is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 24, 13-06-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVRAAGD; bekwaïrya 2e Botermaker Sollicitaties ten kantore N.V. „LYEMPF”, Wolvega. N.V. „LIJEMPF” te Sloten (Fr.) vraagt le BOTERMAKER Soll. binnen één week aan de Fabriek. . Woning beschikbaar. GEVRAAGD aan de Coöp. Melkprod.fabrdek „ONDER. DING BELANG” te Nieuwleusen (O.) een ongehuwde 3e KAASMAKER Diploma gewenst. Sollicitatie vóór 21 Juni a. h. kantoor der Vereniging. Te koop aangeboden; 170 KAASVORMEN (broodkaas van 1 kg), zo goed als nieuw. Br. onder no 345713 W.Z., aan het bur. van dit blad. Gevraagd: een in goede staat Verkerende Vul- en Capsuleermach. Brieven met uitvoerige inlicht. en prijsopg. aan Coöp. Fabriek van Melkprod. „DE STICHTING” G.A., Culemborg.

STAANDE KETEL aangeb., 35 m2, 10 at., met dwarsb. Voorz. van onderd. 'onder rijksk. Br. onder no 345776 W.Z., aan het bur. van dit blad.

Fabriek van melkproducten „De Volharding”- te Klundert vraagt een tweede assistent en een tweede botemnaker Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan het kantoor der fabriek. Te koop: Prima vertinde pakoelang, geheel compl., 1500 liter. Roompasteurtje, vert. koper, merk v.d. Ploeg, met direct gekoppelde flensmotor, cap. ca 1200 liter, prima staat, 2 Centrifuges met roestvrij stalen schotels, half hermetisch, cap. 5000 liter. Enige prima vertinde roomzuurbassins, afmetingen 350 x 100 x 60 cm; 300 x 80 x 60 cm en 550 x 65 x 55 cm, enz. Aluminium rechthoekige tank met mangat 5000 liter. 2 Stuks z. g. a. n. staande Stork sterilisatoren, 1 roestvrij stalen melkontvangbak, ca 2000 liter. B. E. G. apparaat, met dubbel stel tonnen, vertind koper. Kannen wasmachine, Enzinger Union, geheel gereviseerd. Diverse melkkoelers, enz. Techn. Handelsbur. GROOT, Molenstraat 1, Apeldoorn. Telefoon 3608. ELECTROMOTOHEN-REP AR ATIE-IN RICHTING E.R.I.K.A, – Doetinchem • Vlot en accuraat repareren wij al uw ELECTROMOTOHEN (zowel draai- als gelijkstroom) • Omwikkelen voor andere spanning en toeren • Levering van nieuwe motoren W. KAMERMANS – DOETINCHEM SPI NBA AN – TELEFOON 868

AANGEBODEN: zware, als nieuwe, ijzeren Yoghurtbakken, met deksels, 1000 flessen inhoud; Terlet Handflessenvulmachine met 4 ventiels; Voltana-platenapparaat, 5000 Itr pasteur en regeneratief; dito van 3000 liter, ook geschikt voor koelapparaten; Bussenspoelmachine, 240 bussen. X. VAN DER REIS, Rooseveltlaan 77 te Amsterdam. Telefoon 98425.

Soheeps- of ander type VLAMP.KETEL gevraagd, 60 a 80 V.0., ± 8 at. Briev. met opg van afm., type en prijs ond. no 345777 W.Z., bur. van dit blad1. Te koop gevraagd: half autom. electrische Botervormmachine type Benhil of Terlet (geen ronde tafel). Adres: JAC. GROENHEIDE, Binckhorsterlaan no 7, Voorburg Z.-H. Tel. 722451

STOOMKETEL 137 m-, te koop, Schots type, twee vuren, druk 11.3, 1924, compl. met append. Br. onder no 345775 W.Z., aan het bur. van dit blad. BOTER voor Export Wie kan geregeld: BOTER LEVEREN verpakt in 1/B vaten. Br, onder no 346380 W.Z., aan het bur. van dit blad. Exporthandel in Zuivelproducten TE KOOP wegens gevorderde leeftijd; tevens groothandel in Margarine, Vetten en Oliën. Br, ondier no 346381 W.Z. aan het bur. van dit blad. Te koop aangeboden: een 500 Itr dubbelwandige Pasteuriseerketel voor stoom-verwarmlng met bovenroerwerk r. v. staal; twee dubbelwandige roestvrij stal. Hijpertanks voor pekelkoeling van ieder 500 liter; een Gaulin Homogenisator, cap. 350 1 per uur; ’n Cherry Burrell 40-quarts Eatch-freezer voor directe ammoniak-verdamp.; een Doosjesvulapparaat, cap. 3000 stuks per uur; een Landaal-Schelde Koelmachine, cap 20.000 cal.; een Ammoniak-snelverdamper cap. 40.000 cal.; Pekelbak m. pekelpomp en 25000 cal. verdamper. W. A. ENIGWIRDA, Limbrlchterstr. i7, Si 11 ar d Telefoon 2656.

486