is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 41, 10-10-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROLLUIKEN voor ZUIVELFABRIEKEN

Uitgevoerd in hard-aluminium niet duur wel duurzaam TESSER – NIJMEGEN van Berchenstraat 7 Telefoon 20702 Fabrikanten van de speciale rolluiken voor zuivelfabrieken LUBECAWERKE Sluitmachines vol- en halfautomatische, voor ronde, vierkante en ovale blikken ■ AUTOCLAVEN Alleenvert.: Milier Holding Mij n,v., Techn. Afd. SARPHATISTR. 23, Tel. 51540, AMSTERDAM. Zuivelgereedschappen zoals: KAASVORMEN, ook met roestvrij stalen banden eveneens: EDAMMER vormen volgens octrooi „Schreuder" SPECIALE WASMACHINE voor kaasdoeken WEIKUIPEN – KARNEMELKKUIPEN UITLEKTAFELS voor centrifuge-onderdelen KARNKNEDERTONNEN BOTERDRAAGBAKJES EN -KUIPJES HERO DE GROOT N.V. BODEGRAVEN

Firma J. Brinkman & Zonen Klein Nieuwland, ALKMAAR KAASWASMACHINES PA HA 1 lINEERMA CHENES SCHRAPMACHINES TRANSPORTWAGENS PAKHUISLIFTEN Voor hoge capaciteiten en economisch werken. Vraagt vrijblijvend offerte !

De nieuwe Melkcarrier welke aan de hoogste eisen voldoet (Octrooi op aangevraagd in welke vorm ook) Tevens te leveren een speciale Carrier Hulpmotor, welke ook los verkrijgbaar is, dus op uw bestaande carrier wordt gemonteerd, prijs f 350.-, met inbegrip vaneen nieuw carrierachterwiel, zonder band. Levering op volgorde van binnenkomst. Ook kunnen wij U uit voorraad leveren 300 cc Villiers luchtgekoelde Pashley Motorcarrier, met ingebouwde kilometerteller en autobesturing, geheel bedrijfsklaar met de nieuwe gesloten geïsoleerde melkcarrierbak en verlichting, geheel naar eigen wens uitgevoerd, f 2185.-. Gaarne komen wij U even bezoeken om U alle gewenste inlichtingen te geven. UITERWIJK’s Carrierbedrijf Weerdstraat 9 te MEPPEL, Telefoon 864.

888