is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 37, 09-04-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;I I Oekstation Orvelte. LH. FOKKERS. Alvorens ge ; uw merries laat dekken, kom | eerst kijken en laat ze dekken | bij hengsten die 90 pet. be-I vruchten. De pas ingevoerde I vosbles Belg. Stam- en Premiei hengst | „cDals d'AHea” 1380 K. ü Genoemde 11-jarige hengst is • j 8 maal hoog bekroond; met bui-3 | tengewone gangen; pijpomvang ■ 32 cm.; is nog voor 5 jaar goedgekeurd. Fokkers Gebrs. Arnolds te Sluis, Zeeland. Nader bericht volgt hoe en waar de hengst ter dekking komt, [ Dekgeld f 12.50 -f f 1 stamb., contant 12 pet. korting. Andere • condities als ’t vorige jaar. Dit jaar geen veulengeld. 1 Zondags geen dekking. Aanbevelend: J. SMIT. N.B. Monstering Goede Vrij> dag ’s middags over Westerbork, • 2 uur te Zwiggelte, 4 uur Zwiggelterbrug. Paaschmaandag voormiddags Café Speelman, Elp; ’s middags i 3 uur te Bruntinge en 5 uur de Broekstreek.

Koopt Uw Kleed! ng bij J. J. F. REITSMA – Poststraat 41 Landbouwtentoonstelling van Kieskring II „Noordenveld” te EELDE, op Donderdag 4 Juni 1936. Tentoonstelling van Pokpaarden (warm- en koudbloed), Rundvee (zwartbont veeslag), Varkens (type V-D.L. en Deensch Landvarkert), JVlelkg. Geiten, Landbouwwerktuigen en Gereedschappen, Land- en Tuinbouwproducten, Vereen), gingswezen omvattende Zuivelinzending, Landbouwhuishoudonderwijs, Landbouwhuishoudkunde enz. Uitgeloofd worden prijzen en medailles tot een totaal bedrag van c.a. 680 gulden Op de tentoonstelling wordt alleen grootvee toegelaten van leden der tentoonstellingsvereeniging en van leden van het Drentsch Landbouwgenootschap in Kieskring II „Noordenveld”, wonende binnen de grenzen van voornoemden kieskring. Aangiften kunnen geschieden tot ulterlijk Woensdag 6 IWei e.k., mondeling of schriftelijk bij den Secretaris H. VAN LIER LELS, Zuidersingel 1, Assen; bij de Bestuursleden de H.H. E. SCHRAGE, Kerkstraat 24, Assen; R. LUTGERS, Eelde; H. B. OORTWIIN, Vries; j. DAVIDS Azn„ Winde; C. f. KORTE WEG, Smilde; E. WILLEMS Hzn., Roden; H. DOUWES Gzn., Peizerhorst; K. HARDENBERG, Rolde en G. DAVIDS, Norg. Namens het Bestuur: E. SCHRAGE, Voorzitter. H. VAN LIER LELS, Secretaris.

i. Paasch-Maandag i DANSMUZIEK , (4 personen) . in : Café D. G. KUIPER, Dalen AANVANG 2 UUR ) Stemming. Stemming* 1 Gedurende de Paaschdagen, vanaf 2 uur Muziek van de populaire RHYTHME BROTHERS Succes van de Groote Landdag. Dancing B. GËERTS ■ Groningerstraat – ASSEN.

HET GOEDKOPE WARENHUIS r Glas – Porselein – Aardewerk Ëmaille – Huish. Artikelen ■ Naaimachines en Waschmachines Het adres met goede garantie1 te Hoofdstraat 42—44, MEPPEL – Telef. 2125 O IMS DRVIES IS GOED EN GOEDKOOP*

Dekstation Eelde. I ?f j| ■ I* „ ■ ■ # ' Staat ter dekking bij MAKKEN te Eelde: GRIJNDSTEIN 3-jarige zwarte witvoet Dr. Stam- en Premiehengst. Afstammende van: Grundstein Old. Stam- en Premiehengst. M. Liesel: Stam- en Premiemerrie. Hengst met diepte, breedte, best beenwerk en extra gangen, uit Oldenburg ingevoerd. DEKGELD ƒ17.50 + ƒ I. Stamboek. Eig. GEBR. BOLT, Erven MAKKEN, Tel. 14, Eelde. Gec. Hengststations Stadskanaal- Musselkanaal. a/h Café „Panman”, Stadskanaal, telefoon 111, 5-j. „Waldherr” gitzw. h. met 3 w. v„ 1.60 M. Als v. uit Old. geïmp., als I—2-j. Iste Pr. Pr. als 3-j. Iste Pr. Pr., als 3-J. kampioen 3—4-j. h., idem als 4-j.( als 5-j. kamp. 5-j. en o. h. Op veulens Iste fokpr. Bondstent. Gron. nr. 1 boerenwagen, nr. 1 conconrswagen, nr. 1 o. d. zadel. Stamt vr. uit 6 gen. Old. Staatsprm. Tevens houder v.h. militair certificaat. Dekgeld f 26.—. Aan Café „Schot”, Musselkanaal, telefoon 601, 4-j. „Gambozoon” gitzwart, 1.59 M. Als v. gepr., idem als 1-}., Idem als 2-j. met Iste Pr. Pr., idem als 3-j. met 2de Pr. Pr. V, pref. premieh. Gambo; M. pref. premiem. Banusa (1933 1935 res.-kamp. v. Nederland). Gambozoon is een product van inteelt op ber. Oldenb. prmh. Gambo en op ber. Gron. pref. prmh. Olivier. Dekgeld f2l.—. (Billijke, geschikte gelegenheid tot stalling.) Dektijd tot 1 Augs. Gust gebleven merries f5 reductie. Staat ter dekking; De gitzwarte Stmb.hengst Marconist No. 150 D.P.S. hoog 1.59 M. en de Belgische Stmb.hengst Suiveur de Bonzar K 1416 Vosbles met witte staart en manen. Dekgeld No. 1, fl6 plus fl stmb. No. 2, f 13. Eigenaar Q. VORENKAMP, Tinaarlo. 7?® Staan wederom ter dekking: 1. De eerste klas Belg. Stamboekhengst „Dalson v. Liintershoek” Najaar ’34 en ’35 telkenjare no. 1 geplaatst op de premiekeuring te Assen. Najaar ’34 eerste prijs aangespannen keuring voor boerenwagen op den fokdag Assen. De veulens van Dalson werden In 1935 provinciaal het hoogst bekroond. 2. De nieuw aangekochte 3-j. Belg. vosbl. hengst „Lodewijk van Veldzicht” Lodewijk heeft zeldzaam zwaar beenwerk en extra stap en draf en Is van het moderne type en stamt af van prima bloed. Vader Lion d’Or, eender kophengsten van Zeeuwsch-Vlaanderen. Dekgeld fl4. Gust gebleven reductie. K RATERINK, de Loo, Coevorden;

Oekstation (Norg). Ter dekking De prachtige 9-jarige Stamen Premieüengst i „T E L L O” bl. schimmel bl. met 3w. beenen. De beroemde schimmel, die vorige herfst op den grooten Concours- en , Fokdag te Assen den eersten prijs verwierf, plus de zilveren beker. De hengst, die fe Groningen ging, dat de tribune daverde. En won , daar tevens de Iste premie van alle I Hengsten uit de 3 Noordelijke Provincies. Een uitstekend Landbouwpaard, klein, breed en harde beenen. En let nu wel! „Tello” fokt buitengewoon „ bevrucht uitst. (1935 90 O/o) „ garandeert de volle 100 % schimmels of zwartblessen » is beslist Uw aandacht waard Dektijd tot 15 Aug. Dekgeld f 17.50 Aanbevelend, J. BOSMA, Norg. Oekstation – Lieveren. STAAT TER DEKKING; De zware zeldzaam mooiezwarr(rn te witvoet Gr, St, en Dr. Sl. en Premiehengst „CSario”. Vader: de bekende „BR1NI0”. Moeder: de zeer zware zwarte bles met vier witte voeten, preferente Premiemerrie „HAGA”. Grootmoeder: preferent Stammende „ZAMANE”. Overgrootmoeder; de zeer bekende concoursmerrie „ZAMA”. 0.0.0.0. grootmoeder: de eerste preferente merrie van Gr. P. St. „FRITS|E” No. 69. Dekgeld f 17.50. Monstering – Roden op Paasch-Maandag 13 April, v.m. half elf, bij ’tHotel Vander Molen, van de Zwarte Witvoet Stam- en Premiehengst „Germanenbloed” Mede zullen worden voorgebracht eanige Enterveulens, allen afstammende van „Germanenbloed”. Ter dekking: De zwartbonte Hengst KOEKOEK No. 291 N.St.Tg. Bevrucht buitengewoon. In 1934 en 1936 gingen van hem 12 bonle jongen naar Engeland, voor hooge prijzen. Bewijsl steeds een extra Landbouwpaard te zijn en is uit best bloed. DEKGELD f 15.-. Weidegeld per dag 25 ct. D. E NANNENGA, MIDWOLDA (Oldambt). Oekstation Lombok. Voorloopig bericht. Staat wederom ter dekking: de alom om zijn beste afstammelingen beroemde vosbles hengst met witte staart en manen DIRK K 1222. Hij heeft bewezen eender beste fokhengsten van Drenthe te zijn. Dekgeld 13 gld. Gust gebleven reductie.

Landbouwers, Koopt in LEVIE SIMONS Groot Modern Meubehnagazljn Overweldigende keuze, prima kwaliteit, en , . . het laagst in prijs. HET IS „UW” VOORDEEL EN „ONS” BEIDER BELANQ. FRANCO NAAR ALLE PLAATSEN. Het grootste Meubelmagazljn der 3 Noordelijke Provinciën, vandaar onze enorme verkoop. Wenscht U een goed loopend Uurwerk Wij zijn ruim voorzien. Zoowel in: Dames- als Heeren- Zak- en Polshorloges. Pendules mooie modellen en niet duur. Wij komen U bezoeken. G. VAN KAMMEN Horlogerie COEVORDEN Nw.AMSTERDAM

Hotel De Twee Linden ROLDE. ZePaaschdag Dansen en Kruisjassen Veefondi Rolde. Herseliattlng zal beginnen op Dinsdag 14 April 1936 . Contributie een procent Nam. Bestuur: E. LUICHIES Bz. Heren, is U bekend dat wij een ruime sortering hebben in: OVERHEMDEN vanaf 90 ct. ZEIFBINDERS „ 32 ~ LINNEN BOORDEN „ 20 „ | 50KKEN25,35,45,55,65 „ Bretels, Sokhouders enz. Jongenssporlkousen effen en geruit. Zla mos de etalage BIJ T. WIERSEMA Hoofdstr. 12 Stadskanaal H.H. Landbouwers! Komt U in EMMEN, bezoekt dan Café KROEZE aan de Veemarkt. Vergaderzalen disponibel Prima consumptie. Aanbevelend: Lm KROEZE.

oakS Manufacturen, Bedden. Matrassen, enz. Woldstr. 47, Meppel, H.H. Landbouwers en Welders! Wij koopen Vette Koeien en Varkens voor de Hoogste prijzen en verkoopen ons Vleesch, Vet, Spek en Reuzel voor uiterst lage prijzen. Koop inde Modelslagerij VAN Albert Bruins & Zn. HOOFDSTRAAT 72 Tel. 42. Hoogeveen. Bondsleden! Trekt in Coevorden aan de Automatiek van: FR. MEIJER Brood- en Banketbakkerij Coevorden, Schoolstr. L. v. L. en M. Leden van Landbouw en Mij. Koopt bij Uwe adverteerders. Wij leveren U alle soorten VEEVOEOER-ARTIKELEN tegen scherp concurreerende prijzen. L. B BERENDS, Zuidsleen. De Noordweslboek Die kant moet het uit Direct uit fabriek Complete Kapokmatrasstellen 2-pers. 3-deel. matras schuine peluw en kussens prima linnen-damast overtrek keuze uit 40 nieuwe dessins gegarandeerd superieure [avakapok-vulling I 19.50 f 23.50 Slavonischeiken duiskamergarnituur 4 stoelen, 2 armfaufeuils zitting uitneembaar t 24.60 Het kan goedkooper .... Direct uit de fabriek. Vraagt vrijblijvend Prijs.. Meubel* en Matrasseofabriek De Noordwesthoek Fa. A. WEINREICH HASSELT bij Zwolle , Wij fabriceeren 89 modellen zitmeubelen in modern en Oud-Engelsch. Divans, Couches, Clubs. Crapauds. Bakken, Bankstellen, Kantoormeubelen.

| Tel. 2396 DAMES! Geplatteerde Kousen zijn zeer sterk, laddervrij k B ▼ H en toch elegant, , – Prijzen per paar: |s9 ct. 60 ct. 79 ct. 1.00 1.35 1.45^ M. J. HALMAN. I : H. ROOS & Zn. * Woldstraat 10 – Meppel Leveren ü reeds voor 11.- een mooi donker Cosluum Ook in betere kwaliteiten ruim gesorteerd. Blauwe Gabardine Regenjassen, Waterdicht Lage prijzen. Engelsche Hemden, Zeifbinders, Sokken, enz. | —* Als ik een koe moest melken, zou U me uitlachen, daarom blijf ik in mijn meubelvak, maar koopt U daarom bij de vakman. Slechts hij kan het werk kennen en garandeeren. Wij hebben groote een keuze in I linnenkasten, dressoirs, tafels, eiken stoelen, matrassen, ledikanten, kapokmatrassen, balatum enz enz. Ook maken wij speciale modellen naar teekening. Het adres voor alle reparatie en stoffeerwerken. Het oude adres Heubelmagazijn R. DE BOER Gi. { MEPPEL J Bezoekt het schitterend gelegen Paviljoen „Dennenheuvel” Uhorst bij de Wijk (Dr.) Matuur Zwembad met Gano-wijver* Groote Speeltuin, Bosch en Heuvels. Vanaf Paasch Zondag dagelijks geopend AANBEVELEND, GEBR. HAZELAAR – De Wijk Maandag 2 uur, wederom aan de stalk*1 een wagon prima OUD-RUSSEK van 3—6 jaar oud, in alle kleuren, breed en vjf model en grof beenwerk. Ook Pulled' ROELOF WUBS, Imp. v. Russische Ponnys Brugkade 37 – Stadskanaal – Tefef. $ ■