is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 25, 16-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM bezoekt dan het Hotel JAVA" Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel, Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. Handel in paarden.

Café H. HABIHG ZWEELOO. Steeds Zalen disponibel voor Vergaderingen, enz. Ook bet adres voor alle soorten Rletbedekkingen. Overal te ontbieden. Prijzen op aanvraag. Beleefd aanbevelend. J. GEERTS Accountant Groningerstraat 32 ASSEN. Controleeren) van lunchten > Bijhouden ) BOEKHOUDINGEN Advies In alle Belastingzaken. J. B. VAN ESCH NORG. Ook Uw adres voor Fijn Gebak en fijne Drentsche Stoel Beleefd aanbevelend. Prijscourant wordt op aanvraag gratis toegezonden. F. ZIENGS Grof- en Hoefsmederij. Zuid-Barge. Levert alle soortent Landbouwwerktuigen Rijwielen, enz. Tegen concurreerende prijzen. Manufacturen, Tricotages, Bedden, Dekens, Cocos, Vloerzeil, Tapijten koopt U voordeelig en goed bij C. OFFERtINS Azn , COLLARDSLAAN 12 ASSEN. Restanten- Aanbieding 2 2 In al onze artikelen bijzonder voordee-Hge koopjes. Onze bekende prima kwaliteiten. D. v.d. KAAP Ëmmen Specialiteit Heerenmodes

Van Maandag 20 t/m Vrijdag 24 Jan. a.s. duurt onze Bal ais-Opruiming Groote partij laatste lappen, waaronder een partij stoffen, voor lage prijzen. Restanten wollen dekens enz. enz. A. LUBBERINK Jzn. ; DE WIJK. Balans- Opruiming 1 STERN’s Tricothuis Nw. Huizen 13 – ASSEN Kwaliteitsgoederen tegen buitengewone lage prijzen. Petroleumgaslampen. ’t NIEUWSTE: de Aladdin lamp werkt zonder pomp en zonder voorwarmen. Heeft een lichtsterkte van + 200 kaars. Vraagt eens nadere inlichtingen of demonstratie. Voor 5.90 veranderen we Uw oude petroleum lamp ineen moderne gaslamp. Kom eens kij ken. Uitgebreide sorteering HUISH. ART. Qaat U trouwen? Komt eens kijken, Electr. Waschntachlnes compl, f 37.50. Fa. BRINK & toners Singelstraat 27 ASSEM. 'lsëdeooS 'rou? tegen fabrieksprijzen J. WAGENAAR GRONINGEN – Telefoon 3103 1 Hoofdagent der N.V. Oliefahrieken v.h. ADR. HONIG, Zaandam. Onze Opruiming begint 22 «fannari Profiteer van deze gelegenheid. | Wij ruimen op Dames- en Heeren Pullovers, Sjaals, Handschoenen, Mutsen enz. Verder groote partij COUPONS tegen spotprijzen. Op alle courante artikelen lO % Korting, Maatkleeding uitgesloten ■ Beleefd aanbevelend, A. LEEVER & Zn. – Grolloo Sigarenmagazijn JAAP JONGEPIER Marktstraat 25 ASSEN. Ruim gesorteerd in SIGAREN – SIGARETTEN – TABAK WHITE ASH – LONDRES – CAVALIER. Uw koeien niet drachtig. Gebruik Q. K. Z. Scheedeontsmettings- en bevruchtingsplaatjes. ■ Hebben Uw koeien last van betrapte tepels. } Gebruik O. K. Z. tepelheelstiften. Deze artikelen staan onder voortdurende controle van Dr. H. A. ZWANENBERG, Dierenarts te Enschede, Verkrijgbaar bij Uw Drogist. Pabrlkante: Fabriek van en Groothandel in Pharmaceutische Artikelen 1 v/h G. KOOPMAN Jr., Enschede. Voor ASSEN en OMSTREKEN te verkrijgen bij JAC. VAN WIJK, – gediplomeerd drogist, Vaart 87.

Dralneerbuizen Voor directe aflevering beschikbaar prima Dralneerbuizen S cM. Scherp concurreerende prijzen. Levering naar alle plaatsen. STEEN- EN BUIZENFABRIEK £. HOLTHUIS MUNTENDAM. Voor de Zaai: Zaden. Granen. Peulvruchten. Origineele zoowel als gekeurde en ongekeurde le en oudere Nabouw! Beleefd aanbevelend, D. T. $. HOVING!I Boschstr. 16 WINSCHOTEN. Elsinghorst I Fornuizen Solide constructie. Groote ascblade en vuurpot. Ruime keuze. Lage prijzen, | JANDEBOER Drijvende Winkel HOOGEVEEN j S. H. HOLMAN] Electr. Wagenmakerij | Zweeloo. I Met adres voor alle soorten | Wagens en Karren i Musselkanaal. > Erkend Gedipl. Waterfitler. Handel in Rijwielen en Onderdeden. Ie klas Reparatie-inrichting. Beleefd aanbevelend. Uw adres voor £ . ZUID WOL DE r S en Omgeving » « m > Rijwielen » § en Onderdeelen, sa e Radio, Licht- en 3 ■5 Kracht installaties, 5’ 0 )s L. 1 A, BRUGGEIHAN, | w ZUIDWOLDH. 5 Concurreerende prijzen. W Wortelboer’s Pertolan het succesmiddel tegen zenuw-, kramp-, slijm- en kinkhoest, bronchitis, asthma en luchtpijpaandoeningen. In flacons van f 1.50 en f 2. bij Apoth. en Drogist. Jacoba M aria ortelboer H.H. LANDBOUWERS Vraagt onze zeer voordeelige prijzen van Ploegen, Eggen, Cultivatoren, Giervaten en Oierpompen, Kookpotten, Puntdraad, Gaas en Draadpalen enz. enz. H. LANTING Grof- en Hoefsmederij Rijwielhandel Zuidsleen.

| Radio Technisch Bureau I |G, DE HAAN I Venestr. 2- Tel. 444 – ASSEN I Wij hebben dealleenvertegenwoordiging van de H Maatschappij van Laagspanningsnetten der bekende I Kotster Brander Toestellen, verder I I Philips-, Lerens-, G.E.C. Radio | Laat U niet wijsmaken dat een ander U Kolster Brander Toestellen kan leveren, mocht dit voorkomen, deze vallen niet onder garantie. Ook verkrijgbaar bij onderstaande agenten: I ROLDE, Suchies. GROLLOO, K. Reinder. I ROLDE, H. Übels. SMSLDE, J. Westhuis. | Waar ook reparaties kunnen worden aangenomen. |l Wij hebben een gediplomeerde radio-monteur aan onze zaak verbonden, dus laat Uw toestel niet dooreen 3 ondeskundig persoon verknoeien. Beleefd aanbevelend, G. DE HAAN I P.S. Reparaties wordt vooraf prijsberekening gemaakt en onder garantie. H.H. Landbouwers. Een solied adres voor Agent voor Friesland van Belgische Maatschappij levert origineele Belg. Voederbiet en Klaverzaden. BEDDEN, DEKENS, BUKSKIN, Belgische Reuzenbiet No. 1. Merckems Roode Klaver. JAPONSTOFFFN enz Groeit ï boven den grond. Groot blad, hooge stengel, Opbrengst 150.000 K.G. per H.A. 45 5 sneden per jaar, blijft steeds Droge stof 17.5% met Groeit op alle grond. suikeigeh. 9.5 o/0. Prijs f 0.9S per Ko. franco. I I IAIfADC |_- Prijs f 0.85 per Ko franco. fa. |, JMIÏpS JUK Kiemkracht en zuiverheid volgens Ned. Wet op zaden. ~ Vertegenwoordiger: W. KBIKES, BOLSWARD, Laag Bolwerk 36. EiWWIEN t/o Postkantoor m Denkt U om onze I Groote Wmter-Opruiming I 3 Een groote sorteering 1 I Mantels en Japonnen I | voor de helft der gewone prijzen. H Het groote moderne Kleedingmagazijn I I H Emmen – Hoofdstraat 29 S