is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 49, 05-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MM i&A I*iJ N N P I *\ II E£ ... door inschakeling van ef,n Nemo bestelwagen. Uw klanten stellen weer eisen wot ■' i.V'V*.1*: rrmm betreft snelle bediening. De – *■. Nemo spaart U tijd en geld ----- LI en is een medewerker die zich s''O' V' , Sl® zelf betaalt. Leverbaar met open laadbak en als geslo- V ten bestelwagen. Motor chassis opgehangen. Stuurt als een vierwieler. 800 kg. laadvermogen. I Drie versnellingen vooruit en één achteruit. JK y V HEDERLAHDSE MOTORRIJTUIGENFABRIEK WJ'ZtffÊfÊÊi KANAALWEG 34 » UTRECHT «Trirrmn 1 G G 1 1 V VRAAGT INLICHTINGEN BIJ UW PLAATSELIJKE DEALER

Olie- en Benzinetanks van I—soo m» inh.. op wens vrij ge|, B monteerd op plaats van bestemming. BKiljfe :m BENZINEPOMPEN BhU voor handkracht en electrisch, H|9HH „DELMA” MIJ – AMSTERDAM, Scheldestraat 89 – Telefoon 29482 Nortonbronnen • POMPPUTTEN • WATERVOORZIENINGEN F. OCKHUIZEN, Best, Tel 260 “ , hEN oersterke JST EEKWAGEN voor asten van 250 tot 1000 kilo in I diverse uitvoeringen promp. uii voorraad leverbaar Vraagt offerteblad no 47/27 Z

JONGEMAN, 20 jr( controleur bij melkinrichting, z. z. g. g, als werkkracht in zuivelbedrijf (‘bij voorkeur kaas en poeder). In het bezit van het le gedeelte van het diploma „Zuiveltechniek”. Salaris ondergeschikt. Brieven aan TH. v. HAASTER, p/a Melkinr ..Leerdam”, Marktweg 324. Den Haag. „PATENT SCHOOF” HOORN Fabriek van Electrische Kaasschrapmachines voor licht- en krachtleiding. Uit voorraad leverbaar 1 Gevestigd sinds 1903. Telefoon 4454 – K 2290.

ALLE ISOLATIEWERKEN Kantoor: Bergweg 9, Nijmegen, Tel. 22939 (K 8800) UITSTOOMBARE MELKEN WEISLANGEN Elke lengte tot ca 30 meter. —. Vraag totaalprijs Techn. Caoutchouc Cie, R. A. v. GISTEREN Van Welderenstr. 11, Nijmegen, Telef. K 8800—22610 Zuivelgereedschappen zoals; KAASVORMEN, ook met roestvrij stalen banden eveneens; EDAMMER vormen volgens octrooi „Schreuder" SPECIALE WASMACHINE voor kaasdoeken WEIKUIPEN – KARNEMELKKUIPEN UITLEKTAFELS voor centriluge-onderdelen KARNKNEDERTONNEN BOTERDRAAGBAKJES EN -KUIPJES ROESTVRIJSTALEN EN ALUMINIUM EMMERS HERO DE GROOT N.V. BODEGRAVEN

1022