is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, 29-08-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolg beschrijving van de stands

A. VAN MAARSCHALKERWAART & CO. N.V. TE AMSTERDAM Op deze stand worden geëxposeerd: a. Een Carlson Luchtontkiemingsfilter „Pilot”, waarmede lucht kiemvrij aan bottellokalen, etc. kan worden toegevoerd. Deze filter bestaat uiteen serie z.g. filterkamers, welker aantal het filtrerend oppervlak bepalen. Tussen de filterkamers worden Carlson Ontkiemingsschijven 20/EK geplaatst en de filter wordt tesamen met deze ontkiemingsschijven – vóór de aanvang der filtratiewerkzaamheden door middel van stoom gesteriliseerd. b. Een Carlson Luchtontkiemingsfilter „Ariston”, welke volgens hetzelfde principe werkt als de ~Pilot”. De „Ariston” is echter groter en werkt daardoor met Carlson Ontkiemingsschijven 40/EK. c. Een Flessenreinigingsmachine „Sirius I”, (mo del 1950), welke volgens beproefd systeem en door middel van borstels een intensieve binnen- en buitenreiniging van flessen bewerkstelligt. d. Een Flessenreinigingsmachine „Sirius II”, (model 1950), werkend volgens hetzelfde principe als de bovengenoemde „Sirius I”, doch voorzien van een dubbele reinigingsgelegenheid (2 binnenborstels). Hierdoor wordt een continu-werking verkregen bij een maximum-capaciteit van pl.m. 800 flessen per uur. e. Een Herhort Blikkenetiketteermachine no 293. Deze machine is speciaal ontworpen voor het aanbrengen van mantel- en schildetiketten op cylindrische blikken (met gecondenseerde melk, boter, etc.). f. Een Schröder Homogenisator, voor 65 liter per uur bij eendruk van 300 atmosfeer. Een langzaamlopende machine (160 omwentelingen per minuut) in liggende uitvoering. Alle delen, welke met de te homogeniseren vloeistof(fen) in aanraking komen (vooral ook het pomplichaam) zijn van roestvrij staal vervaardigd. Schröder Homogenisatoren zijn leverbaar voor capaciteiten van 50 tot 5.000 liter per uur.

g. Een Schröder Roomijsvriezer, met een inhoud van 8 liter. Deze roomijsvriezer is geschikt voor de fabricage van roomijs zowel als van vaster bakkersijs. Schröder roomijsvriezers zijn in diverse capaciteiten leverbaar. h. Een Heveltapmachine met 4 hevels, voor het op hoogte vullen van allerlei flessen met verschillende inhouden. Toevoerkoppeling van vertind brons, flotteur, toevoerreservoir en lekbak van vertind roodkoper en de hevels van verchroomd koper. De flessentafel is verstelbaar voor diverse flessenhoogtes. i. Een Heveltapmachine met 6 hevels, als de zoëven omschreven machine met 4 hevels, echter met een grotere capaciteit, doordat meer flessen tegelijkertijd gevuld kunnen worden. j. Een B.M.R. Volautomatische Verpakkingsmachine voor boter en margarine (indien de fabrikanten voor tijdige aflevering kunnen zorgen). Deze Engelse machine kan geleverd worden voor werking met stapel- of met rollenwikkels. De capaciteit der machine bedraagt 60 pakjes per minuut of 900 kilo bij pakjes van 250 gram per uur. Een machine met dubbele capaciteit is momenteel ontworpen en hiervan beschikken zij gedurende de beurs overeen grote en duidelijke afbeelding. k. Een B.M.R. Volautomatisch en Electrisch Contröle-Weegsysteem (indien de fabrikanten ook hiervoor een tijdige aflevering kunnen bewerkstelligen), waarvan de werking drieledig is, n.1.: a. automatische en electrische gewichtscontrole; b. automatische verwijdering van eventuele pakjes, welke te licht van gewicht zijn en c. automatische gewichtsbijstelling voor de volgende pakjes. Dit Contróle-Weegsysteem werkt geheel electrisch en het garandeert een volmaakte en automatische gewichtscontrole. Rode en groene flikkerlichten geven onder- en bovengewichten aan. TECHN. BUREAU A. LANFERS TE GRONINGEN Op de a.s. Najaarsbeurs zullen door het Technisch Bureau A. Lanfers te Groningen de volgende werktuigen geëxposeerd worden: A. 1 Lindell’s Automatische Melksnelweger, 250 kg. De snelwegerbak is vervaardigd van gepolijst roestvrij staal. Deze snelweger is voorzien vaneen Lind e 11 ’s electrische gewichtsdrukker, waarop automatisch het gewicht in kilo’s op cartonkaarten en op een papierrol worden vermeld. Verder worden op deze kaarten en rollen automatisch de nummers van de raelkleveranciers en de datums afgedrukt. B. Een „Alfa-Laval” Pneumatische Kaaspers, iedere kaaspers wordt geleverd in 4-delige uitvoering en volgens bijgaande afbeelding. Deze kaaspersen besparen veel tijd en arbeid. Al de werkzaamheden, zoals het losdraaien, gewichten ophangen en verwijderen, worden verricht dooreen eenvoudige kraan. Dit soort kaaspersen heeft de volgende voordelen: le. De druk wordt gelijktijdig verkregen in alle afdelingen door het draaien vaneen kraan.

Homogenisator van Schröder & Co. te I.übeck, eap. 3.000 1/uur.