is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 12, 21-03-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Homogenisatoren – Kannenwasmachines – Condensinstallaties rVy Fabrikaat: JENSEN & ANDERSEN SCHIEDAMSCHE WERKTUIGEN- EN MACHINEFABRIEK N.V. Noordvest 107-109 – Telefoon 68490-66790 – SCHIEDAM

Ter voorkoming van ketelsteen in Stoomketels, Boilers en Flessenspoelmachines neme men het Electrisch Wisselstroom Procédé o.C.p. Eenvoudig en Economisch CV. TECHNISCH HANDELSBUREAU t LOUIS VAN RIEL – TILBURG Ringbaan Oost 331 ■ Telefoon 4398 Vertegenw. voor de 8 Noord. Prov.: TECHN. BUR. GROOT, APELDOORN. I Jaarbeurs Utrecht, Croeselaan Gebouw G. Stand 2.

KAASVORMEN van Javateak, ook met roestvrfl stalen banden, EDAMMER VORMEN, model „SOHBETJDER” REPARATIE VAN KAASVORMEN naai N.V. v.h. D. WOUDSTRA & Zn IJ L, S T Telefoon 2SI GEVRAAGD; Wekelijkse levcringcn van ROOMBOTER met of zonder Z. K. B. ZOWEL GROTE ALS KLEINE PARTIJEN. G. VAN BALLEGOOIJÉN, ROTTERDAM, Pr. Alexanderstraat 27, Telefoon 27792.

Reinculturen voor Boter Kaas Karnemelk Bulgaarse Yoghurt Reform Yoghurt of Acidophllus Sinds 1901 Verzending over de gehele wereld Lactobiologisch Laboratorium J. M. E. SNUYF & ZN Postrekening 24843 Canadalaan 31 Tel. (K 6760) 2059 APELDOORN

262