is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 24, 13-06-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GQ Hogedruk ■ Ma Stoomradiatoren werkdruk 1 0-1 2 Atm. jpCi fiLjl vL\ ï De meest geschikte Radiator voor Zuivel en Chemische Fabrieken Stoom Radiatorenfabr.Gebr. Sterenberg | Meppel – Steenwljkerstraatweg 62 – Telel. 647

FARMER KUSXGOKT • VERZUURT NIET • GEEFT DE BLANKSTE PAP • DE BESTE BINDING • IS SNELKOKEND Referenties van de grootste Zuivelfabrieken en Melkinrichtingen staan steeds te Uwen dienste Alleen-Fabrikant: FARMER Graanproducten GRONINGEN

AANGEK.: <Je volgende nieuwe Apparaten I Papkoker r. v. st. uitvoering met bovenaandrijving, inhoud 1000 1; 1 idem, inhoud! 500 1; 1 Kaasbak r, v. st., inh. 42001, met machine. Br. onder no 346274 W.Z., aan het bur, van dit blad.

FLINKE SPECIAALZAAK in Melk en Zuivelproducten op goede stand te ’s-Gravenhage wordt te koop aangeboden d!oor één onzer relaties. Omzet pl.m. 100.000 gulden per jaar. Koopsom 20.000 gulden. Inlichtingen: Accountants, kantoor J, G. VAN SE LM, Kruisbessenstraat 5, ’s-Gravenhage.

488