen DONDERDAG van 2—4 in 't hotel „BELLEVUE". Voile gebitten met garantie f5O. Kliniek gebit f 35. ANSEN 27 OCTOBER Dansen Café H. STEENBERGEN. MC9ELS Een bezoek aan ons magazijn toont U dat wij prachtige KACHELS in te klas uitvoering en afwerking met volle fabrieksgarantie, verkoopen voor scherp concurreerende E rijzen. H. SCHEPERS, Qron.str. 88, . d. brug, ASSEN. Lid L. en M. R. JANSINGH Vlagtweddersluis 2- Telef. 16 y. Ijzerwaren, Schoppen, Timmergereedschappen, Touwwerk, Paardetulgen, HtaUh. Artikelen (emallle), Kachels, Kookpotten, Qalanteriën, Schilderijen, Stoeien. Tafels. Theekasten, Glas-, Porceleln- en Aardewerk, Inmaakflesschen, Inmaakpotten, enz. Puntdraad, Harmonicagaas en Vlechtwerk, Kippengaas Klompen, Klnderspeelgoederen. Waarom koopt een verstandig kooper bij ons? Omdat wij het best zijn gesorteerd op Rijwielen Motorgebied Ons RECLAME RIJWIEL compleet met 6 volts electr. lamp vanaf f24.50. Kinderrijwielen f22.00. Beleefd aanbevelend, K. v.d. PLOEG Rolderstr. 3, Tel. 502, ASSEN.

W. GUCHELAAR DE WIJK – Telef. 7 Handel In Rijwielen en Radio. Speciaal adres voor ombouw van , Uw verouderde Radio-toestellen. Ie klas Reparatie inrichting. Beleefd aanbevelend. ; ONDERKLEDING voor t Dames Heren en Kinderen in zuiver Wol en hall Wol . Zichtzendingen ook naar de; , buitengemeenten. BUDDE Torenstraat I WINSCHOTEN GEBR. HAAIJER Molenaars – Kolbam. : Levering van alle soorten Voederartikelen, o. a. Katoenzaadmeel, Soyaschroot, Lijnmeel, enz. enz. 1 Vertegenw. Roelfsema’s Oliefabrieken, Groningen en de bekende Delfia Producten. Scherp concurreerende prijzen. J. KORNELIUS Musselkanaal. Erkend Gedipt. Waterfitter, Handel in Rijwielen en Onderdeelen. Ie klas Reparatie-inrichting. Beleefd aanbevelend. KUNSTMEST IMH-afMH Niet direct koopen, doch even prijs vragen bij: Fa. G. J. De Waard Coevorden – Tel. 123 Matrassen en Ledikanten In MAGAZIJN „DE TOEKOMST" DIEVEH. Steeds het voordeligst en soliedste adres. Steeds verkrijgbaar alle soorten VEEVOhDERARTIKELEN DELFIA Krachtvoeders. Scherp concurreerende prijzen. G. POL, molenaar, DALEN. Café H. HABING ZWEELOO. Steeds Zalen disponibel voor Vergaderingen, enz. Ook het adres voor alle soorten Rletbedekklngen. Overal te ontbieden. Prijzen op aanvraag. Beleefd aanbevelend. Koopt Uw Persdraad, Stoomkoolbriketten, Anthraciet, Eierkolen en Cokes bij J. E. SMID, Langstraat é* • WINSCHOTEN.

RenZ voor Hoeren- en JongenscGsiumes Overjassen – Jekkers – Regenjassen We brengen een keuze, welke beslist even groot is, als U inde steden vindt. Ook in betere kwaliteiten. Onze prijzen zijn laag. fleemt U eens eest kijkje? Het verplicht U tot niets. M. RIETSEMA & Zn. N. PEKELA WOL! Koopt onze prima Mantel wol 21 ct. bos 50 gram. Prima Borstrok- en Sokkenwol 30 ct. ons bos. Het allerbeste zwart Sajet 28 cent ons bos. Onze Wols per pak extra korting! Wollen Dekens In alle maten tegen zeer scherpe prijzen I Het Stoffenhuis S. POLAK HOOGEVEEN – Hoofdstraat 57

Grootste keuze: Mantels en Overjassen Laagste Prijzen. Uitsluitend prima kwaliteiten. Mag. „DE ZON" EJVUWEN Fa. Gek. JACOBS

DE KALKBLUSSCHERIJ te ZUIDBARGE is lederen werkdag GEOPEND. Zeer hoog kalkgehalte. Aanbevelend: G LAMBERTS, Noordbarge. UNION RIJWIELEN Prijzen reeds vanaf f 36. Verkrijgbaar bij den agent J. H. VASSE Beneden Oosterdiep, Veendam

11 JapMitoflèft | I Fluwelen I n B Schitterende 1 I- B Extra lage prijzen. 1 -11 Stalen gaarne ter Firma f I M. Polak Zoner 1 I Oude-Pekeb I Sieriyke Haardkachels SOLIED BINNENWERK. ■ Prijs vanaf f -42.00» k. l mmmm LEEUWARDEN – Kelders 29-JI. Drogerijen, Chemicaliën, Toilet Artikelen, enz. Loüehs Hoeven) Langestraat 98 • WINSCHOTEN TELEF. 95. Ziekenverplegingsartikelen, Verbandstoffen, Gummiwaren- Vraagt inlichtingen. BonS-iinifatie's, | 115 cM. breedte, aan 't stuk. PERSIANER 2.00, 3.00, 3.90, 4.50. Grijs, bruin, zwart. BREITSCHWANZ 1.30, 1.50, 1.80 en hooger. VEULEN 2.25. Bruin, zwart. PANTER 3.50. Zeer fijne kwaliteit. WOL RANDEN 30 ct. 10 cM. breed. ASTRAKAN RAND 48 ct. 15 cM. breed, IM. SEAL, zwart, 45 ct. 10 cM. breed. Fa. F. VENEN! STADSKANAAL – COEVORDEN- M. HOUWEN ZWEELOO. Handel in Rijwielen, Radio, Motoren en Onderdeelen. —■ Autoverhuur. Ie klas Reparatie-inrlchting. Telef. No. 8. Aanbevelend. B. MASSELINK Zweeloo. Rijksonderwijzer Hoefbeslag. Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen. Grof-en Hoefsmederij Beleefd aanbevelend, Rijwielen Motoren Auto Reparatie Verhuur-inrichtiflj? POELBTIA Noordeinde 4 Tel. 132 – EMMEN

üeeüng Ruinerwold v.d. Nat. Bond L. en M.

Solide – Warm – Krimp vrij I ' zijn onze degelijke Wollen en Halfwollen Jaeger Tricot Oedergeederen kJrtfwlfij Koopt onze prima kwaliteiten 1 WITTE FLANEL en JAEGER FLANEL. 1 | Zeer groote keuze Wollen Dekens ' ikJJ tegen buitengewoon lage prijzen. Aanbevelend, nn.j. halman.

Koopt Uw Rijwielen Onderdeelen Eiectrische lampen Stofzuigers Petroleumvergassers Eiectrische strijkijzers Handwarmers Petroleum-lampjes voor wagens en bakfietsen Radio-toesteSlen enz enz, inde Goedkoope Winkel van GEBR. DE VRIES Woldstr. 72 (aan de Varkensmarkt) MEPPEL. Door overvloedig gebruik van zwavelzure Ammoniak heeft de bodem groote behoefte aan kalk. Vraagt onze noleering van zuivere Schelpkalk. Levering franco door de gehecle provincie- N.V.Bouwm. H. MULDERS. Meppel P.S. Tevens te koop 2 Aard appelrooimachines. <pjt^>n\VIJNHANDEL rtiEuw-BumEn’***^ Voor die beste Wijnen en Likeuren, A. WILBRINK Teleph. 426 NIEUW-BUIIMBN.

H.H. Landbouwers. Uw adres voor alle soorten Schoenen en Schoenen- r epa r af Ie is Fr. BLANKE v.h. LANJOUW Hoogeveen, Hoofdstr. 138 Voor Schoenen!! Goed en goedkoop in alle soorten dan naar H. J. LEEUWERKE Schoenenmagazijn „De Magneet” Langestraat Winschoten Hiermede berichten wijde ontvangst van de nieuwe collectie Heeren* en Jongensjassen Ruime keuze. Nieuwste dessins. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend, Fa. 1.1. JAKOBS Jzn. t,o. Postkantoor, EMMEN. Landbouwers, koopt Uw Kiphökglas, Tuindersruiten, Teerproducten, Verfwaren en Behangselpapieren bij H. VAN HALEN – ROLDE. Concurreerende prijzen. N.V. H. J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel Qroningerbrug ASSEN Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen.

Het Adres voor* Landbouwers en Dorscbbedrijf Is: Fa. A. KWINT, Groningen Winschoferdiep W.Z. 7-9-17 Telef. 113. Dekkleeden t Zaadkleeden, Sleekleeden, Dorschkastkleeden grond- en kafkleeden. r*!f^n,achlne.oHën en vetten, oliën voor alle landbouwmachines. Tractor-Smeeroliën merk „BRIGHTOL” voor Fordson, Lanz-Buldog, Deutz-Diesel, Hanomag, Marshall, Kromhout, Case, Deenng, Brons-motoren, Alle Machlnekamer-behoeften. Rubber en Zweedsch Katoenen Drijf, riemen. S. R. o. Kogellagers. JWammoth Riemverbinders. Vraagt inlichtingen voor een gratis riemverbinder-apparaat! Staaldraden voor alle doeleinden. Kousen en Sluiting». „ At» Dan is er slechts één weg, en wel naat* i HENNES EN BREMER, [ Hoofdstraat 196 HOOGEVEEN. 1 Daar vindt Ude mooiste collectie [ Gouden Colliers, Horloge! kettingen, Armbandhorloges, Portemonnaies, Roomlepels enz. Ook JBrillen op dokter’s advies. Aanbevelend; Fa. HEMMES EN BREMER Goudsmeden en Horlogemakers. Heeren Winter Jassen 17.50 ■ 22.50 – 2650 – 29.50 Jongens Winter Jassen 7.25 – 9.75 – 1250 – 14.50 Jongens Winter Jekkertjes 2,75 – 3.75 – 6.75 – 8.75 enz. Groote keuze. – Komt U eens kijken ? H. TUNTELER Nw. FEKELA. S Eerste Zendingen H I" Winter Schoeisel I HEIJEN's SdwoMffisagadiMfl 1 STADSKANAAL I bij Nijv. mond Hoofdstraat 24. bolled Degelijk Goedkoop Mantels Overjassen HECKSCHER – Steen