is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 40, 03-10-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No 40 56e JAARGANG 3 OCT. 1950 VERSCHIJNT WEKELIJKS

KLOKPASTEURISATIE IS EEN SUCCES GEBLEKEN/

STEMMEN UIT DE PRAKTIJK „ het stoomverbruik is opvallend gering !" „ wij hebben opmerkelijke resultaten betreffende de houdbaarheid van onze flessenmelk !” „ de klanten vragen al om onze klokmelk ” ~ 't gaat prima en eenvoudig!’’ enz, enz.

KLOUiiüüiLmiQ

octrooi ftnnQEVRftHGP onoeft ori 4A9052. *MARJA, de firma die bekend staat om haar buitengewone SERVICE !

N.V.' TECHNISCH VERKOOPBUREAU JARJA” UTRECHT KONINGSWEG 2A * TEL. 15857 * 3 LIJNEN