is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 31, 01-08-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„FAUKE” VERDRINGERPOMPEN Technisch Handelsbedrijf S. Veenstra – Santpoort, Telef. 8425

C, ""50jReinculturen 4 FEBRUARI Boler voor Kaas Karnemelk w .. Bulgaarse Yoghurt Verzending over Reform yoghurt of de gehele wereld Acidophilus LACTOBIOLOGISCH LABORATORIUM J. M. E. SNUYF & ZN Postrekening 24843 Canadalaan 31 Tel. (K 6760) 2059 APELDOORN J 2e hands Zuivelwerktuigen Firma J. W. COHEN – Beëdigd Makelaar LEEUWARDEN – TELEFOON 3016 Koelmachines Importeur N.V. Holima – Amsterdam Prins Hendrikkade 181 – Telei. 64824 (4 lijnen) VERTININRICHTING VAN GEBRUIKSVOORWERPEN, o.a. Koelers, Kaasbakken, Melkbakken, enz. 1W LEENKOELERS BESCHIKBAAR. In roestvrij staal en koper leveren wij U MELKBAKKEN, WEI- EN MELKGOTEN. • Uw koperen leidingnet kunnen wij vervangen door roestvrij staal. Inlichtingen worden U vrijblijvend verstrekt door: FA WIERDA & CO., LEEUWARDEN Veestraat 14 Telefoon 6548 b. g. g. 3507

Gevraagd aan de COöP ZUIVELFABRIEK te Hau lerwijk een TWEEDE CONTROLEUR (gediplomeerd.) Sollicitaties vóór 13 Augus tus a.s.

Zuivelgereedschappen zoals; KAASVORMEN, ook met roestvrij stalen banden eveneens: EDAMMER vormen volgens octrooi „Schreuder" SPECIALE WASMACHINE voor kaasdoeken WEIKUIPEN – KARNEMELKKUIPEN UITLEKTAFELS voor centrifuge-onderdelen KARNKNEDERTONNEN BOTERDRAAGBAKJES EN -KUIPJES HERO DE GROOT N.V. BODEGRAVEN Kant. : Burg. Galleestr., Tel. 142 Vs Fabr. en vertinn. v. Melkgereedsch. lp y 1 Melkteemsen m. massieve randen ll*6 f z)[ Melkemmers, Koelers, Stoeltjes, Vi \ Handvent- en Transportkannen, vJ/ Tepolwasemmers, daarmee beginnen is reine melk gewinnen LIMBURGS ISOLEERBEDRIJF – Maastricht Uw adres voor Uitvoering van Isolatiewerken op elk gebied Dag en nacht service. • Telefoon K. 4400-3896 Fa J. D. VOGELY SCHIEDAM – Telefoon 67579 Aluminium en Roestvrij Stalen MELKTANKS UITSTOOMBARE MELK- EN WEISLANGEN VOOR RUBBER BIJ VAN GISTEREN LET OP DE NAAM VAN GISTEREN EERSTE KWALITEIT BIJ VAN GISTEREN VRAAGT PRIJS EN U BESTELT BIJ VAN GISTEREN, NIJMEGEN, TEL. 22640

652