is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 39, 26-09-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van één der eerste boerenvergaderingen, waar het besluit tot oprichting werd genomen, via de kleine zuivelfabrieken, die zich steeds uitbreidden, tot de allergrootste industrieën, die door deze samenwerking tot stand kwamen.

Een jonge boer, later, als directeur vaneen zuivelfabriek in het vak vergrijsd, vertelt in deze film van zijn vele belevenissen. Inde tweede film moet enigermate het verband met de eerste film worden gelegd, hetgeen dan ook inde aanvang zal gebeuren, door het feit te memoreren, dat de directeur (uit de eerste film) met pensioen is gegaan. Een foto van hem ineen vakblad, als closeup inde film getoond, zal het geheugen Jvan de toeschouwers te hulp komen. De film ~In eigen handen” is vervaardigd door de Parkas-Smith-Pilmproductie te ’s-Gravenhage in opdracht van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond (F.N.Z.) Het verhaal geeft een brok boerenleven uit de tegenwoordige tijd en behandelt het conflict tussen een veehouder en zijn zoon, doordat de vader een felle tegenstander van coöperatie is, terwijl de volwassen zoon er juist veel voor voelt. De hoofdfiguur is de norse boer Willem Groeneveld, die geen tegen-

spraak duldt en wiens vrouw, Geertje, dan ook niets te vertellen heeft. Piet, de zoon, schikt zich maar moeilijk onder de bazigheid van zijn vader. Hun verschil van inzicht aangaande de coöperatie veroorzaakt bij herhaling conflicten. Willems tegenzin spruit voort uit zijn herinnering aan het verlies, dat zijn vader jaren en jaren geleden leed, toen een coöperatieve vereniging mislukte en de leden

het verlies moesten dragen. Geertje, niet sterk en met een onderworpen natuur, poogt tevergeefs de gemoederen te kalmeren. De gespannen verhouding tussen vader en zoon wordt nog verscherpt, als Piet omgang krijgt met Annie, de dochter van buurman Klaas Bos, die een voorman van de coöperatieve beweging ter plaatse is. Willem gaat in zijn bezwaren tegen de coöperatie zo ver, dat hij de vrijage tussen Annie en Piet tracht te bemoeilijken. Dit leidt tenslotte tot een uitbarsting. Piet trekt het huis uit en vindt een baantje als monsternemer bij een coöperatieve zuivelfabriek ineen ander dorp. Intussen probeert Willem, die geen geschikte knecht kan vinden, het werk alleen af te doen, daarbij geholpen door zijn vrouw. Maar dit werk blijkt voor de zwakke Geertje te zwaar. Half uit oververmoeidheid, half als gevolg van de verwijdering tussen haar man en haar zoon, zakt zij in elkaar. Wel komt Mientje, een buurmeisje, zo nu en dan een paar uur helpen, maar het huishouden marcheert niet meer. Door bemiddeling van enkele vrienden krijgt Willem tijdelijk hulp op de boerderij inde persoon

Op het podium, waar het bestuur en enige gasten waren gezeten. Mr Linthorst Homan tijdens een van zijn vele speeches.

Gedeeltelijk overzicht van de grote hal.

845