is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 23, 06-06-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SILKEBORG APPARATEN voor de ZUIVEL- en MARGARINE-INDUSTRIE RANNIE-HOMOGENISEER-MACHINES met oszill. zelfinsl. ventielen tot 6000 Ltr GOUDA – KANNEN-WASMACHINES VERSTUI VIN GS-INSTALLATIES Techn. Bureau „STIJNIS” UTRECHT

Fa A. DOUMA Jzn Wagenfabriek, SNEEK TELEFOON 2080 Reeds in 1880 gespecialiseerd voor Transportmateriaal v. Zuivelfabrieken • MELKWAGENS op luchtbanden van 40—120 bussen. Geheel stalen uitvoering. • STALEN LAADBAKKEN op trucks, event. met zijschotten en kaasstelllngen. • AANHANGWAGENS en TRAILERS In alle afmetingen • TRANSPORTWAGENS voor intem gebruik. • CABINES op alle typen trucks. DUIZENDEN Melkbussen vertinnen wij per jaar Laat ons ook UW Melkbussen eens behandelen, ze komen als nieuw terug Levertijd: 1 week 30 jaar ervaring J. LUXEN & Co., DEN HAAG Metaal warenfabr., KOCKSTRAAT 2—lB, Tel. 333776

SZSiIS.* CHerry-Bürrell elkaar komen, Zulvelwerktulgen hoort U met waar- JjK Ice-Cream machine» dering spreken (Webster) Spoel- en sluitmachine» over Continu-sterilisatoren >LBRO Vacuum-vulmachlne» '“■v . i, He* is n'et toevallig, dal U ’l' voor al die zuivelmachines met een wereldnaam terecht kunt Groot- en bij één ,irma' Klelnkoelinstallatles T" Sf¥ïï!ïïrriilVi:!ijkf*i v DEN HAAG lELE F. 114895 Machinefabriek „Helmond” Noord Koninginnewal 55/57 – Helmond Fabrikanten van: I BUIZENKOELERS | SLAGERSKOOKKETELS enz Betrekkelijk korte levertijd. Leveranties eventueel op keur van Techn. Dienst of Zuivelconsulenten Voor het interne transport in Kaaspakhnizen en Zuivelfabrieken bouwen wij speciale Goederenliften (Goedgekeurd door Llftinstltuut en Arbeidsinspectie) MACHINEFABR. BRINKMAN ALKMAAR, Telefoon K 2200—2809

458