is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 51-52, 19-12-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevraagd voor Noord-Frankrijk: a. bekwame tweede kaas/botermaker; b. derde kaasmaker/fabriekscontroleur, beide ongehuwd, diploma’s strekt tot aanbeveling, hoog loon, meerder Ned. personeel aanwez, Ned. directie. Briev. ond. no 382373 W.Z. aan het bur. van dit blad.

Coöp. Zuivelfabriek te AKKRUM vraagt voor haar afdeling melkcontróle een 2e Controleur bij voorkeur met diploma. Eventueel won. beschikb. Aanmelden zo spoed, mogelijk ten kantore der Vereniging. Aan de Coöp. Zuivelfabriek „DEN HULST” G.A. te Den Hulst wordt gevraagd een gediplomeerd ASSISTENT of Bedrijfscontroleur, op de hoogte van kaas- en zo mogelijk condensbereiding. Sollicitatiebrieven aan het kantoor der fabriek. KAPITAALDEELNAME Voor heropening v.v. oudsbek. marg.-mengbedr., tev. fabr. choc.pasta, ook export, tev. roomboterh. en exp. Mod. inger., gunstig gel., in oorlog geruïneerd, moment, ruime mogelijkhed., wordt kap. gevr. ev. ook met samenw., ev. ook % herenhuis beschikbaar. Briev. ond. no 382336 W.Z., aan het bur. van dit blad. Te koop aangöb.; een zich nog in het krat bevindende Yerstuivingstoren, cap. waterverd. 200 itr p. u. Lage prijs, Handelsondern. „ANBERGEN”. Folkingestr. 35, Gro. ningen. Tel. 24208. België Zuivelfabr in Weit-Vlaanderen vraagt Assistent-Directeur met practische ervaring in de boter-, kaas- en poederfabricatie, moet goed met personeel kunnen omgaan en leiding geven. Briev. onder no 2105 W.Z., aan het bur. van dit blad.

FABRIKANT van eerste klas VOEDINGSMIDDELEN zoekt contact met zelfstandige Firma, die bereid is de verkoop op zich te nemen. Brieven onder no 382499 W.Z. aan het bur. v.d. blad. Machinefabriek „ZEVENHEUVEL” Zutp h en • PAPKETELS van 250 tot 3000 liter inhoud. —> Vraagt aanbieding van ons nieuw model L.L., met dubbele roerders. « ROOMZUURTANKS en MELKOPSLAGTANKS « ZUURSELMELKPASTEURS van 250 tot 1500 liter inhoud. « B. E. G. APPARAAT , voor het maken van zuursel. • BROEDSTOOF voor het maken van moederzuur. Uitstekende resultaten. —> Levert ij d: thans weder zeer gunstig. Aanvragen zien wij gaarne tegemoet: TERLET – Telefoon36o – ZUTPHEN Gevraagd: een tweede machinist met enige ervaring. Schriftelijke sollicitaties uiterlijk 30 December te richten aan de Coöp. Zuivelfabriek te Hellendoorn. ÊWat utenVt U. ? fJr F'f § I MODERN INGERICHT BEDRIJF : * PRIMA VAKMENSEN éffOVE= WLAANWEC 81 AMSTERDAM NOORD * TELEFOON 605R5*

Gelegenheidskoop ! Wij hebben nog af te geven: 1 moderne Korting Vacuumind.install. 1000 Itr watervrd. p. u., 4 maanden in gebruik geweest, voor slechts 50 % der nieuwprijs; 1 idem, waterverd. 2000 Itr p. u., fabr. Korting. Handelsondern. „ANBERGEN”t Folkingestr. 35, Gro. ningen. Tel. 24208. r OLJRAV STOOMKETELS SYSTEEM "THOMAS-LAURENS" UUTRtKBARE BINNENMTEL AFKOELING NIHIL HNKELV FLENSI/ERBINDINCi LAAS KOLEN&EBAUIK. sf>oEDiCi IN BtOßuf Tt STELLEN Aangeboden: 1 Smeltmach. voor kaas. Fabr. Schütze. Type Gr. 80 Köln. 2 Uitdraaibare Smeltketels, 90 kg inh. Volautom. Uitvoer. roestvrijstaal. Capaclt. 8000 kg. Compl. incl. motoren. 2 Smeltmach. voor kaas. Fabr. Schütze. Type Schwaben met 3 inzetketels elk 20 kg. Gap. 4000 kg. Compl. incl. motoren. 1 Walswerk voor kaas. Fabr. Schütze type S 6 m. 3 Phorfhyrwalsen 300 x 800. Gap. 8000 kg. Briev. ond. no 382335 W.Z., aan het bur. van dit blad. Tanks – Reservoirs iluminiiim-roestvr. staal ijzer m. plastic bekleed elke grootte. k\m. Wagentanks ovaal vanaf 500-10.000 Itr inh. Prima afwerking Vraagt offertes „DELMA” MIJ – A’dam Scheldestr. 89, Tel. 29482

1050