is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 13, 24-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUSSeiKANAAL I f 1" DAMESKLEEDING naar maat. »11 paooi fv> V* Nieuwste dessins STOFFEN- UT 3 ® MODE-ARTIKELEN EN WOLLEN GARENS. |1“ MARKTSTRAAT 69 I ,

J.B.KRÜKING4 Horlogerie – NIEUWE-PEKELA Uurwerken, Goud en Zilver, Brillen, Reparatiën. AANBEVELEND. S. H. HOLMAN Electr. Wagenmaker ij Zweeloo. fflet adres voor alle soorten Wagens en Karren DUURZAAM EN STERK WITKOP verduurzaamde MEERMALS H BEKROONDE Mos Tim Schoenenmagazijn l. ZWART Hzn. Finsterwolde. RUBBERLAARZEN LANDSCHOENEN LUXE DAMES-, MEERENEN KINDERSCHOENEN le klas reparatie-inrichting. Beleefd aanbevelend. VOOR STADSKANAAL EN OMGEVING zijn wij voor U het adres In Koloniale waren Comestibles Fijne Vleeschwaren enz. K. VOORZEE bij dc Buinersluis Tel. 127 Lid van Landbouw en Mij. Ajouren10 ctperMeter. Smalfeston 19 Plisseeren Sm*? Stofknoopen In plat en bol. Oroote sorteering Dames Mode-artikelen, Garneeringen, Corsetfen. Steeds het nieuwste. MODEMAGAZIJN ETOXOPEUS Postweg 10 VEENDAM.

VEENKOLONIALE BOERENBOND VEENDAIW-Te1.298 Pootaardappelen Zaaitarwe Iste en 3de nabouw alle bekende variëteiten alles te velde en op partij goedgekeurd door den NAK’ keuringsdienst Veenkoloniën, levert de Veenkoloniale Boerenbond, Landbouwhuis, Veendam. Het Accountantskantoor van W. BIEZE – Postweg 62 – VEENDAM TELEFOON 206, belast zich met alle Accountantswerkzaamheden. M.M. Landbouwers* Wij kunnen uit voorraad G.Z.M. zaaimach. leveren, geheel compleet vanaf f 185.—. Kunstmeststrooiers, geheel nieuw systeem, geschikt voor alle kunstmeststoffen en verstuiver van kalkstikstof, zonder kamwielen, onverslijtbaar, roestvrij staal, onderhoudkosten uitgesloten. Sorteermach. voor aardapp. en granen. Dorsraach., stroopersen, maalmolens vanaf f45. Electr. motoren reeds vanaf vanaf f 12.—. f56, compleet Electr. roodko- me* onderstel, peren wasmach. Koperen kuoktegelijk kookpot, f T3 pott. compl. met met aluminium y onderstel, 100 L. deksel, zeer laag %/ vanaf f 28.50. in prijs. Was- VjS „VICTOR” oliemachines voor ¥ gloeier in iedere handkracht kachel of haard te plaatsen. „ESKIMO” olievergassers, grote besparing in brandstof. Radiotoestellen KOUSTER BRANDES K. B. 429 slechts f 107. K.B. 422 f130.—. Electr. waterpompen compl. met motor, reeds voor f45.—, geschikt voor iedere waterleiding. Stalen mestkruiwagens, gegalvaniseerd, roestvrij f 12.50. Ploegen, eggen, cultivatoren e.d. laag in prijs. Benzine, oliën en vetten. F. J.KEMFER, GarstZO, TeS. 55, Winschoten. Firma H. B. WESTEN Musselkanaal – Kerklaan – Zandberg Dames- en Heeren Kleeding Beddegoederen – Ledikanten – Matrassen Cocos – Karpetten – Tafelkleeden enz. Eenigst solide en goedkoop adres voor den landbouwer. Lid v.d. Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. Prima Medicinale Lofodinsche LEVERTRAAN RIJK AAN VITAMINEN HET IDEALE GENEESMIDDEL TEGEN DE GEVOLGEN VAN GEBREK AAN ZONNESCHIJN. Drogisterij W« Robertns Ass, Apotheker Langestr. 37 Winschoten Waar niet vertegenwoordigd, zoeken wij SOLIDE AGENTEN voor den verkoop van Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, Boomkweekerlj-artlkelen, Pootaardappelen, enz. Schaver’s Zaadhandel, Ter Apel (Gr.). Voorwaarden zenden wij gaarne op aanvraag toe. Betrouwbare artikelen, tegen concurreerende prijzen.

Riet-, Meubel- en Mandenmakerij TUITJER Oosterstr. 49 – Semskade G 300 STADSKANAAL Het adres voor betere kwaliteiten. Tevens voorradig Pitrlet, Raffia enz. voor handenarbeid. Uw adres voor £ • ZUID WOL DE x « en Omgeving » 1u in Ril wielen f S en Onderdeelen, sa .o Radio, Licht- en %. ‘s Kracht installaties, 5' I L BRÜGGEMAN, I w ZUIDWOLUE. -■ Concurreerende prijzen. W Administratiekantoor van R. MEIJERING, NIEUW-AMSTERDAM Belasting-Consulent. Tel. no. 24. Behandeling Belastingzaken. Inrichten, bijhouden en controieeren Boekhouding. ïJumm WINSCHOTEN, Banketbakkerij- Kokerij Levering van koude- en warme Schotels. Schoenenmagazijn Fa. D. Witter Langestraat 28 Winschoten „C®WÏ®Y,! JONGENSBOTTINES. ’t Beste van ’t bestel 32—35 36—40 *3.50 3.93 Vraagt zicht. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor het aan> leggen van Licht- en Krachf-I nsta Haf les. Alles onder volle garantie. Vertegenwoordiger Philips Radio toestellen. Aanbevelend, H. GREVING Gediplomeerd Installateur, VRIES. Leden van Landb. en Mij. volgt het advies van Uw hoofdbestuur en kooot Uw RIJWIELEN en ONDERDEELEN bij Uw medelid en adverteerder H. UNEKEN, Erm LUXE AUTOVERHUUR. Joh. Wlert§ Noorderkwartier 19 Ommelanderwljk. Drogisterij en Verfwarenhandel Alle soorten Qeneesmlddelen.

Met gure jaargetijde is weer aangebroken, waardoor velen ongesteld zullen worden. Gebruikt daarom bijtijds drie keer daags een weinig van de beroemde Wisrtelboer9s Kruiden ot één a twee Wortelboer9s Pillen \ i gij blijft gezond. Dit is een goede- raad, want I duizenden vonden reeds baat. Jac@lia Maria Wartelboer ’ De belangen van de Walvisdi en het PEaffeland gaan hand in hand. Woninginrichting „I© Walviseb" : A§§m. I§eSiel pk a 1 k voor landbouw en metseldoeieinden. Groote voorraden – Verpakkingen in papieren zakken. Door onze geweldige omzet steeds versche kalk. Tevens leveren wij alle soorten prima I GRONINGER STEEN tegen concurreerende prijzen. Door het geheel stoken met turf, beslist betere kwaliteiten 1 Steenfabrieken en Kalkbranderij „De Twee Provinciën" BAREVELD – TeSef. 333 Veendam A. VELDKAMP – Telefoon No. 5 ■ ERICA DAMES-, HEEREN-, KINDER CONFECTIE. modeartikelen, TAPIJTEN – GORDIJNEN – BALATUM. Het groote Moderne Kieedingmagazijn EMMEN Hoofdstr. 39. E. J. MAATHUIS Machinerieën – Chemicaliën – STADSKANAAL – Tel. UI levert alle Machinekamerbehoeften. Appendages Speciaal adres Groom, Kern Gummi en Eng. Balata drijfriemen. Riemverbinders -alle soorten. Pompen, en pers. I Douglas Roodkoperen enz. enz. Drijfwerken. Kwaliteits Qereed-1 schappen. Hijsch- en Hefwerktuigen. Alle soorten Verpakkingen. Olie, Mach. cyl. olie, Auto, Tractor olie, enz. enz. Vet, Consistent ’ Kogellagervet, Wagensmeer, Kruirlngsmeer, Dekkleedensmeer, Zeilsmeer, enz. enz. Zuigslangen en alle soorten Waterslangen, Ewart . Kettingen Bevestigliigsleden. Schoonmaakartikelen voor de Zuivelfabrieken, Puritex 8.K., ter voorkoming van Melksteen, Pasteurs. , Werktuigen. Drljfrlemensmeer voor slippen. Brandkasten . Kluisdeuren. 1 ONTVANGEN: i «3a nieuwste modellen (unker 6 ruk ( Haarden inventa Kachels en F&BER ( Haardkachels | Fa. J. Thedinga & Co. – Emmen

D. T. S. HOVINGA Boschstraaf 16 – WINSCHOTEN. Tabak Sigaren – Sigaretten Comestibles Koffie Thee Gedistilleerd Wijnen Wijndepót van F. ONNES & ZOOM Groningen. Beleefd aanbevelend. Nieuwe collecties vanaf 1.95 X HAARVILT 3.30 Kwaliteitsmerken: BORSALINO MOORES enz. Speciaal magazijn A. BAKKER Kerkstraat 8 – VEEN DAM H. EPPING Smederij Dalerveen. landbouwwerktuigen, Huishoudelijke artikelen (Kachels'. Rijwielen, enz. Alleenverkoop van „VEEA'O’1 I Eiectrische Gloeilampen. Beleefd aanbevelend. ; I aßa • 1 g Heren Costumss g „ Regenjassen || H longens Costumes M ■ Lage prijzen. . Firma i M. Polak Zonen I M Onde-Pekela 9 F. ZIENGS Grof- en Hoefsmederij. ZuM-Barge. Levert alle soorten; Landbouwwerktuigen Rijwielen, enz. Tegen concurreerende prijzen. H. WIERTZEMA Gedipl. Heerenkappef Torenstraat Winschoten leeds Uw adres? Tevens ruime voorraad Sigaren, Sigaretten* Pijpen, enz. Parfumerieën ed Toiletartikelen1' Ziet de Etalages ! >* Beleefd aanbevele^'