is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, 29-08-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Melk BUSSEN – EMMERS – TEEMSEN Naadloos Vaatwerk voor j Zuivel- en Roomüs- FIA ADCCI HALLUM bereiding • VyiXCCI» (Friesland) Vertinnerij TELEFOON K 5183-272

TITAN uiteet kcfiekpe, ontkenning.

DE ENIGE schuimloze centrifuge met ZELFBALANCERENDE TROMMEL ZONDER VERANDERING VOOR MELK EN WEI TE GEBRUIKEN AANVRAGEN Ir W. S. Overdiep HAARLEM Fred. Hendriklaan 2 H. Hubenet Technisch Handelsbedrijf LEEUWARDEN Spanjaardslaan 134