is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 10, 07-03-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE KOOP: Een Doosjes-vulapparaat, cap. 3000 stuks per uur; 7 stuks Chloormethyl-Compressors met voetplaten en condensors. Prijs per stuk ƒ 150.—. W. A. ENGWIRDA, Limbrichterstr. 17, Sittard. Tel. 2656. Fabricage Melkpoeder CONTACT GEZOCHT met Zuivelfabriek die melk of melkproducten wil verstuiven in combinatie met andere hoogwaardige levensmiddelen. Strikt vertrouwelijke behandeling. Br. onder no 323888 W.Z., aan het bur. van dit blad. "tanks ijzer – aluminium – koper roestvr. staal en met plastic bekleed WAGENTANKS leveren ; „DELMA” MIJ, A’dam Scheldestr. 89, Tel. 29482

KARNKNEDERS GEVRAAGD, gebr. met ingebouwde wals, 3—4—5 of 6000 liter. Br. onder no 324871 W.Z., aan het bur. van dit blad. N.V. „LIJEMPF” te Sloten (Fr.) vraagt een derde Kaasmaker liefst ongehuwd. Sollicitaties vóór 18 Maart te zenden ten kantore der Fabriek, Asser Coöp. Melkinrichting en Melkproductenfabriek, Parallelstraat 8-9-10, Assen, vraagt voor haar afd. Melkinrichting: EEN 2de CHEF Kennis van het flessenmelkbedrijf vereist. Tevens enige FLINKE KRACHTEN goed bekend met werkz.- heden inde kaasmakerij, centrifugelokaal en melkontvangst. Geen woningen beschikb. Sollicitaties binnen een week na het verschijnen van dit blad ten kantore.

„FAUKE” VERDRINGERPOMPEN Technisch Handelsbedrijf S. Veenstra – Santpoort, Telef. 8425 Wij vervaardigen: Mechanische gecombineerde bussentransporteurs-uitdrup. apparaten (het nieuwste snufje van de Jaarbeurs) Betere rollenbanen met kunstharslagers Bronzen fittings voor pekel- en waterleiding Bronzen inzetstukken voor betonnen koudwaterbakken Heetwaterboilers enz. Wij monteren: Complete installaties voor zuivelfabrieken Wij repareren: Alle bij u inde fabriek staande werktuigen en machines N.V. Machinefabriek Boersma & Kerssemakers ZUIVEL WERKTUIGEN – 's-HERTOGENBOSCH – TELEFOON 6144

I Te koop gevraagd; een nieuwe of nog in z. g. st. z. KARN I met een ton-inhoud van minstens 6000 liter en aangebouwde motor en een z. j g. a. n, mach. röestvrijstal. KAASBAK inhoud 4000 liter. Te koop aangeb.: een Stork Steriliseerkast en ’n Kroonkurksluitmach. voor voetdruk. Briev. onder no 324867 W.Z. aan het bur. van dit blad! Ter overname aangeboden : een nieuwe Alfa-Laval Centrifuge hermetisch gesloten, cap. 5000 Itr met roestvrijstalen schotels. Staat nog in krat verpakt; ’n Bussenspoelmachine merk Goudse Machinefabr., volledig met pompen, cap. 200 bussen per uur, is nog enkele dag, in bedr. te zien; ’n Bussenspoelmachine merk Jansen en Sutorius, i cap. 240 bussen per uur, I geheel compleet. i Te bevragen en te bezichti- i gen bij de N.V. VERENIGDE GOOISE MELKBE- : DRIJVEN, Oude Amers- i foortseweg 90-92 Hilversum j