is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 19, 09-05-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Exporteurs inde Allgau (Duitsland) hadden enige tijd geleden pogingen in het werk gesteld om te komen tot een uitvoer van kaas naar Frankrijk. Aanvankelijk stootte men op tegenwerking van Franse zijde. Thans is het toch tot ’n transactie gekomen. Voor eerste kwaliteit Emmentaler betaalt Frankrijk 3,40 D. M. ■—■ In 1949 werd er inde Ver. Staten van Amerika 2.500 millioen liter roomijs bereid. Het hoogst was de productie in Juli met 312 millioen liter; het laagst in December met 131 millioen liter. • Zwitserland heeft met Egypte een handelsverdrag afgesloten, waarbij ook de levering van kaas en condens naar Egypte is overeengekomen. Denemarken had bij Engeland aangedrongen op een verhoging der prijzen van o.m. boter en kaas. Onderhandelingen hiervoor zijn gevoerd. Men is het echter niet eens kunnen worden, zodat de onderhandelingen afgebroken zijn.

– Duitsland heeft 300.000 kg boter, afkomstig uit Sleeswijk-Holstein, naar Zwitserland kunnen exporteren tegen een prijs van 4.80 mark per kg. – In het nieuwe handelsverdrag tussen Denemarken en Zwitserland is o.'m. overeengekomen een levering door D. van 5.000 ton boter. —■ Canada was voor z’n zuivelexport voor een groot deel op Engeland aangewezen. Deze uitvoer ondervindt thans moeilijkheden door het gebrek aan dollars in Engeland. Men wil in Canada nu meer werk van de binnenlandse markt maken. Benoemingen, enz. Benoemd tot chef aan de Melkinr. „Crema” te Alkmaar uit 35 soll. de heer J. v.d. Zwaag te Wassenaar. Benoemd tot chef aan de Melkinr. „Horna” te Hoorn de heer H. de Groot te IJmuiden.

Marktberichten BODEGRAVEN, 2 Mei. Aangevoerd 61 partijen kaas. Prijzen; le soort ƒ 1,80—1,85, 2e soort ƒ 1,75 -—ƒ 1,79. Handel kalm. WOERDEN, 3 Mei. Aangevoerd 68 partijen kaas. Prijzen: le soort ƒ 1,80—1,85, 2e soort ƒ 1,74—1,79. Handel matig. GOUDA, 4 Mei. Aangevoerd 103 partijen kaas. Prijzen: le kwal. ƒ 1,78—1,88, 2e kwal. ƒ 1,72—1,77. Handel goed. ALKMAAR, 5 Mei. Totaal-aanvoer 50.000 kg, 14 stapels kl. fabr.- kaas ƒ 83 per 50 kg, 2 stapels kl. boerenkaas ƒ 82 per 50 kg. LEEUWARDEN, 5 Mei. Friese kaasnotering: Goudse volvet ƒ 1,80, Edammer 40 + ƒ 1,62—1,63. Stemming redelijk. KOPENHAGEN, 27 April. Notering volvette kaas 315—325 (v. w. 310—335), 30 + 200—220 (v. w. 220) kronen. Afrekenprijzen boter en melk onveranderd.

R.K. Persoon 34 jr, in het bezit van dipi. Botermaker, landbouwschool en F.N.Z., ass. met aantekening- voor melkinrichting, wenst van betrekking te veranderen. Steller dezer is sinds 20 j. inde zuivelbranche werkz., waarvan sedert 8 jaar als bedrijfsleider. Pr. get. en ref. aanwezig. Is ook gen. naar het buitenl. te vertr. Briev. onder nr 339582 W.Z. aan het bur. van dit blad BIEDT ZICH AAN; EEN ZUIVELVAKMAN als bedrijfsleider, botermaker of iets dergel. in zuivelfabriek, 20 jaar in het vak werkz. geweest. Met goede getuigschrift, en diploma’s, waaronder F.N.Z diploma. In België geen bezwaar. Br. onder nr 339583 W.Z., aan het bur. van dit blad. GEVRAAGD: Marg. Mengvergunn. Br. onder nr 339472 W.Z. aan het bur. van dit blad.

|flessenbreuk| behoeft niet meer voor te komen door toepassing van de O DIN CLORIUS thermostatische stoomof wateraisluiters. Geen onderhoud, onafhankelijk van electrische stroom, geen hinder van de meest vochtige omgeving, temperatuurdifferentie tot ± 1° C. mogelijk. | PASTEIRS j Monteer een ODIN CLORIUS temperatuurregelateur op uw pasteur en u kunt er van verzekerd zijn, dat de temperatuurschommelingen niet hoger zijn dan o.l° C. Vraag inlichtingen bij de importeur | „1. T. H. O. – SCHIEDAM” ( LANGEHAVEN 39

TE KOOP; Silkeborg Karnkneder met ingeb. walsen Toninhoud 2000 Itr. Geheel compleet en in prima staat TECHN. HANDELSB. GROOT Molenstr. 1, APELDOORN Tel. 3608.

396