is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 34, 19-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE” Babij ’t Hoofdstation – Tel. No. 17 Stadskanaal.

Groote en kleine Zalen ïoor Vergaderingen, etc. disponibel beleefd aanbevelend, J. MEIJERING. Bezoekt te BEILEN hotel prakken Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen Ruime sta Ding voor paarden, rijwielen en auto’s, Aanbevelend, F. PRAKKEN JACz. Bezoekt met de wekelljksche Marktdagen te Coevorden het welbekende Café ABELS Prima consumptie en billlljke prijzen. Stalling voor Paarden en Fietsen-bergplaats. Aanbevelend, JOH. ABELS J. G. ROTMAN Nw.-AMSTERD AM Ook Uw adres voor Manufacturen, Mantels, Overjassen, Wollen Garens en Dekens, enz. Beleefd aanbevelend. I = ' 5' VOOR: Tuin-,Gras-enKlaverzaden Mangels- en Voederbietenzaad Prima kwaliteiten en lage prijzen. Fa. H. A. ABELS ZAADHANDEL Markt • Coevorden • Tel. 67 Horloges Goud en Zilver BoÉI jIOEK-MADKI-KEI? folk. Klokken en Brillen Reparatie-Inrichting ASSEN Vraagt Ritsema’s GRONINGER KOEK. Alle soorten Koekjes, Gebak en Taart. Beleefd aanbevelend, Jan Ritsena, Gron.straat 34 ASSEN Prima Transportrijwielen Pl6* speciale drager voor melk°üssen en groote voordrager. s'*e transportrijwielen zijn geheel nagezien en zijn zoo goed al nieuw. ®Hder garantie. Prijs billijk. 4. MEIJER Rijwielhandel NOORD-SLEEN – Tel. 3

Het Bestuur der ONDERLINGE VEENKOL HAGEL VEEZEKERING-NIJ. gevestigd te Wildervank, vestigt de aandacht van de deelnemers op de bepaling in art. 3 van het Reglement, luidende: „De landbouwer, die de deelname wil doen eindigen, geeft daarvan vóór I April van het loopende jaar kennis aan den Secretaris-Penningmeester. Zonder opgave wordt hij na dien datum weder als deelnemer beschouwd”. Verder zij opgemerkt, dat vergroeiing of verkleining der boerderij, ook vóór dien datum moet worden opgegeven. Tevens bij oyergang van ouders op kinderen. Namens het Bestuur: S. R. MEIHUIZEN, Secr Penn. Fa. L SCHREUDËR Qed. Singel 34 – ASSEN – Tel. 196 Speciaalhuis voor Voefkundige behandeling en Gemaksschoeisel. Eigen Röntgeninstallatie voor Voetonderzock. Friesch riet Frlesch riet le soort en 2e soort ▲ Onze 20-jarige ervaring en geschoold personeel is de beste waarborg voor een degelijke Rieibedekking voor Uw Boerderij. JAC. K. JEPMA te Ee bij Dokkum (Fr.). Lid L. en M. Zie advertentie volgend no. Fa WEIJEi Speciaal Bedden magazijn IQa II LIJ L Enk Gevestigd sinds 1850 Tel. 443. – Eigen gemaakte Kapokmatrassen WILDERVANK Wol Matrassen I Stalen Gez. Matrassen Slaapkamer-Meubeis Eigen Behan gerij. _ .. _ . „ ... Eigen Atelier. • Bedden • Dekens – Veren – Kapok L. KUPHUIS-HOiVIAIV, Handel in Bouwmaterialen, Cement industrie en Kalkblusscherij te EMMEN beveelt zich beleefd aan voor levering van alle Bouwmaterialen. Steeds groote voorraden en scherp concurreerende prijzen Speciaal adres voor prima LANDBOUWKALK. | ■— ! Landbouwers! BEWIJS MIJ dat het loonend is, te adverteeren in „L. en M.”, dan staat /oortaan deze advertentie iedere keer op deze plaats. Neemt daarom proef met onderstaande Tabak of Sigaren en vermeldt „L. en M.”. De naam „KLINKER!” heeft onder de boeren een , goede reputatie, ’t Is sinds jaren een oud en vertrouwd adres. SISAREN! TABAK! Royal Buck . , . . f 6. Heerenbaai .... f 080 Wildeman ..... f 5. Zwartwapen . . . , f 0.60 Kellogg . • • . . . f 4. Roodwapen , . . , f 0.50 Victoria ...... f 4. Concurrentie tabak , f 0.40 Oude Modjo (de echte) f 3. Reuktabak I .... f 0.80 KI. Havana’s (11 cM.) f 2. Reuktabak II .... f 0.50 Petitos f 1.75 Halfzware pruim . . f 0.80 Tegen inzending van deze bon zend ik franoo één veer per bode 100 lichte, geurige sigaren voor de extra lage reclame prijs van slechts I 2.50, G. KLINKER!, Heerestr. 105, Groningen ÜROOTSTE SIOARENVERZENDHUIS v.h. NOORDEN 1. G. SCHOLTENS BOSCHSTRAAT6 – WINSCHOTEN nabij hoek Venne ■ levert tegen scherp concurreerende prijzen alle | soorten TOUWWERK- als Hoorntouwen, Tetsen, I Halsters, Halsbogeri, Halsjukriemen, Roedekken, || Paardedekken. Koekettingen, Paardekettingen, enz. HU ■ Beleefd aanbevelend. Ruime sorteering in javawafels perVapd. 25 ct. Taltak, Sigaren ” -f – nora „ „ zu „ , en Sigaretten. Meeikoekjes „ 10 „ GEBR. BOS, GEBR. BOS, COBVORDEN. COEVORDEN. „WINSCHOTER STOOMWASSCHERIJ” GEBR. PIETERMAN Tel. 282 TREKWEQ 32-33 WIJ reinigen alles voor de Schoonmaak. Speciaal onzichtbaar spannen van Vitrages, ook de allerfijnste. ,

R. F. Westerhof Horlogerie – Bellen HET ADRES voor alle soorten Uurwerken, Goud, Zilver en Optiek Reparatie inrichting. Aanbevelend I Steenhouwerij Fa. J. KALK en Zn. EMMEN | STADSKANAAL 1.0. 'i Station I PehsiEfWßß Groote keuze in Grafwerken Grafkransen, S LIJ PST EEN EN. Dames- en Herenkapsalon G. en R. REINDERS Rolde. Permanent gegarandeerd, f 1 alles inbegrepen 1 *• Nette bediening. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend. Maison Lunshof-Hoender mis BRINKSTRAAT 5 ASSEN (t/o Gerechtshof) is in aparte en chique modellen DAMESHOEDEN een goedkoop adres. Kiel> Winde weer. Koopt Uw Geneesmiddelen inde Drogisterij van J. HARTMAN dj teeds voorradig.

Zie de Etalages Zie de Etalages Het adres voor prima MANUFACTUREN en CONFECTIE is en blijft S. KATS Kruisstraat • BEILEN Heerencosfumes vanaf f 12.75 donkere kleuren. Gordijnen worden inde kortst mogelijke tijd klaar geleverd. Vitrages vanaf 8 ct. per el. Zie de Etalages Zie de Etalages RHllPtl* v,,n de eenvoudigste tot • de nieuwste modellen. Levering op advies van h.H. Oogartsen. Eigen Eiectr. Slijperij. Gedipl. Opticiën, dus vakman. G. H. WESTEN, Langestraat 78, WINSCHOTEN. Leden Ziekenfonds 10% korting. Schoonmaak of Verhuizing. We brengen een zeer groote keuze in / madras l etamine Vitrages voiie ‘ marquisette t bohrwahre KANTEN en FRANJES. Ziet onze speciale Etalage. Fa. J. A. DRENTH STADSKANAAL. – Tel. No, 78

GEBR. DOLSMA GARAGE* Koekange. Luxe Verhuur m. en z. chauffeur Rep. aan Automobielen, Moto* ren en Rijwielen Beleefd aanbevelend. F. HAMSTER Ezn. Hoogeveen. Ijzerwaren – Gereedschappen Staalwaren • Emaillewaren Wasch- en Wringmachines Bascules en Gewichten Luxe Lederwaren Speciaal in gegarandeerde kwaliteiten Concurreerende prijzen. ' ’iMsiiincr i\omt in tiiic l. OUDE EBBinGESTR.4ó GRONINGEN – Landbouwers, koopt Uw Kiphokglas, Tulnderst ruiten, Teerproducten, Verfwaren en Behangselpapieren bij H. VAN HALEN – ROLDE. Concurreerende prijzen. HEEREN! Sclieren en Haarsnijden. Parfumerieën en Toiletartikelen, Sigaren, Sigaretten, Pijpen, Tabak enz. Pijpen met schrifteiijke garantie. Steeds ruime keuze. r H. WIÊRTZEMA L Torenstraat 23 WINSCHOTEN.

■ . ■ MMmu ' „ " In Maart 1901 werd onze zaak opgerleht en bestaat thans dus 35 jaafl Wij willen bij deze gelegenheid gaarne onze hartelijke dank betuigen voort het onbeperkte vertrouwen, dat ons In die tijd werd geschonken. Wij wensen daarom dit Jubileum te maken tot een blijvende ook voor onze gewaardeerde Clientèle. Daarom hebben wij besloten aan ieder, die vóór de Paasdagen Inkopers bij ons doet zowel inde zaak te Stadskanaal als te Groningen, een Jubileumgeschenk. aan te bieden De voorjaarscollecties zijn thans gereed en wi] zullen U gaarne de laatst» nouveauté's tonen. Het zal blijken, dat de kwaliteit en de lage prijzen ook; nu weer zullen samenwerken om het in ons gestelde vertrouwen te be* vestigen