is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 14, 31-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÏÖÊSöÉrTzÖn^ ASSEM DEVENTER Dagelijks önïvangeii wij groote sorteeringen MEEREN COSTUUMS REGENJASSEN OVERJASSEN JEKKERS. ledereen weef het. Boekbinder heeft het Boekbinder geeft het en groofere keuze en lagere prijzen. S. BOEKBINDER & ZONEN

I Japcnsfoffen fl I fluwelen I K Schitterende I Extra lage prijzen. É ra Stalen gaarne ter t- Firma E M. Polak Zonen || H Oude-Pekela S f Opgericht 1850. fiILANDBOüWBU ADRES voor alle soorten Landbouwwerktuigen Radio en Rijwielen, Burgers E.N.R. enz., is lo , GROF- en hoefsmederij Spijkerboor, A|Oliren10Ct- Per Meter. 15Metepr!r ™aMÏe?‘ in plat en bol. |s!oote sorfeering 4|hes Mode-artikelen, Garneeringen, Corsetten. Steeds het nieuwste. MODEMAGAZIJN tTOXOPEUS lO VEENDAM. Komt ge te Winschoten? Gebruikt dan Uw Lunchroom ?• ARENDS .‘Vstraat 113 WINSCHOTEN. *-aeP .. Sn pnjzen. Prima consumptie, moderne Automatiek. C. Poelstra °Opdelnde, Emmen u Telef. Isa ne* adres voor RADIO kIIWIELCN, enz. ’ e,cns Ie klas Reparatie-inrichling .

Tijdens de drukke Allerheiligen markten verkopen wij tegen zeer lage prijzen: Maalmolens vanaf f 45.—, geschikt voor Electro-, Benzine-, Ruwoliemotoren of paardekracht. Dorsmach. met en zonder reiniging vanaf f 45.—, Windtvanmolens voor hand- en motorkracht vanaf f 35.~ Buis- en zaadeggen zeer laag in prijs. Cultivatoren vanaf f 30.—’ j“> 2-, 3-, 4-scharige ploegen vanaf f 17.50. Bietensnijders f 15.—. Onze G. Z. M. zaaimachines zijn van de nieuwste constructie. Evenzoo onze Kunstmeststrooiers, zeer geschikt voor kalkstikstof verstuiven. Voor zeer lage prijs een Victoria strooier en een Rud-Sack zaaimachine. Tevens enige Rud-Sack ploegen vanaf f 25.—. Electro motoren vanaf f 12.—. Electr. pomp-installaties vanaf f 45.—. Stalkruiwagens in zeer lage prijzen. Op huishoudelijk gebied hebben wij grote voorraad. Onze verchroomde en koperen artikelen vinden wekelijks meer aftrek. Verchroomd koperen waterketels en koffiekannen, wij garanderen U 20 jaar, poetsvnj. Electr. koperen wasmach. met zwaar allumlnium deksel en met sfookgelegenheid slechts f 85.—. Koperen kookpotten, onverslijtbaar, vanaf f 28.—. Koperen facetemmers vanaf f 2.25. Verwarmt Uw huis met de Victor oliegloeier, deze wordt gestookt met petroleum. Kan in elke haard of kachel geplaatst worden. Brandstofverbruik zeer gering. Dagelijks in werking te zien ten onzen kantore. Radio’s K. B. vanaf f 107.—. Op lichtleiding of op anode, zuiver selectief. Ook op gemakkelijke betalingscondities. Electr. Haarden vanaf f 49.50, onafbrandbaar lak. De nieuwste wagenlantaarns met wit en rood licht. In soliede uitvoering f 1.70. Benzine, Oliën en Vetten, Tijdens de markten gratis bergplaats voor Rijwielen, onder confróle. F. i. KEMPER, Garst, Winschoten, Tel. 55. E. J. MAATHUIS Machinerieën – Chemicaliën – STADSKANAAL – Tel. 141 levert alle Machlnekamerbehoeften, Appendages Speciaal adres Groom, Kern Gummi en Eng. Balata drijfriemen. Riemverbinders alle soorten. Pompen, Zuig en pers. Douglas Roodkoperen enz. enz. Drijfwerken. Kwaliteits Gereedschappen. Hijsch- en Hefwerktuigen. Alle soorten Verpakkingen. Olie, Mach. cyl. olie, Auto, Tractor olie, enz. enz. Vet, Consistent Kogellagervet, Wagensmeer, Kruiringsmeer, Dekkleedensmeer, Zeilsmeer, enz. enz. Zuigslangen en alle soorten Waterslangen, Ewart Kettingen Bevestigingsleden. Schoonmaakartikelen voor de Zuivelfabrieken, Purifex 8.K., ter voorkoming van Melksteen, Pasteurs. Werktuigen. Drijfriemensmeer voor slippen. Brandkasten Kluisdeuren, v.h. Firma E. LAMBERS V lIWMBOT/ APOTHEKER J. G. TIMMERS KRUISSTRAAT 10 Tel. 183 – ASSEN V. 1 // Alle geneesmiddelen o.a. Indische Kruiden, V. j/f Spec. Aambeienzalf, Veegeneesmiddelen o.a. Uierzalf. Laboratorium voor Chemisch en yj Microscopisch onderzoek. Verzending naar alle plaatsen. Giro 75964» GEGALV. GOLFPLATEN. No. 24 breedte 82 cM. Werkende breedte 76 cM. | lang 3.05 M. f 1.46 per stuk. lang 2.74 M. f 1.32 per stuk. lang 2.44 M. f 1.17 per stuk. lang 2.13 M. f 1.03 per stuk. 1 lang 1.83 M. f 0.89 per stuk. lang 1.52 M. f 0.73 per stuk. ] Noksfukken f 0.60 per Meter. Betaling Rembours, Boven de f 10.— franco spoor-station. H. KROEZE, Bouwmaterialen, Telel. 623 MUNTENDAM. I

■ Bezoekt met de wekelifksche Marktdagen te Cocvorden het welbekend^ Café ABELS Prima consumptie en billlijke prijzen. Stalling voor Paarden en Fietsen-bergpiaats. Aanbevelend, «f JOH. ABELS Bezoekt te BEILEN HOTEL PRAKKEN Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen. Ruime stalling voor paarden, rijwielen en auto’s, 1 Aanbevelend, F. PRAKKEN JACz. Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE” nabij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 IStadskanaal. Groote en kleine Zalen voor Vergaderingen, etc. disponibel Beleefd aanbevelend, J. MEUERING. KACHELS Een bezoek aan ons magazijn toont U dat wij prachtige KACHELS in le klas uitvoering en afwerking! Imet volle fabrieksgarantie, verkoo-1 pen voor scherp concurreerende I prijzen. H. SCHEPERS, Gron.str. 88, b.d. brug, ASSEN. Lid L. en M. pi Heren Costumes ,|| „ Regenjassen I >» Overjassen I Jongens Costumes || i| w Overjassen || I Reuzensortering» ||| , Prima kwaliteit. Lage prijzen. ||| . É Firma || P I M. Polak Zonen i 1 . É Oude-Pekela I ! Opgericht 1850. ï 0. J. KLOHPSHA (Lid L.-en M.) . Landbouwsmederij en hoefbeslag ' ( Nleuw-Buinen. j t Levering van alle soorten L Landlo®nwwerktuigenJ ; Reparatiën vlug en billijk. U Beleefd aanbevelend. I |C ■ —| r, HEINZ ■ Mosterd || DE BESTE I Fabriek MUSSELKANAAL I Leden van Landb. en Maatschappij! I Koopt Uw Manufacturen en I Kleeding naar maat,! voor BORGER en Omgeving, |i JOH. LEEVER, Borger. | le klas coupe. s Prima stoffen, i Billijke prijzen. Bel. aanbev. 11 Alle ’■ ji Heren Modeartikelen I Aparte afdeling Dameshoeden i Kousen Shawls Handschoenen 1 SUURMEUER, Assen. ||

1 j * v .. * -■ ■ I KOOPT lETS GOEDS I '' S Wat U ook nodig hebt ||| • m ’n MANTEL, JAPON, PULL- WÊ i S OVER, BLOUSE, ROK enz., | É koopt iets goeds! H ;H HERMAN JANSEN B ■ I J verkoopt uitsluitend kwaliteit H 1 9 @a naar ’n' vertrouwd adres. H H Eoopt waar anderen kopen • •.. ||| : S koopt bij I HERMAN JANSEN I ■ MARKT IS – ASSEN ■

I. IH.H. Melkveehouders. De Veehouderij is tegenwoordig , niet meer loonend. Maar probeert ü het eens met Honig’* Maisglutenkoeken: G.G. gemengd m. Grondnootmeel G.S. gemengd met Soyameel G.L. gemengd met LijnmeeL Deze koeken zijn goedkoop, smakelijk, licht verteerbaar en geven meer en beter melk. Verkrijgbaar bij: PLAS – Winsclioïen en de wederverkoopers. WOL! Koopt onze prima Mantel wol 21 ct. bos 50 gram. Prima Borstrok- en Sokkenwol 30 ct. ons bos. Het allerbeste zwart Sajet 28 cent ons bos. Onze Wol» per pak extra korting I Wollen Dekens In alle maten tegen zeer scherpe prijzen l Het Stoffenhuis S. POLAK HOOGEVEEN – Hoofdstraat 57 Waar niet vertegenwoordigd, zoeken wij SOLIDE AGENTEN voor den verkoop van Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, BoomkweekerlJ-artikelen, Pootaardappelen, enz. Schaver’s Zaadhandel, Ter Apel (Gr.). Voorwaarden zenden wij gaarne op aanvraag toe. Betrouwbare artikelen, tegen concurreerende prijzen.

Bontkragen • Bontvellen Enorme voorraden. Bijzonder voordelige Skunks Oppossum, donker en Vossine, grijs-bruin 110 zijn onze licht getint. 3.20, 6.75. Skunks, oppossum, pracht bont RONTKRAfiFN skunks, 7.50,8.40. 3.80.5.90. ’p Beverine, solied bont, 2,00, Echte Persianer vellen 5.25. Beige Rayéi 1.00. 1.20. 2.50 2.85. Kidclaw, mooi Krulbont, zwart. Patag. Rayé 1.20, 1.75. lm* Persianer, Breitschwanz, grijs, 2.90. Vossine, solied Bont 1.20, 1.50 10°’ 12S’ I,9°’ 1.75, zwart, bruin, beige. Echt Persianer 7.5 Q. Df\\TT VAM TT1 A TICP Seal Rasé zwart,kortharigbont, – nco- > cmr HONT IMITATIE S c 18°- LOSSE VELLEN bruin, grijs, zwart. binte2tr20Zforomo3°soanZend WOrd6n door ons ÖRAT,S Breitschwanz, 115 k 120 cM. Indisch S l Tp b"ed U°' W ‘-80- veel gevraagd modern bont, PataS- Rayé 32i. 37}, 55. PefsJaner 200’ 300■ 3-70. 5.90, 6.75. Seal Rasé 40. 4-50- Lamsbont, bruine tinten, 2.25 Zwart langharig Bont 75 ct. Veulen 2.25, zwart, bruin. 3.00, 3.50, 4.00. Seal Electric 1.40, 1.75, 2.60. Panter 3.50, zeer fijne kwaliteit. Lamsbont, Zilver Vos, White Larasvellen, Blauw Vos, Zilver Wolranden> 10 cM. 30 ct. Coat, Blauw Vos enz., groote Vos, enz. 4.50, 5.00, 5.75, Se*l, zwart, 45 ct. kragen, 4.50, 5.50, 6.25. 7.00. Astrakan Rand 48,15 cM, Koopt nu Bontkragen, GRATIS zetten wij ze op Uw Mantel, Fa. F. VENEMA – Stadskanaal

ARN. KRIEGSMAN I Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal I (ulianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso’s Adviezen Matrassen en Ledikanten in MAGAZIJN „DE TOEKOMST” DIEVER. Steeds het voordeligst en soliedste adres. D, T. 8. HOVINGA Boschstraat 16 – WINSCHOTEN. Tabak Sigaren – Sigaretten Comestibles Koffie Thee Gedistilleerd Wijnen Wijndepöt van F. ONNES <5 ZOON Groningen. Beleefd aanbevelend. R. JANSINGH Vlagtweddersluis 3- Telef. 16 y. Ijzerwaren, Schoppen, Timmergereedschappen, Touwwerk, Paardetulgen, Huish. Artikelen (emaille), Kachels, Kookpotten, Oalanteriën Schilderijen, Stoelen, Tafels, Theekasten, Glas-, Porcelein- en Aardewerk, Inmaakflesschen, Inmaakpotten, enz. Puntdraad, Harmonicagaas en Vlechtwerk, Kippengaas Klompen, Klnderspeelgoederen, I