is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 10, 07-03-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Hallo! Hallo! i HIER ZUIVELiüSE! I °m ffoede en duurzame boter te berel- U £’t, den moet men alles wat met de cul- fït* ipji tuur in aanraking komt, vooraf gron- I-: dig met ZUIVELINE-oplossing 1 % I p»’’ reinigen en dan uitstomen, fe Aile toestellen en apparaten die met room in contact komen, volledig zul- H ■H veren. ï|K Eerst koud water, dan ZUIVELINE- I oplossing 1 % temperatuur 90—95° C., I nadien spoelen en chloreren. ,f. Inde karn laat U ZUIVELINE-oplos- I Êp s*n£ 0.5 % zolang als de room er is I |p‘ in geweest. g;; fe Het aroma blijft beter behouden als U 1/ R: de besmetting met gisten inde kam I ■te belet. K Men kan geen duurzame boter berei- B den met door coli besmette melk. Daarom : Gebruik steeds en overal ZUIVELINE! I invloedrijk microbendoder en I IDEAAL REINIGER ! I Zuiveline Centrale I STATIONSWEG 139, DEN HAAG, Tel. 114245 I S AGENTEN VOOR BELGIë; ,' ' „ v Firma RICHARD DE BLOCK & ZONEN pil Schoolstraat 26 te Aalst, Telefoon 24422 Kaas-export naar U.S.A. Oud-gevestigde exportfirma met eigen – kantoor in New-York ZOEKT SAMENWERKING MET ERVAREN KAASEXPORTEUR. Br. onder No 324041 W.Z., bureau van dit blad

Witte Rubberlaarzen • PRACTISCH • HYGIëNISCH « IJZERSTERK Speciaal voor Melkfabrieken. Prijs ƒ 11.50 p. paar Bij bestelling van meerdere paren tegelijk speciale korting. IJMUIDEN STORES, ZWOLLE HERTENSTRAAT 27 TELEFOON 6146

Gevraagd, voor spoedige indiensttreding, een 2e KAASMAKER bij voorkeur met diploma of daarvoor studerende. Waar. schijnlijk woning beschikb. KON, NED. MIJ N.V. te Nijega (H., O. & N.) KOELHUIS I N.V. Bokma de Boer I LEEUWARDEN Telefoon 4089 – 6083

9 cyl. Aluminiumtanks elk ca 2500 1 inh., z. a. n. mangat ineen bodem met koelhuizen ƒ 880.- st. Aanvr, onder no 324578 W.Z. a. h, bur. v.d. blad KOELHUIS N.V. Bokma de Boer LEEUWARDEN Telefoon 4089 – 6083