is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 36, 02-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezoekt te BEILEN HOTEL PRAKKEN Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen Ruime stalling voor paarden, rijwielen en auto’s, Aanbevelend, F. PRAKKEN JACz,

Bezoekt met de wekelijksche Marktdagen te Coevorden bet welbekende Café ABELS Prima consumptie en bllllljke prijzen. Stalling voor Paarden en Fletsen-bergplaats. Aanbevelend, JOH. ABELS Concertzaal M. GROOTHUIS Zeer geschikt voor groote Bijeenkomsten. Tevens nog verschillende kleine Vergaderzalen beschikbaar. Aanbevelend, M. GROOTHUIS a. d, Markt EMMEN voor Handel. Vraagt Ritsema’s GRONINGER KOEK. Alle soorten Koekjes, Gebak en Taart. Beleefd aanbevelend. Jan Ritsena, Gron.straat 34 ASSEN. H.H. Leden van Landbouw en Maatschappij A. J. GEERTSEMA, Sluisstraat 47, ASSEN, ook Uw kruidenier? H,H. LANDBOUWERS! Uw adres voor Landhekken, Afrasteringpalen, Golfplaten enz. is Gebr. BOTTER Ijzerconstructie – HOOGEVEEN. PRIJZEN ZEER VOORDEELIQ. H.H. Landbouwers. Vergeet niet, wanneer U wilt bouwen, het is van steen, hout of beton, om prijs enz, te vragen bij H. FAAS, Zandsteeg NOORDBARGE. SSS voor iedere kamer met ; één van onze rustige, MODERNE BEHANGSELS. Het kost zoo weinig bij den apecialen vakman I R. SMIT Visschersdijk 29, WINSCHOTEN. WONINGINRICHTER

I ZUID LAREN : LANDBOUW & MAATSCHAPPIJ LEDEN.... geen vergadering, doch nu een vraag. Wenscht U met Paschen een mooi Costuum of Gabardine jas ? Welnu dan, wij brengen een pracht keuze Heeren Costuums, uitsluitend in dedonkere kleuren, ' vanaf f 17.50 tot f 37.50 Heeren Gabardine Jassen, gegarandeerd waterdicht, in alle moderne kleuren, grijs, blauw, enz. vanaf f 14.50 tot f 27.50 Jongens- en Kinderpakjes, moderne stoffen en modellen, reuzen goedkoop b.v. leeftijd 8 Jaar f 5.50 Leeftijd 16 jaar f 8.50. Hoeden, Petten, Eng. Hemden, enz. Goedkoop, prima kwaliteit en goede bediening. En nu een mededeeling van ons. Wij weten, dat het bekende gezegde-1 ’tGemak dient de menscH, vandaag de dag vooral van toepassing is. Daarom zijn wij gaarne genegen U even per eigen auto van huis te halen. U belt no. 29 Zutdlaren op en wij draaien ~, , Wij houden ons aanbevolen. I. VAN DAM – Zuidlaren „Supinatorium" G. H. Westen LANGESTRAAT 78 WINSCHOTEN. Verwijderen van alle voetpijnen. Gedipl. Voetspecialist. Gratis voetonderzoek. -1 Passende Schoenen voor losse steunzolen. Met Paschen een nieuwe Dameshoed! DAN NU NAAR DE ZAAK MET DE grootste keuze en de laagste prijzen naar Naison LUNSHOF-HOENDERMIS BRINKSTR. 5 ASSEN, t.o. Gerechtshof SPAANSE KALIZOUTEN Prachtig uitstrooibaar. Levering uit voorraad en aankomende boten. SUPERFOSFAAT Extra lage prijzen. KALK Poederkalk. Kalkmergel, Schelpkalk. • STIKSTOF Kalkammonsalpeter. Kalksalpeter. Kalkstikstof. Chilisalpeter. Am. Salpeter. ZWARTSENBERG KUNSTMEST N.V. STADSKANAAL. HOOGEVEEN. RÜISCHERBRUG. Voor Paschen: Schitterende Heeren- «n Jongens Costuums die U passen. DE PRIJS PAST U OOK ! HBI Fa. WEIJER Japonstolfen onze Specialiteit. Tdef. 443 Wollen en Zijden Stoffen, WILDERVANK Sori*as’ Bember?en viisco-zijde enz* U vindt vandaag bij ons, Eigen Behangerij wat morgen mode wordt 1 Eigen Atelier. GRATIS KNIPPEN.

Bijna Verloofd? Verlovingskaarten laten drukken bij: Fa. M. D. DE LANGE, DRUKKERIJ BOEKHANDEL Tel. 51 VEENDAM. Hetzij gij pet of doppie draagt, Hetzij gij thee of koffie vraagt, Geeft acht steeds op de kwaliteit; Bij PET hebt gij die zekerheid. Firma J. PET HOOGEVEEN. ' S. HEKMAN Kei kstr. 12 – Assen Kleermakerij Heeren- Modeartikelen A. YOS Gron. str. 46 ■ ASSEN UW ADRES voor Manufacturen, Beddegoederen. Dekens, enz. enz. U wordt geregeld aan huis bezocht. Lage prijzen. Prima kwaliteiten. Beleefd aanbevelend. W. F. Roelink ASSEN * Dames- en Heeren Ondergoederen, Lakens en Sloopen in ’t betere genre, Handdoeken, Theedoeken, Manufacturen. I Meubelen Bedden enz. FaT FLINT, *T H.H.Rookers! Neemt proef met ons merk Kopého Sigaren (6 cents kwaliteit) f 4.00. Verder ruim gesorteerd in verschillende merken. Sigarenbandel Koos Drost v. Boekerenstraat, STADSKANAAL A. FOKKEMA & Zn. Telefoon 439 Uzerwaren Gereedschappen Huishoudelijke Artikelen Ged. Singel No. 9 – ASSEN. L B. KRUIZINGA Horlogerie – NIEUWE PELELA ■ Uurwerken, Goud en Zilver, ] Brillen, Reparatiën. } AANBEVELEND.

H Sierlijk – Sterk – Betrouwbaar 11 I pil en toch . GOEDKOOP 1 PON- RIJWIELEN, I product van meer dan f fl ‘T Tft 40-jar. ervaring, wettig J / f él I] gedeponeerd, vanaf ■ —•* met 2 jaar schriftelijke garantie M RIJWIELEN met fantasiemerk f 15.-, 18.-, 20.-, 22.50, enz. Alle maten Jongens- en Meisjes Rijwielen H RIJWIEL-ONDERDEELEN H ver beneden marktprijzen M De goedkoope Rijwielhandel H i GEBR. DE VRIES ■ Woldstraat 75, ajd Varkensmarkt MEPPEL Dames Gabardien Mantels, Heeren Gabardien «lassen. Meisjes Gabardien Manteltjes, Dames Mantels vanaf f 14.75, Heeren «lassen vanaf f 12.25. j Alles prima kwaliteit!!! r~ Beleefd aanbevelend. / AliDcc **> Het van ouds bekende adres: Fa. M. LEVIE Woldstraat 48 MEPPEL. IHII Wederom ruim voorzien van Landhekken, Harmonicagaas, Kippengaas, Puntdraad, Gladdraad, Spijkers en Krammen. BELEEFD AANBEVELEND, J. WITHAAR – Meppel. Colliers Armbanden GOUDEN Si*,» Broches Brochettes Ringen GOUD- en ZILVERSMEDERIJ Firma D. KLUIN HAGENSTRAAT 7- MEPPEL. Oudste adres te Meppel. Fa. L SCHREUDER I Oed. Singel 34 – ASSEN Tel. 196 Speciaalhuis voor Voetkundige behandeling en Gemaksschoeisel. Eigen Röntgeninstallatie voor Voetonderzoek. Architecten-Kantoor E. en J. TIMMER – Wildervank OPZ. WATERSCHAPPEN: Wildervank, Veendam, Otnmelanderwljk, Borgercompagnle, Trlpscompagnie.

ZATERDAG 4 APRIL, 3 UUR OPENING van onze geheel naar de eischen des tijds ingerichte Manufacturen- en Meubelhandel „DE HORIZON” – MEPPEL ledere koopster ontvangt bij aankoop vanaf f I. een aardige verrassing, doch als extra Reclame als 50© koopster een Permanent-Wave met 9 maand garantie cadeau. Beleefd .tot een bezoek uitnoodigend. Ie Hoofdstr. 16, v/h „de Prijsbreker”, Schoenhandel. Thans 99D1jl HORIZON59 – Steeds voordeeliger

I Wist U dat: I Fa. C. OGTEROP Tm. I Tel 2257, 2de Hoofdsfraat 43 MEPPEL, I het aangewezen ADRES is voor I Gedistilleerd en Wijnen. Speciaal voor bruiloften en partijen? I Ongeopende flesschen worden teruggenomen. I Vraagt onze Prijscourant I Overhemden Groote keuze KOOPMANS I WoldstraatS-Meppel 8 Teïef, 2330 I MEPPEL,. * BLAUWE Regenjassen de groote mode. RECLAME-SERIE , wollen gabardine f 10.90 ZIE ETALAGE. i ELB. VAN DER VEER Eerste Hoofdstraat 36, MEPPEL I tegenover het Gemeentehuis. Goud Uurwerken Zilver Sportartikelen – Optiek Telefoon 2652. Magazijn „DE TOEKOMST" tegenover Hagenstraat, MEPPEL, verkoopt U Vloerbedekking voor 28 ct. p. El, Prime Veeren en Kapok Bedden voor f 26. en £ 15.50 Aanbevelend, PHILIP ZALIOMAN. Het beste en goedkoopste ADRES voor Uw Landschoenen en alle soorten Dames- en Heerenschoenen is M. BLOEMENDAL Oudestraat 42 – Assed' Rozendaalsch Klaverzaad Onze jarenlange handel in Klavef' zaden, waarborgt U soortecht landsch zaad, inde puikste teiten tegen billijke prijs. Firma S. HEVINGA. Noordbro^