is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 34, 19-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZATERDAG 21 MAART A.S. OPENING onzer NIEUWE SCHOENENZAAK naast *t Confectiehuis H Drent ALS EXTRA OPEXIXGS-RECLAME Van elk paar Schoenen è contant gekocht, wordt vanaf de Opening tot en met 28 Maart, het eerste paar nieuwe zolen gratis uitgevoerd FR. BLANKE v/h Uitjouw – Hoofdslr. 142 – Hoogeveen

I L. S. I I VRIJDAG 20 MAART | ■ 5 uur namiddags OPENING H onzer geheel verbouwde en gemoderniseerde zaak in I I Stoffen, Mode-Artikelen, Dames en Meisjes I I Confectie, Tricotages, Corsets, enz. enz. I Uw bezoek zal door oris zeer op prijs worden gesteld. Voor iedere bezoeker en bezoekster stellen wij een aardige VERRASSING be- IJ schikbaar, voor de kinderen een leuke attractie. S.vp. Kinderen niet zonder geleide zenden ZONDER EENIGE VERPLICHTING TOT KOOPEN kan ieder onze nieuwe zaak bezichtigen. HOOGACHTEND, | Fa. F. YENEMA |

r | vindt U in ruime sorteering bij I KRAMER I Vlagtwedde – Stadskanaal

Prijscourant wordt op aanvraag gratis toegezonden. Het beste en goedkoopste ADRES voor Uw Landschoenen en alle soorten Dames- en Heerenschoenen is M. BLOEMENDAL Oudestraat 42 – Assen.

Eiken Kasten, half hang, half leg, f 34.-, f 39.- lot f 120.-. Eiken Tafels, leerdoek in 't blad, alle maten. Biezenmatstoelen f 3.30-f 3.90-f 415 Stoelen met leerdoek f 2.75. Idem met rugstoffeering (3.20. Staaldraadmatrassen, alle maten voorradig, ook met hoek, prijzen vanaf f 21.50. WONINGINRICHTING „DE WALVISCH” J. VAN OOSTEN EN Zn. GED. SINGEL 10 – ASSEN IWij leveren nog denzelfden dag franco in huis per eigen vrachtauto’s.

Meubelen Bedden enz. dSsP® Fa! FLINT, MOT H.H. Landbouwers! IJZEREN LANDHEKKEN, zwaar model f 7.50. i QEQALV. IJZEREN QARAQES vanaf 60 gld. I IJZEREN OEBOUWEN voor het bergen van gereedschap. J. LOOUENGA, | Oude Werf 40 . WINSCHOTEN

§ Dames! Evenals vorige jaren brengen we ook dit seizoen weer een schitterende collectie DAMESHOEDEN Mooie AAMNEEMHOEOËM vanaf f 1.75 Komt U eens kijken ? U slaagt zeker Beleefd aanbevelend, Wed. G. DB VRIES le Hoofdstraat 6 – MEPPEL t. o. de Gr. Kerk. Voor het aannemen il Hebben wij een ruime keuze In r Zwarte-, Blauwe- en Fantasie stoffen, voor Costuums en laponnen. Zwarte en blauwe Zomermantels. Heet en Confectie Costuums, Gabardine Mantels en -jassen. Prima kwaliteiten. Concurreerende prijzen. Alles uit voorraaad te leveren. Beleefd aanbevelend, Firma N. LEYIE Woldstr. 48, Meppel ELB. VAN DER VEER Eerste Hoofdstraat 36, MEPPEL tegenover het Gemeentehuis. Goud Uurwerken Zilver Sportartikelen – Optiek Telefoon 2652. Magazijn „DE TOEKOMST" tegenover Hagenstraaf, MEPPEL, verkoopt LI Vloerbedekking voor 28 ct. p El. Prime Veeren en Kapok Bedden voor f 26. en I 15.50 Aanbevelend, PHILIP ZALIGMAN. HEINZ Mosterd DE BESTE Fabriek MÜSSELKANAAL Het adres voor Vloerbedekking, Cocosloopers, Karpetten, Linoleum, Balatum, Tafel-, Kapstok-, Divan- en Schoorsteenkleeden. Gele Matsfoelen, Riet Meubelen en Mandewerk, Borstels, Dweilen en Zeemleer. Landbouwers spaart Uw paardehaar en laten wij U er borstels van maken. R. DUUT, Boven Oosterdiep, WILDERVANK E. KAMPS SMEDERIJ – ROLDE Koperslagerij, Rijwielhandel en aanleg van Electrische Licht- en Erachtinstallaties Solied en goedkoop adres. BELEEFD AANBEVELEND

* H.J. & K. A. WOLTHUIS WINSCHOTEN. Marktplein IO Telefoon 100 Opfokvoer H.K.W. met Provimi Ochtendvoer H.K.W, m. Provimi Kuikenzaad H.K.W. Gemengd Voer H.K.W* Vier Kwaliteitsproducten Lage prijzen. Voor Radio moet men bij een vakman zijn. Waar vindt U zoo’n service. Wij zijn speciaal ingericht voor moeilijke reparaties. gediplomeerd radio-monteur. Wij hebben tevens verschillende merken toestellen 0.a.: K. B. – Philips – G.E.C. – Saba Lorenz AANBEVELEND, G. DE HAAN Venestr. 2- Assen

Voor de Schoonmaak I hebben we: 2 flesschen Terpentijn | 25 et. 1 L. Ammoniak 25 ct. 2 pakken Witkalk 25 ct 2 pakken Zwartsel 25 ct 2 pakken Gele Oker 25 ct. 2 pakken Goud Zilverof Groenbrons 25 ct. 32 kleuren Koudwaterverf 25 tot 50 ct p pak 50 pracht kleuren Grond- en Giansverf 50 en 57% ct. K.G. bus , Blackvernis 35 ct. per Kilo bus – Kastranden en Kastpapier 10 ct. per pak > J v.d ZIEL – Assen Noordersingel 1. Veehouders! [ Voor aankoop van Uw KRACHTVOEDERS wendt U zich steeds tegen concurrerende prijzen tot de Vee-I voederhandel 1 E. RÓSSING, Rolde. t Beleefd aanbevelend.

R. MEIJER DAMES- en HEERENKLEERMAKFRIJ Kerkstraat 27 – VEENDAM Schitterende Stoffen Prima pasvorm Volle garantie. BENNEVELD. Ondergefeekende maakt hiermede bekend, dat hij te BENNEVELD heeft GEOPEND een Smederij en Rijwielzaak. 1 Verder belast hij zich met de ver-1 koop van Landbouwwerktuigen, Huishoudelijke Artikelen, enz. enz. Beleefd aanbevelend, A. KIERS. 1 : ’n Goede sigaar behoeft niet duur te zijn. Wij hebben kwaliteits sigaren in kloek model I voor 3 cent per stuk. : ONZE KEUZE IS QROOT R. ZUIDERWEG 1 1 Marktstraat 68 – MÜSSELKANAAL

lERSE VASXUEDING jf J . ** W* ** nrt jgT, . !'ï ..r?3l —m._m M§- ,„' P .# .P*| Dk hnmn.k. * / ~ '--" 1 gaipf ototothé «n * ""w'i •** f : «•'«•n» -*.*«. w / – ">.411 JkL' '' ' ‘ * -.' "’ I { ƒ ' 0 • Ak W BCVA-W**« . l ,/ «mw m Am «mot ot Am feUM*H*adn««k |f£ **na>-w M. :iy. * ■”' '■ vf ffiwaaMr STEEDS IN VOORRAAD: , Beva-Overalls, Stofjassen, Drilcolberts, Manchester Colberts en iongensbroekjes. JAC. WOLTJER Jzn. Langestraat 47 Winschoten.^ Evenmin als de Natuurboter te vervangen & S evenmin is de L4Reur in nevenstaande verpakking te vervangen* Deze wordt inde distilleerderij le ki. vatl Fa. T. DE HAAS te Stadskanaal op de ouderwetsche manier gestookt uit d* allerfijnste grondstoffen. Verkrijgbaar: Kummel, Persico, Citroen» Curacao, Anisette, Voorburg, Schilletje» Pepermunt, Halfom Half, Crème de Ros* Elke glazen kruik is voorzien vaneen en maakt een kurkentrekker overbodig' Per Liters kruik f 1.50. Per halve Kruik f0 85 Vraag Uw leverancier PEZE LiIKED^ HH Landbouwers! Beleefd vestigen wij Uw aajj' dacht op de F. I, K. schol'® IJ machine, die al vele jaren B.^ Jf bleken heeft een onberispe*l^ Jr werkende schoffeimachine Of zijn. Wij leveren de mac „a{ JT“ in solide uitvoering reeds va".j m- f 60.—. De bediening geschie i~c7°dgpl ~ii dooreen man en een P?arf'f»rt Eggen, ploegen, cultivato voor laBe prijzen. het J\ Bezoekt onze magazijnen, jSSMverplicht U tot niets. Oordeel vaneen der vele vreden gebruikers der F. I~ ' ' Schoffeimachine. REIDERWOLDER POLDER, 8 Me>' Mijnheer, i(j Voor de aardigheid wil ik U ongevraagd mijn groote tevreden" , betuigen met de door U geleverde Een man, Een paard schot,!arvvÜ' chine. Op het oogenblik ben ik met de machine bezig inde Ka aar' dit gaat buitengewoon mooi, veel beter dan met de Paardehak, ”veo' mee ik ook werkzaam ben. De Een man Schoffeimachine d°eJ rje veel als 3h 4 mannen met de Paardehak. Ook de door U 8elj! 2-paards schoffeimachine werkt prachtig, beslist veel beter da oude. Hoogachtend, w. g. D. E. MELLEMA, „„ide" Landeigenaar R. W' F. J. Kemper ■ Garst ■ Winschoten ■ Xg!^= ¥’ v.h. Firma E. LAMBERS APOTHEKER J. ü. KRUISSTRAAT 10 – Tel. 183 – Alle geneesmiddelen o.a. Indische <j> Spec. Aambeienzalf, Veegeneesffliad, c|i e" Uierzalf. Laboratorium voor Chent Microscopisch onderzoek. 750%^ Verzending naar alle plaatsen. 1