is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 35, 26-03-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hengstenvereeniging „RODEN”- aan de BH» hand. buiten* jv\ 1 Twee en^Sderc ... merries vaneen jfijfeOgpO- . eigenaar reductie’:' : -—: – ——— —I Dektijd tot 15 Aug. Stalgelegenheid en weide voor merries met veulens. Billijk en goed. Dekuur kan besproken worden. HET BESTUUR.

N.V. De Agrarische Pers,! gevestigd te Meppel.

Buitengewone Algemenen Vergadering van aandeelhouders op ZATERDAG 28 MAART a.S„ ’s morgens 10 uur, In Café BLOKSMA te MEPPEL. Agenda: I 1. Notulen, ■ 2. Voorstel van den Raad van ; Comm. tot wijziging der , statuten. j S. Benoeming Commissarissen. De Raad van Commissarissen van de N.V. De Agrarische Pers: E. Z. OLDENBANNING, voorz. O, J. RUITER, secr. Het voorstel tot wijziging der statuten ligt tot nader aankon- ( diging eiken werkdag op het kantoor der N.V, ter inzage voor aandeelhouders en wel van ’s morgens B—l2 uur en ’s mid- – dags van IV»—6 uur. Volgens art. 39 (lid I) der statuten kan wijziging der statuten alleen geschieden ineen vergadering, waarin tenminste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Waar aangenomen mag worden, dat dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zal zijn, zal de boven aangekondigde vergadering wel niet doorgaan. De Raad van Commissarissen meent goed te doen, een en ander mee te deelen, om een mogelijk vergeefsche reis van aan- , deelhouders naar de eerste ver- , gadering te voorkomen. De tweede vergadering, die dan noodig is, wordt ook gepu- ‘ bliceerd in dit blad. —————■ Gabardine Jassen op zijde gevoerd, met kameelhaar bewerkt, 111.45. EGBERT VOLK > Kruisstr. 10 – Meppel \ Gouden Kettingen Colliers Armbanden Ringen Brochettes Manchetknoopen Nieuwste modellen Ook in KERKBOEKJES. Lage Prijzen. W. Stegeman en Zn.. Frieschestr. 24 – COEVORDLN. RBB voor iedere kamer met één van onze rustige, MODERNE BEHANGSELS. Het kost zoo weinig bij den specialen vakman I R. SMIT Visschersdijk 29, WINSCHOTEN. WONINGINRICHTER Regenmantels ook in zwart – f 3.13 – EGBERT VOLK Kruisstr. 10 – Meppel

ASSEN == GROOTSS VOORJAARSMARKT van VEE, PAARDEN, VARKENS, PLUIMVEE en EIEREN op WOENSDAG 1 APRIL a.s. VEEMARKT op WOENSDAG 15 APRIL a.s. Zeer belangrijke VEEMARKT te COE.VORDEN op Maandag 30 Maart a.s. Groote aanvoer van prima weidevee wordt verwacht Vele kooplieden zullen aanwezig zijn. I DANCING GEERTS I I Club „As en o” BS I Groot Slotbal I op 29 Maart a.s. Bij ons slaagt U altijd! 6 prima Stoelen f 10.50 5 inlegraam Stoelen – 15.50 Garnituur 4 stoelen, 2 fauteuils – 16,50 „ met veeren en wol moquette -22 48 Sterke Tafels, groote maat – 3.69 Dressoirs, groote sorteering vanaf – 7.90 Moderne Clubjes, slechts – 6.48 enz. enz. Fa. H. J. KRUIT – Musselkanaal Schoolstraat 112 – Marktstraat 90 SLAAPKAMERS f 22.50 tot t 300.-. X' H. J. & K. A.WOLTHUIS WINSCHOTEN Marktplein lO 'Telefoon 100 Opfokvoer H.K.W. met Provimi Ochtendvoer H.K.W.m. Provimi Kuikenzaad H.K.W. Gemengd Voer H.K.W. Vier Kwaliteitsproducten LAGE PRIJZEN, nnsMEN’sl Schoen winkels I Stadskanaal I I De nieuwste I I Voorjaarssnufjes I Beleefd aanbevelend.

t | Hoeren Cosluums reeds vanaf f B*so Nederlandsch fabrikaat. EGBERT VOLK Kruisstr. 10 – Meppel F. OOSTERHUIS Rijks Gedipl. Hoefsmid, Elec. Landbouwsmederij bij het Gemeentehuis IMieuwePekela Levering van alle soorten Landbouwwerktuigen Rijwielen enOnderdeelen, Waschmachines, Stofzuigers f 35.- met 2 jaar volle garantie. Hnlsh. artikelen en Ijzerwaren- Beleefd aanbevelend. nMHHBnBHBBBHBBBI Voor de Sdioonmook. I Ammoniak • Wrijfwas i Linoleumwas Vioerglans Waterverf 15 ct. per pot i Glansverf per bus, beslist kwaliteit. | K. P. DRENT I Drogisterij – Ericastr. 441 1 OUDE-PEKELA. Leden van L. en HU. . Wij leveren uitsluitend prima kwaliteiten RIJWIELEN tegen zeer lage prijzen, o. a. BURGERS E. N. R„ MUSTANG, enz. Tevens Autoverhuur tegen billijk tarief. Aanbevelend, Gebr. Kroeze Grolloo. BUJHAM! Voor Kleeding naar Maat i zijn wij speciaal ingericht. Onze nieuwe collecties brengen U een keur van de beste stoffen. Ons werk is prima Maatwerk tegen de laagste prijzen. Confectlecostuum reeds vanaf f 6- Beleefd aanbevelend, E. PMS Hzn. BUJHAM VEELERVEEN, Blauwe en grijze Werkpakken Goedkoope en betere kwaliteiten, EGBERT VOLK Kruisstr. 10 – Meppel Dekstation Belde. Staat ter dekking bij MAKKEN te Eelde: GRUNDSTEIN 3-jarige zwarte witvoet Dr. Stam- en Premiehengst. Afstammende van: Grundstein Old. Stam- en Premiehengst. M. Liesel: Stam- en Premiemerrie. i Hengst met diepte, breedte, | best beenwerk en extra gangen, uit Oldenburg Ingevoerd. DEKGELD ƒ 17.50 + ƒlstamboek. Eig. GEBR. BOLT, Erven MAKKEN. Tel. 14, Eelde.

I AS. Voorloopig bericht. Dekstation ORVELTE. H.H. FOKKERS. Alvorens ge I uwe merries laat dekken, kom eerst kijken de pas ingevoerde vosbles Belg. Stam- en Premiehengst „Ebals d’ A Hea” 1360 K Genoemde hengst is 8 maal I hoog bekroond; met buitenge, wone gangen; pijpomvang 32 cm.; is nog voor 5 jaren goedgekeurd. Fokker Gebrs. Arnolds te Sluis (Zeeland). De hengst staat tot 25 April te Orvelte, dan volgt bericht hoe en waar ter dekking. Dekgeld f 12.50 + fl stamb., contant en andere condities als ’t vorige jaar. Zondags geen dekking. Aanbevelend: J. SMIT. Dekstation Ellersinghuizen. Staat ter dekking: de 6-jarige donkere vosbles stam- en premiehengst „GOUDFAZANT”. De veulens van Goudfazant werden op de tentoonstelling te Vlagtwedde in 1935 met le en 3e prijs bekroond. Op den fokdag te Onstwedde waren van 11 bekroonde veulens, 7 afstammelingen van Goudfazant. Dekgeld fl6. Merries in 1935 gust gebleven f 11. H. MEIJER, Ellersinghuizen. Dekslalion DEURZE Telefoon no. 19 ROLDE. STAAT WEDEROM TER DEKKING: De blauwappelschimmel Stamen Premiehengst „Landessohn” no, 140 D.P.S. Overbekend om zijn beste afstammelingen en buitengewone gangen. Stond dit voorjaar no. 1 op de premiekeuring te Assen, terwijl zijn zoon „Bart” no. 1 stond op de premiekeuring te Leeuwarden. Dekgeld f 17.50 plus fLvoor het Stamboek. Gust gebleven van ’t vorige jaar reductie. Billijke gelegenheid voor stalling van merries. De Hengsthouder: J. BAKKER. Dekslalion ANNEN. I. De Belgische stamboekhengst OLAF K 1573 Vosbles. Olaf heeft in Drenthe over 1935 verreweg het hoogste aantal veulens geprimeerd gekregen. Reuzen bevruchting. 2. De Stam-, Premie- en M. C.-hengst CAPRIOL Zwartbles met witte beenen. Extra gang. Fokker de heer i Olthof van Oldenhove. Dekgeld beide hengsten f 14; gust gebleven flO. N.B. A.s. Zondagmiddag 2 j uur monstering aan huis. Aanbevelend: H. VAN REIN, TeL No. 7, Annen,

-aft Gec. Hengststations Stadskanaal- Musselkanaal. a/h Café „Panman”, Stadskanaal, telefoon 111, 5-j. „Waldherr” gitzw. h. met 3 w. v., 1.60 M. Als v. uit Old. geïmp,, als I—2-j. Iste Pr. Pr. als 3-j. Iste Pr. Pr., als 3-j. kampioen 3—4-j. h., idem als 4-j., als 5-j. kamp-5-j. en o. h. Op veulens Iste fokpr. Bondstent. Gron. nr. 1 boerenwagen, nr. 1 concourswagen, nr. 1 o. d. zadel. Stamt vr. uit 6 gen. Old. Staatsprm. Tevens houder v.h. militair certificaat. Dekgeld f26.—. Aan Café „Schot”, Musselkanaal, telefoon 601, 4-j. „Gambozoon” gitzwart, 1.59 M. Als v. gepr., idem als 1-j., idem als 2-j. met Iste Pr. Pr., Idem als 3-j. met 2de Pr. Pr. V. pref. premieh. Gambo; M. pref. prerniem. Ranusa (1933 1935 res.-kamp. v. Nederland). Gambozoon is een product van inteelt op ber. Oldenb. prmh. Gambo en op ber. Gron. pref. prmh. Olivier. Dekgeld f2l.—- (Billijke, geschikte gelegenheid tot stalling.) Dektijd tot 1 Augs. Gust gebleven merries f 5 reductie. (dekstation ilorg). Ter dekking De prachtige 9-jarige Stamen Premiehengst „T E L, L, O” bl. schimmel bl. met 3w. beenen. De beroemde schimmel, die vorige herfst op den grooten Concours-en Fokdag te Assen den eersten prijs verwierf, plus de zilveren beker. De hengst, die te Groningen ging, dat de tribune daverde. En won daar tevens de Iste premie van alle Hengsten uit de 3 Noordelijke Provincies. Een uitstekend Landbouwpaard, klein, breed en harde beenen. En let nu wel! „Teilo” fokt buitengewoon „ bevrucht uitst, (1935 90 °/o) . garandeert de volle 100% schimmels of zwartblessen , is beslist Uw aandacht waard Oektijd tot 15 Aug. Oekg ld f 17.50 Aanbevelend, J. BOSMA, Norg- Fok- en Stierenver. WITTEN en Omstr. stelt haar stier SIGISMUNT voor een beperkt aantal zuivere koeien ter dekking. Sigismunt is breed en dl®P met zware beenen en van prima afstamm. en prod., opgenorne» in N.R.S. met 82 punten. Vader Hasdrubal No. 12299». Moeder Kooistra 7 No. 77805"- Dekgeld f7.50. Inlichtingen bij de Stierh-Gebr. Arends, Witten, of bij de» secr. H. Zwaneveld, De Haar *» Assen. ,

9E.11. Veehonders. Onze Bevruchtingsbongie* voor koeien en merries die gust blijven, worden jaren in Groningen met succes gebruikt. Prijs per behandeling f 0.80. Fa. D. C DE JONGE, Lage der-A 4, Gronings

Dekstation – Lieveren. STAAT TER DEKKING: «EBB» De zware zeldzaam mooie zwarte witvoet Gr. St, en Dr. S(. en i Premiehengst „Clario”. Vader: de bekende „BR1N10”. Moeder: de zeer zware zwarte bles met vier witte voeten, preferente Premiemerrie „HAQA”. Grootmoeder; preferent Stammende „ZAMANE”. Overgrootmoeder: de zeer bekende concoursmerrie „ZAMA”. 0.0.0.0. grootmoeder: de eerste preferente merrie van Gr. P. St. „FRITS|E” No. 69. Dekgeld f 17.50. ju. -755^. Dekstation „ZEDEN". Staat ter dekking: de uit Zeeland aangekochte driejarige Belgische stam- en premiehengst Dagon vanVredenburg. Vosbles met witte staart en manen. Platte hengst met extra gang en beenwerk. Dekgeld ƒ 12. Aanbevelend: H. HINGSTMAN. -tlk, Dekstation Wachtum. STAAT TER DEKKING: de zwarte witvoet Gr. en Dr. Stamb.hengst TALONIUS. De vader van Talonius is de bekende Gr. stam- en premiehengst Ditmar. Talonius behaalde in Groningen een 2e fokpremie op zijn afstammelingen. Staat evenals voorgaande jaren in Emmen bij de Wed. R. Kroeze ter dekking. Dekgeld f 14. Aanbevelend, H. VLEEMS. STAAT TER DEKKING bij HARM HESSELS te Wittelte de zesjarige zwartbruine hengst GRUNOLD No. 145 D.P.S. V. Grundherr, Oldenburger stam- en premiehengst van de beroemde Oldenburger stamen premiehengst Grunold. M. de Oldenburger premiemerrie Glanlilie 111 27542, eender beste merries van Duitschland, res.-kampioen van alle warmbloed merries in Duitschland, tentoonstelling Hamburg. Gr.- moeder Oldenburger Premiemerrie Glanlilie II 22805. Dekgeld 15 gld. plus I gld. voor stamboek. Dektijd tot 15 Aug. Gust gebleven van v. j. reductie. Zondags niet.