is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 24, 09-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EG BERT VOLK ... – Balans-Opruiming Goederen die meer dan één seizoen in voorraad zijn, die kunnen wij niet meer vei oo ju, en gaan weg voor prijzen, die in geen verhouding staan tot de normale waarde. Wij zeggen niet: dat heeft het gekost! Neen, wij zeggen; zie nu de prijs! Kunt U het gebruiken ? Koopt het U hebt er een koopje aan 111 Verkoopconditiën: Afgifte van te groote hoeveelheden aan één persoon voorbehouden, Kinderen beneden 14 jaar worden niet voor 5 uur binnengelaten. Verkoop uitsluitend contant. Geen zichtzending. Goederen inde Balans-Opruiming gekocht, kunnen uitsluitend gedurende de Balans-Opruiming geruild worden, want onze Balans-Opruimingsgoederen willen wij ook beslist kwijt. En U weet, als ECBERT VOLK begint, dan komen er koopjes. Hieronder eenige prijzen : Heerencostuums 4.49, 2.49, 49, Vs ct. Zelfbinders 49, 29, 9, Vs ct. Manchester Broeken 1.99, 1.49, 1.09 Winterjassen 4.49, 2.49, 49, V* ct. Hoeden 99, 69, 39, 9, »/■»<*. Overalls 2.95, 2.19, 1.65, 1.19 Gabardine Regenjassen 4.49, 2.49, 49. Vs ct. Petten 49, 29, 9, >/a ct. Grijze Werkjassen 99, 49 ct. Kinderpakjes 4.49, 2.49, 49, Va ct. Sokkenhouders 21, 11,6, Vs ct. Sokken, zeer sterk 38, 31 ct. Rubber Regenjassen vanaf Vs ct. Fantasie Sokken 25, 16, 8, Va ct- VAKKLEEDING HEERENMODE. WERKMANSGOED, voor Kappers, Slagers en Bakkers, iets vuil, voor halve prijzen. Eng. Hemden 1.25, 99, 66, 33, Vs ct. Manchester Jassen 4.95, 3.45, 2.95 Ondergoederen, gemoltonneerd 44 ct. KOMT ZIEN!! Donderdag 10 Januari, speciaal voor onze buitenklanten, ’s morgens om 10*30 uur, dezelfde aanbiedingen. Tevens geven wij gedurende de Balans-Opruiming 10 pet* korting op al onze goederen. De Balans-Opruiming begint Zaterdag 11 Januari en eindigt Donderdag 23 Januari, dus duurt 11 verkoopdagen. Dit weet II Egbert Volk k|eed( „ a„rdkoov

Te KOOP: een verschaf gek. Koe, 28 liter melk. H. Schenkel Lzn., Uffelte. TE KOOP: een vette Vaars, een vet Varken en een volbl. Vaarskalf van goede productie, geb. 13 Nov. ’35, bij W. van Boven, Drouwen. TE KOOP: pasgekalfde en a.s. te kalven Koeien en Vaarzen en twee guste Melkkoeien. Ook ruilen. Herman Jozep, b/d Buinermond, Stadskanaal. Te KOOP: 2 drachtige Varkens, werptijd 20 Jan., en een beste goedgek. Trekhond, Vlugge looper, voor bill. prijs, bij J. Eggens, Westdorp (Borger), N«i i.. . TE koop: een vet Varken, bij J. Strijker Gz., Pesse bij Hoogeveen. Te KOOP: een drachtige Motte, keur uit twee, werpt. 21 en 23 Jan., bij J. Kuiper, Ruinen. Te KOOP: een drachtige Motte, Werpt. 21 Jan., bij J. Alberts, Oosterstraat, Ruinen. Geregeld te bekomen: V.D.L. fokvarkens van prima afstamming, bij A. R. Bartelds, Erica Te KOOP; een toom genumm. V.D.L. Biggen, w.o. vele zeugjes. H. Hollander, Anderen. Te KOOP; Sterzeugen en een Sterbeer, geb. 23 Aug. ’35, en volbl. Beertjes, geb. 10 Oct. ’35, waarvan Vader en Moeder Limburgers en beide, met 83.35 en 83.25 punten, opgen. Alles V.D.L. O. Meijering Rz., Hooghalen. Te KOOP: beste gesl.rijpe volbloed Deensche beeren, 7 mnd. oud, bekr. met le prijs. Wed. R. Meeuwes, Werkhorst bij Meppel Te KOOP: een drachtig Varken, keur uit twee, met 10 dagen werpende, bij K. Mulder, Annen. Te KOOP: een drachtige Motte, 2e worp, werpt 22 Jan., en 2 Loopmotten, waarvan 1 gedekt, bij F. H. Luning, Ansen. TE KOOP; 2 drachtige Motten, le en 2e worp, werpt.- 23 en 24 Jan. J. Zanting, Stroovledder, Dwlngeloo. Te KOOP: 2 dr. Motten, le en 2e worp, werpt. 23 en 24 Jan. J. Zanting, Stroovledder, Dwingeloo. TE KOOP: 2 drachtige Motten, 2e worp, werpt. 22 Jan., en 2 Loopmotten, waarvan 1 gedekt. F. H. Luning, Ansen. "TE KOOP: vijf zware vette Drentsche Schapen, bij E. Wolters, Beilervaart (Dr.) P* Doggenkennel van ’t Hoog*andt. Nederland’s grootste u. Doggenfokkerij heeft een aantal prachtig gevlekte D. peggen te koop In eiken leeftijd. M. Lezer, Rolderstr. 23, Assen. Tel. 574. KOOP: een schitterend Alooie Dultsche Dog, groot 70 fl*l-. zeer waakzaam, bij J. ï 'Jonkman, Landb., Barger Erf- I bij Nw.-Amster-

TE KOOP GEVRAAGD: 2voorjaarsk. Vaarzen, volbl. H.V., t.b.c.-vrij. Aanb. met prod.gegevens, tijd van kalven en prijs, geen luxe, worden ingew. bij G. Luis Rz., le Exloërmond post Musselkanaal. TE KOOP GEVRAAGD: een makke drachtige Stamboekmerrie of een 2Va-jar. volbloed merrie. Br. met opgaaf v. prijs en verdere omschrijving aan S. A. Rademaker, Tinaarlo. GEVRAAGD: eenige beste 2de of 3de kalfs Stamboekkoeien, kalvende Pebr. of Mrt., met beste prod.cijfers. Aanb. bij J. Levie, Javastr. 12, Assen. TE KOOP GEVRAAGD; een in goeden staat zijnde Zichtmachlne. Brieven met opgaaf van prijs en fabrikaat aan R. Brandts, Annen. TE KOOP GEVRAAGD: een v.j. wordende 2-j. warmbl. Merriepaard. Br. fr. met opg. v. kl. en pr. aan J Brust, Engelbert (Gron.). Noorddijk. GEVRAAGD: zw.b. Stierkalf v. 8 tot 12 mnd. Br. met prijsopg. afst. en prod., vlekpoot geen bezwaar, aan B. J. Scherpenkate, Genne bij Hasselt (O.). GEVRAAGD: een goed landb.- paard van 2 tot 10 jaar. Brieven met naaste prijs en kleur worden Ingewacht door J. Dost le Exloërmond No. 30. TE KOOP GEVRAAGD: een zwartbont volbl. Stiertje van ± 10 a 11 mnd. oud, van prima afstamm. en prod. Zachte prijs. Aanbiedingen met volledige omschrijving verzocht door B. Groenwold Ez. te 2de Exloërmond. TE KOOP GEVRAAGD: afgezoogde Zeugen of in Febr. of Mrt. werpende. Verdere omschr. met prijs per kg. aan F. Venema A.Jz., Kielwlndeweer. TE KOOP GEVR.: een in g. st. verkeerende mooie koperen Petr.lamp. Br. met opg. v. pr. aan H. Withaar, Stegerens Allee IJ 28, Ommen. Prijsopg. gevr. v. 200 pak droog Roggepakstroo. Uiterste pr. a. J. Timmerman, D 71, Rouveen. Prijsopgaaf gevraagd voor een beweegbare ijzeren Korenberg, gedekt met gegalvaniseerde platen .Grootte 12 bij 12 M. Levering compleet bij G. Everhardus, Ommerkanaal, Dedemsvaart. Biedt zich aan: een 20-j. Boerenzoon als Volontair op flinke boerderij (bouw). Liefst Wierlngermeerpolder. Met alle werkzaamheden bekend, ook zichtmachine. Intem met zakgeld. Brieven met inl. en cond. onder No. 92, bur. L. en M., uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. GEVRAAGD met Mei: een flinke Dienstbode, niet beneden de 18 jaar, genegen te melken. Th. van Wijk Mz., „de Burcht” Vries. GEVRAAGD t. Febr. of later: fl. Dienstbode, kl. gezin. Br. o. , No. 93 bur. L. en M„ uitg. Fa. j J A. Boom & Zn., Meppel. GEVRAAGD tegen IMei: flinke l Dienstbode. L. Sol, Wapserveen

GEVRAAGD tegen 1 Mei: een , aank. Boerenmeid, bij H. Wemmenhove, Stuifzand bij Hoogeveen. GEVRAAGD: een Dienstbode, tegen 1 Mei. A. Mulder, Vuile■ riete D 179, Zuidwolde (Dr.) GEVRAAGD per 1 Mei: een Schaapherder, bij E. Wolters, ; Beilervaart (Dr.) GEVRAAGD met Mei; een – Knecht, alle landbouwwerkz.- heden verstaande. J. Kuipers. Jipsingboertange. . GEVRAAGD met Mei a.s.: een Boerenknecht, alle werkzaamheden verstaande, door J. A. Velting, Wachtum gem. Dalen. . GEVRAAGD met Mei a.s.: een Boerenknecht (je), liefst goed kunnende melken. Adres H. Nleborg, Zuidlaren, Telefoon. straat. . Kan per 2 Februari geplaatst ; worden: Boerenzoon of knecht goed kunnende melken. Aanb. – met voll. inl. worden ingew. bij . P. Waal, Veefokker, Middenweg 109, Beemster (N.H.) Landb. met klein gezin, zoekt ■ plaatsing als bedrijfsleider op gemengd veenkoloniaal bedrijf. Br. fr. No. 91, bur. L. en M., uitg. Fa. J. A. Boom & Zn., Meppel. ' Komen aanloopen: gele Jachthond, soort herder. J. Schulting, Ruinen. ; DIVERSEN. , Voor den zaai: le nata. Mansh. Plukerwt en le nab. Adelaar Haver, bij O. G. Molema, Scheemderzwaag. GELEGENHEIDSKOOFJE. ■ Gebruikte Waschmachine met wringer billijk te koop. Te bevr. Velo-Mij. N.V., Singelstr. 21, Assen. Koop N.A.K. plantgoed, als Triumph, Roode Star, Industrie en Present van f2 tot f3 per ! baal, met plombe en certifi| caat. Aanbev. Aard.-Sel.-Bedr. ; i Dorpskade 40, Kielwlndeweer. Tel. no. 9 • Laat J. H. de Vries, Steendijk 11 1 Anreeperstraat 166, Assen, Uw 1 kruidenier zijn, en uis tevreden. Uw adres voor alle soorten ■ Veevoederartikelen is “ J. BIDDING , MOLENAAR DALEN TE KOOP: eenige restanten Behang voor halven prijs. A. ’ Hoogeveen Hz., Schilder en ■ Behanger, Havelte. • H.H. Landbouwers, Wagenmai kers en Timmerlieden: Laat uw hout vakkundig zagen bij ’ J. I. de Poel, Electr. Boomenzagerij, Zeijen. ’ STAAT TER DEKKING: le klas volbl. IVa-jar. Stier. Dekt en bevrucht uitstekend. Dekgeld . fl. Tevens te koop. Adres H. 3 Speelman Az„ Nieuwediep Pei kelderweg.

NIEUWE GOLFPLATEN. 1.53 M. 70 ct.; 1.83 M. 80 ct.; 2.13 M. 95 ct.; 2.44 M. f 1.05; 2.74 M. f 1.20; 3.05 M. f 1.35 Tevens Nokstukken 50 ct. p. meter. Spijkers met loden ringen Vs cent per stuk. Alle soorten Vlampijpen en geijkte gewichten. MANUS DE JONG voormalig vennoot der firma Qebr. de Jong, Rolderstraat 57, Telef. 277, Assen. Wilt ge een koe koopen of ruilen, bezoekt dan de grootste en bekendste veestallen van Is. LEVIE Steendijk 20, ASSEN Tel. 67. We hebben altijd een groot aantal stuks vee voorradig en leveren op verzoek reactie vrij. Canada populieren, flinke hoornen, 40 ct.; Groene Beuk, fl. boomen, 60 cent. Bijzonder geschikt voor laanbeplanting. Gebr. Schreuder, Kweekers, Muntendam. STAAT TER DEKKING: volbl. Stier, vetgeh. V. ©n M. boven 4°/o. Dekg. f 0.75. H. van Zeeburgh, Hees, gem. Ruinen. STAAT TER DEKKING; een volbloed Stier M. K.S. gaf als 4VH-8623 met 3.80% v. en 372 k.g. boter; V.M. gaf als 6-j. 5996 met 4.31 % v. en 294 k.g. boter. Hekgeld alle koeien van één eigenaar 75 ct. p. st. G. Benak, Ruinerwold, Wendt U voor ECHTE KRISTAL Liksteenen en Landbouwzout tot Engrosliandel L. THIJS, Kerkstraat, Assen. Het Rijwielhuis Ben. Westerdlep Tel. 83 – Veendatu GROOTE VOORRAAD Rijwielen en Onderdeelen. RIJWIELEN vanaf f 20— Het Rijwielhuis VEENDAM. Doorten’s Brei-inrichting Winkel geopend a. d. Schoolstraat te DALEN Alle Manufacturen verkrijgbaar. ssssssaßßessesßßSsmaessßseeßaßSßess Advertenttën Heden werden wij verblijd met de geboorte vaneen zoon ROELOF ALBERT. R. SLOOTS. , H. SLOOTS—Kok. Heino, 2 Januari 1936. H. OFFEREIN J. OFFERElN—Uiterwijk geven met blijdschap kennis . van de geboorte van hun zoon EVERT. 1 Kloosberveen, 188.

©B3s§©©©©©©©© bid Dinsdag den 14 Jan.l93ó bid © hopen onze geliefde © ■ M Ouders CAJ UI? ;gg ANDRIES BRANS © 1 83 e" bid gg JANTINA BRANS-Kuil gg gg hunne gg gg 25-jarige Echtvereeniging © gg te gedenken. gg I Hunne dankbare ,g* Kinderen: Jg ' W ALBERT. M • © JAN. © © AF,EN‘ © m Oude Pekela, lan. 1936. ffiafflfflsassffleesffl 1 Heden werd, zeer tot ons ' leedwezen, na een kortstondige ziekte uit onzen kring weggenomen de heer JOH. PLAS, • op den leeftijd van 40 jaar. Hij was als bestuurslid een , krachtige steun voor onze beweging. Het Bestuur van de Afd. Heemse van L. en M. Voor de vele blijken van be■ langstelling, bij onze 50-jarige . Echtvereeniging ondervonden, • betuigen wij, ook namens onze 1 kinderen, onzen hartelijken ' dank. JAN DEENEN en Echtgenoote. • Balloo, Jan. 1936. • ' t TE HUUR bij inschr. voor 3 , jaar: Een perceel Groenland • „de Oude Maat”, gelegen nabij Uffelte aan den Zandweg An( sen—Uffelte, groot pl.m. 1.35.00 H. Briefjes met opg. van 2 sol. borgen vóór of op 20 Januari e.k. in te leveren bij den eige-1 naar Jan R. Tissingh te Ansen, bij wien inl. zijn te verkrijgen. 1 " Zondag 12 Januari Tusschenbal Dansclub „Aseno” Dancing „GEERTS" ASSEN. ; Uitvoering door de , Tooneelvereeniging O.K.K. t op Zaterdag 11 Januari '36 voor gehuwden, op Zondag 12 Januari '36 voor ongehuwden, in ’t café „CENTRAAL” A. SCHOLTE, Langelo. ■ Op te voeren stukken: I. Zwoare Tiedn. 32. Een pootig wijfje. i Entrée 50 ct. plus belasting. Donateurs vrij. Na afloop Bal.

H.H. Melkveehouders. De Veehouderij is tegenwoordig niet meer loonend. Maar probeert U het eens met Honig’s Maisglutenkoeken: G.G. gemengd m. Grondnootmeel G.S. gemengd met Soyameel G.L. gemengd met Lijnmeel. Deze koeken zijn goedkoop, smakelijk, licht verteerbaar en geven meer en beter melk. VerkrDtfbaar bil: PLAS – Winschoten en de wederverkoopers.

Maandagavond 13 Januarip 7 uur Algemeene Ledenvergadering in café JOH. DARWINKEL, Rolde. 1 Agenda: Opening. Notulen. laarverslag Penningmeester, enz. | Dringende opkomst gewenscht. Namens Afd. HET BESTUUR. i VERKOOPEN VERHUREN van VASTE GOEDEREN HYPOTHEKEN BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN ADVIEZEN. Kantoor van J. W. BÖDEKER, Makelaar en Accountant, Blpamslerstraat 49, Winschoten H. BOS Tel. 63 Fourageha ndel Nw. AMSTERDAM Levering van alle soorten Voederartikelen | Gegarandeerd Ie klas Grondstoffen j ROELFSEMA’s Krachtvoeders. Scherp concurreerende prijzen.

N.V. H. J. HAACK’s Betonfabriek en Bouwmaterialenhandel Groningerbrug ASSEN Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. Draineerbulzen Voor directe aflevering beschikbaar prima Draineerbuizen 5 CM. Scherp concurreerende prijzen. Levering naar alle plaatsen. STEEN- EN BUIZENFABRIEK E. HOLTHUIS MUNTENDAW. Vraagt Ritsema’s GRONINGER KOEK. Alle soorten Koekjes, Gebak en Taart. Beleefd aanbevelend, Jan Ritsema, Gron.straat 34 ASSEN. Hallo, hier Elp! Vier jonge „volbloed Boerenbonders” vragen tegen de Elper Muziekuitvoering 4 nette Dames „Boerenbondsters”, om tezamen het feest gezellig door te brengen. Het insigne verplichtend te dragen op de rechter borst.