is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 26, 23-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. BECKMMN Bzn. De grootste Confectie-, Manufacturen- en Beddenmagazijnen in deze environs en atelier voor fijn Heerenmaatwerk. Gecombineerde inkoop van 55 groote zaken des lands. TER-AIPISL» Petroleumgaslampen. ’t NIEUWSTE: de Alactdln lamp werkt zonder pomp en zonder voorwarmen. Heeft een lichtsterkte van + 200 kaars. Vraagt eens nadere inlichtingen of demonstratie. Voor 5.90 veranderen we Uw oude petroleum lamp ineen moderne gaslamp. Kom eens kij ken. Uitgebrelde sorteering HUISH. ART. Qaat U trouwen ? Komt eens kijken. Electr. Waschmachines compl, f 37.50 Fa. BRINK & Zonen Singelstraat 27 ASSEN. Profiteert nu nog Laatste week bij B & Z Balans- Opruiming In alle afdelingen extra koopjes S. Boekbinder & Zonen ASSEN i i rroWi Onze nieuwste sol ie de Landbouwwerktuigen worden steeds tegen lage prijzen verkocht, b.v.; De nieuwste kunstmeststr. zonder kamwielen, welke alles regelmatig verstuift. De Q.Z.M. zaaimach, geschikt voor 1 paard, zaait beslist alle zaden en peulvruchten onberispelijk. De F. j. K. schoffelmach. met zeisstalen schoffels, waarover attesten, welke ons ongevraagd zijn toegezonden, in ons bezit zijn. Onkruideggen, af f 45.—, gebij ons vanaf _ji—_ schikt voor elecf 10.—. Ketting- fromotor. eggen, stalen JT\Electro motoren kruiwagens, vanaf f 12.—. steekkarren, lage Wij leveren prijzen. Wan- s onderdeden van molens voor het alle fabrikaten reinigen van maai- en zichtzaai- en regee- v ™ mach., tevens ringstarwe, van- ploegijzers, beiteltanden voor cultivatoren. Cultivatoren vanaf f35.—. Elevatoren, Grijpinrichtingen, Ruwolietractoren, brandstofverbruik fl.— per 10 uur. Electr. koperen waschmach. f 60.—. Koperen kookpotten, Radio’s K. B. f95.—. Petroleumvergassers f9.75. Verchroomde ketels, koffiekannen poetsvrij. Nog eenige Rud Sack Landb.wt. ingeruild tegen F. j. K. Landb.wt F. J. Kemper – Garst – Winschoten – Tel. 55 Electro-lechnisch Bureau H. DE JONGE – Assen Telefoon 415 RAOIO-MAGAZIJN Singelstraat 18 Specialiteit in Zwakstroom • Reparatie-werkplaats van alle Machines en Apparaten – Levering en aanleg van alle voorkomende werken op electro-technisch gebied.

■ELB. VAN DER VEER Eerste Hoofdstraat 36, MEPPEL tegenover het Gemeentehuis. Goud Uurwerken Zilver Sportartikelen – Optiek. Telefoon 2652. In onze Balans-Opruiming het restant Dames Nanleii voor Sialven prijs Zwart, Marine van 13.50 voor 6.75 Prima wollen stof geheel on solide serge Nieuw model, fluweel kraag of sportmodel. Dito ongevoerd van 11.50 voor 5.75 van 12.00 voor 6.00 Solide wollen stof Van 12.90 voor 6.45 Prima velour met seal kraag geheel gevoerd. Van 16.00 voor 8.00 grijze tailleur, vrouwenmantels geheel gevoerd. Van 28.50 voor 14.25 prima zwarte stof, gevoerd met aparte bontkraag en hooger. GEKLEURDE MANTELS van 10.50 voor S.2S van 11.50 voor 5.75 sterke wollen stof. sportmodel unikleuren. van 14.00 voor 7.00 van 16.25 voor B.l2Jvan 18.50 voor 9.25 van 20.50 voor 10.25 van 22.50 voor 11.25 van 25.50 voor 12.50 alle mooie wollen stoffen. Fa. F. VEHEMA STADSKANAAL A. WOLD Grof-en Hoefsmederij EKEHAAR. Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen, Rijwielen, Radio, Electrische Apparaten, enz. enz. Beleefd aanbevelend. I. PATER Engelschestraat 37 WINSCHOTEN – Telef. 434. Levering van alle voorkomende Grafwerken Prima afwerking. Billijke prijzen. Aanbevelend. Heeren Rookers. Fa. E. BARELDS Sigarenfabriek „Borneo”, ASSEN. Qronlngerstraat 180 – Tel. 447 fa briceeren SENORITAS van f2.—per 100 stuks. PRIMA SIGAREN vanaf f 3.—, f 3.50, f 4. , f 5. en hooger per lOOst. Neemt eens een proef-ordertje en U wordt zeker onze geregelde klant. In verschillende plaatsen solide agenten (depothouders) op zeer aannemelijke voorwaarden gevraagd H.H. Landbouwers! Wij leveren uit voorraad of af fabriek verschillende fabr.: Kunstmeststrooiers, Zaaimachines, Wledmachines, handrollen, dep. Onkruldeggen, Zaadeggen, Hoekijzereneggen, Ploegen, Wanmolens, Electr. Waschmachines met 0.3 P. K. motor, bedrijfsklaar f 32.— enz. Alles le klas fabr., lage prijzen. NIESTIJL’s Machinehandel HARKSTEDE.

Coöp. Boerenleenbank „KLOOSTERVEEN" te ASSEN. Voor de controle der Spaarbank-, Rekening Courant- en Voorschotboekjes houdt het Bestuur zitting van 9—12 en van E—4 uur en wel op: Maandag 20 |an. voor hen wier namen beginnen met A, B of C. Dinsdag 21 Jan. „ „ „ „ „ „D,E,F. of G. Donderdag 23 Jan. „ „ „ „ „ „H,I,J, of K. Vrijdag 24 Jan. „ „ „ „ „ „L,M,N of O. Maandag 27 Jan. „ „ „ „ „ „P,Rof S. Dinsdag 28 Jan. „ „ „ „ „ „T,Uof V. Donderdag 30 Jan. „ „ „ „ „ „Wen Z. en voor degenen, welke het op eender vastgestelde dagen niet schikte. Houders van boekjes worden dringend verzocht alle boekjes, ook van de spaarbusjes voor de contróle aan te bieden. Bij verzuim van aanbieding wordt een gulden boete geheven en wordt de rente over 1935 niet bijgeschreven. ASSEN, januari 1936. Namens het Bestuur; (s. OFFEREINS Czn., Dir. Uw koeien stiet drachtig. Gebruik G. K.. Z. Sciieedeontsmettings- en ba vruchtingsplaatjes. Hebben Uw koeien last van betrapte tepels. Gebruik G. K.. Z. tepelheelstitten. Deze artikelen slaan onder voortdurende controle van Dr. H. A. ZWIjNENBERG, Dierenarts te Enschede. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. Pabrikante; Fabriek van en Groothandel in Pharmaceutische Artikelen v/h G. KOOPMAN Jr., Enschede. Voor ASSEN en OMSTREKEN te verkrijgen bij JAC. VAN WIJK, gediplomeerd drogist, Vaart 87. Nu is het nog juist de tijd om Uw wjpkarren en wagens op te knappen. Onze fijne Lakverf is onovertrefbaar in kwaliteit en de prijs is abnormaal laag, per Kg. bus geheel klaar voor gebruik 57 % Ct. Grondverf per kilo 50 ct* Blackvernis 35 ct. per kilo Lijnolie, stopverf en alle soorten kwasten tegen lage prijzen. Vee- of Varkenslevertraan 30 ct. per Liter Phosphorzure voederkalk 13 ct. per kilo Uiervaseline 50 ct. per kilo Voerhavermout . . . per 50 kilo f 5.50 Ochtendvoer Wouda’s . per 50 kilo f 2.25 Ons zwaar gemengd voer f 3.10 p. 100 Pd. In en om Assen vragen we en bezorgen zonder prijsverhooging. AANBEVELEND, J. y.d. ZIEL NOORDERSINGELI – ASSEN Administratiekantoor G. H. HIDSKES ASSEN, Stationsstraat 29. Landbouwboekhoudingen. Alle Belastingzaken en Reclames. De meeste groote bedrijven zijn bij ons aangesloten WAAROiVI? Omdat wij niet werken met lijsten, doch persoonlijk bij U komen, waardoor Uwe gegevens beter worden verwerkt. TE BEZICHTIGEN A.D. SMEDERIJ VAN B. LÜTTJEBOER, OMMELANDERWIJK No. 16, EEN VERANDERD SYSTEEM KALKSTIKSTOFSTROOIER VOOR DEN PRIJS VAN 50 GULDEN. OOK ZEER GESCHIKT VOOR POEDERKALK.

V.A.M.-COMPOST- I Ia! Landbouwers bestelt thans Uw cofl' post voor de voor laarsvrucht, indie® ge verzekerd wilt zijn van tijdige lev©' I ring. Het kwantum is beperkt. Prijs af fabriek 65 cent per ton (groote partij^1 reductie). I Scheeps en autovrachten, brochures, attesten e verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt. , IV.V. „V.A.iVI. WIJSTER (Dr.) Tel. 6. i —• iL v.li. Firma E. LAJWBERS k AHOI tIEKEK J. ü. TIMMERS T r KRUISSTRAAT 10 – Tel. 183 ASSEN h // Aile geneesmiddelen o.a. Indische Kruiden, // Spec. Aambeienzalf, Veegeneesmiddeien o.a. \// Uierzalf. Laboratorium voor Chemisch en Microscopisch onderzoek. _ Verzending naar alle plaatsen. Giro 7596'h ———-«■ Het goedkoopste adres voor alle modellen Dames en Heeren Regenpijpen, Jasbeschermers, Stuuren Bagagedragertasschen, enz, Nog eenige nieuwe en . als nieuw opgeknapte Dames , Heeren- en Kinderrijwielen, prijzen beneden elke concurrentie, ’ bij JAC. SULTEH, Rijwieüabriek „De Concurrent**, Langestraat 117 – Tel. 136 – WINSCHOTEN 1 bij de brug. i i La. KLIPHUIS-HOMAN, Handel in Bouwmaterialen, Cement industrie en KalkblusschefiJ * te EMIWEIN t beveelt zich beleefd aan voor levering van alle Bouwmaterialen. _ Steeds groote voorraden en scherp concnrreerende prijzen- I Speciaal adres voor prima LANDBQUWKALj» 1 Het meest practische voer voor Uw Melkvee is ons Koeienmelkmeel 1 met mineralen Verder aile soorten Vee- en Pluimveevoeders Fa. BOU WSEMA & ALBERTS Voederfabriek en Graanhandel EMMEN – Telef.Nr. 87

Elsinghorst Fornuizen Solide constructie. I Groote aschlade en vuurpot. Ruime keuze. Lage prijzen- JANDEBOER Drijvende Winkel HOOGEVEEN Wortelboer’s Pertolan het succesmiddel tegen zenuw-, kramp-, slijm- en kinkhoest, bronchitis, asthma en luchtpijpaandoeningen. In flacons van f I.Sten f 2. bij Apoth. en Drogist. Jacoba aria yVortelboefj J. G. ROTMAN Nw.-AMSTEROAW' Ook Uw adres voor Manufacturen, Mantel» Overjassen, WolIe Garens en Dekens, en ' Beleefd aanbeve^'1*1'

! H.H. LANDBOUWERS UW ADRES voor alle soorten i Landbouwwerktuigen i Radio en Rijwielen, Burgers E.N.R. enz., is R. AALDERS GROF- EN HOEFSMEDERIJ SPIJKERBOOR. De ondergeteekende | «I. DAAIMJE, Emmen, brengt het geachte publiek ter r kennis, dat hij zijn Aannemerszaak heeft overgedragen aan J. RÓSSING, Brinkwèg 2, Emmen, en beveelt . den Heer RÓSSING beleefd aan. ‘J. DAANJE. ) EMMEN, januari. Verwijzende naar bovenstaand advertentie beveel ik mij beleefd aan voor het uitvoeren van alle voorkomende Timmer- en Metselwerken. Tevens uil voorraad leverbaar alle soorten vuren en eiken Lijkkisten. J. RÓSSING en Zn. 1 Emmen. Prijscourant wordt op aanvraag I gratis toegezonden.