is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 24, 13-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

Coöp.Tuinbo uwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

De prijzen van s—ll5—11 Juni waren als volgt: Eng. Kas-komkommers Ie soort van f 5.30—f 11.00 Eng. Kas-komkommers 2e „ „ „ 5.40—„ 8.80 Eng. komkommers Ie „ „ „ 7.20—„ 11.70 Eng. komkommers 2e „ „ „ 5.30—„ 9.80

Halve komkommers „ „ 8.60—„ 7.00 Groengele komkommers „ „ 4.00—„ 7.80 Komkommerstek per groote ben „ „ 0.50—„ 3.40 Sla (Kardoes) Ie soort van „ 0.15—,, 1.05 „ (Meikoning) Ie „ „ „ 0.20—,, 1.40 „ „ Chili Ie „ „ „ 0.15-,, 1.40 alles per 100 krop.

Weeuwen f 1-25 Princesseboonen per 100 stuks van „ 0.28—f 0.35 Snijboonen „ 100 „ „ „ 0.70—„ 1.15 Bloemkool per 100 stuks „ „ 2.90—„ 12.10 Bloemkool „ 100 „ 2e soort „ „ 1.10—„ 8.30 Peen per 100 bos „ „ 1.40—„ 8.90 Peen „ 100 „ 2e soort „ „ 1.00—„ 7.90

Rabarber „ 100 „ „ „ 0.50—„ 2.30 Postelein „ 100 K.G. „ „ 1.05 „ 4.50 Tomaten „ 100 pond (middel) „ „ 19.00—,, 24.00 Tomaten „ 100 „ (groote) „ „ 20.00—„ 25.00

Tomaten „ 100 „ (kleine) „ „ 15.00—„ 20.00 Tomaten „ 100 „ (bonken) „ „ 12.00—„ 17.00 De totale aanvoer van Komkommers bedroeg 497.322 stuks, die van Sla 144.296 krop. 11-6-’l3. J- H.

Hoogezand-Sappemeer.

Dat bij het ingetreden koele weder de prijzen omhoog zouden gaan, was te voorzien. De bloemkool uit de rijen is op en daarmede vermindert de toevoer sterk en zal spoedig geheel afgeloopen zijn. Komkommers gingen heden vrijwat omhoog, of de oorzaak daarvan ook in het weer moet gezocht worden dan wel of de eerste groote aanvoer vermindert, valt moeilijk te zeggen. Druiven en aardbeien doen bij geringen aanvoer goeden prijs, resp. f 1.70 en f 0.80 per K.G.

De gemiddelde prijzen waren als volgt:

rCaskomk. Bakkomk. Bloemk.l. Tomaten.

groote. I. 3 Juni f7.— f 6.80 f7.— f 23.20 f 24.- 4 „ – 6.10 – 6.20 – 6.20 – 21.80 – 21.- 5 „ – 6.40 – 7.20 – 6.80 – 18.— – 17.80

6 „ – 6.90 – 7.10 – 7.10 – 19. – 19.50 7 „ – 6.80 – 7.40 – 7.80 – 20. – 19.90 9 „ – 8.80 9.60 -10.90 – 21. – 22. p. lOOst. p. lOOst. p. ICO st. p. 100 pond. p. 100 pond.

Spitskool ging iets hooger, heden tot f 5.—. Peen tot f 5.40 per 100 bos. F.

Veilingsvereeniging te Purmerend.

Aangevoerd op den afslag te Purmerend op W'oensdag 4 Juni:

594 pond peulen. . . . f 7.90 a f 11.40 p. 100 p. 91 „ doperwten . . – 9.60 a – 13.— „ 100 „ 25 K.G. kruisbessen . . – 12.— „ IOOK.G. 50 stuks bloemkool . . – 5. „ 100 st. 800 krop sla – 0.50 a – 0.70 „ lOOkrop

Vrijdag 6 Juni: 750 zak (30 k') tuinboonen f 0.24 a f 0.30 p. 100 st. 4226 pond peulen ... – 8.40 a – 10.50 „ 100 p. 1743 „ doperwten . . – 10.— a – 12.60 „ 100 „ 57 K.G. kruisbessen . . – 12. a – 13.- „ IOOK.G. 18 mand. aardbeien . . – 0.15 „ mandje.

60 stuks bloemkool . . f B. p. 100 st. 6 mand. postelein .... 0.29 a f 0.35 „ mandje. 690 krop sla ■ oi9o a – 1.20 „ 100 krop 108 bos rhabarber. . . – 5.20 a – 7. „ 100 bos. 85 „ wortelen ... – 4.70 a – 5.40 „ 100 „

Maandag 9 Juni: 150 stuks slaboonen . . f 0.46 p. 100 st. 1300 „ tuinbonnen . . – 0.25 a f 0.31 „ 100 „ 4623 pond peulen. ... – 5.90 a – 7.70 „ lOOpond 4412 „ doperwten . . – 6.10 a – 8.90 „ 100 „ 132 K.G. kruisbessen . . – 12. a – 15.— „ 100 K.G.

33 mand. aardbeien . . – 12.60 „ 100 m. 30 stuks bloemkool . . – 9.80 „ 100 st. 610 krop sla ■ 0.30 a – 0.60 „ 100 krop 80 bos rhabarber ... – 4.10 a – 4.60 „ 100 bos. Handel vlug. In ’t vervolg dagelijks veiling. U.

Westland.

De gunstige weersverandering, waarover wij in ons vorige rapport schreven, heeft weer plaats moeten maken voor regen, koude en wind. De teelt gaat er onder lijden. Wel is de handel veel verbeterd. Bloemkool komt nu in mooie kwaliteit, hoewel de partijen klein zijn, welke worden aangevoerd. Kropsla doet te weinig, aileen extra waar komt nog aan de veiling, wat niet best is, ruimt men in de tuinen reeds weg. Postelein is schaarsch. Groote boonen beginnen te komen. Asperges doen hoogen prijs. De aanvoer is zeer klein, de kwaliteit lijdt onder het slechte weder. Aardbeien komen geregeld aan de veilingen, veel er van is slecht van kwaliteit. Massa’s hangen rottend aan de struiken. Veel wordt aan de veilingen nog voor export afgekeurd, omreden de vrucht waterziek lijkt en niet voor vervoer geschikt is. Perziken en druiven zijn schaarsch. Evenzoo boonen en peulen. Meloenen komen er nog maar zeer weinige. Prijzen als volgt:

Aardbeien 20—30 ct. per pond. Druiven f 0.90—fl.l’o per pond. Perziken Ie soort 15—26 ct., 2e soort 7—14 ct. per stuk. Asperges, witte, 28—87 ct., blauwe 18—25 ct. Rhabarber 2—3 ct. per bos. Kropsla 10—30 ct. per 100 krop. Bloemkool 4—B ct. per stuk. Peen s—B ct. per bos. Meloenen f 1.00—f 1.80 per stuk. Groote Veiling: Kruisbessen per 50 K.G. f6.70—f720. Aanvoer wisselend per avond van 4000—7000 K.G. X.

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

{Overzicht der veiling van 4—9 Juni). Er zal wel geen bedrijf zijn, wat meer van de wisselvalligheden van het weer afhankelijk is, dan dat van den groentekweeker. Dan te warm, dan te koud, dan te nat, dan te droog, doch zelden afgepast. Trouwens dit zou ook niet wmnschelijk zijn. Kwam voor eenige dagen de bloemkool in massa tegelijk, tengevolge van de w-armte, waardoor de kwaliteit minder was en de prijzen aanmerkelijk werden gedrukt, omdat het product bij die hooge temperatuur voor export minder geschikt was, thans nu het wat kouder, ja zelfs guur is geworden, is de kwaliteit weer heel wat beter en zijn ook de prijzen weer gestegen.

Komkommers beterden zich ook iets in prijs. Ook al een gevolg van minderen aanvoer wegens het gure weer. Kropsla is afgeloopen. In de plaats daarvan komt andijvie, die evenals peulen, doperwten en postelein met graagte gekocht wordt. De prijzen zijn dan ook best. Woi'telen waren Woensdag iets beter in prijs doch liepen sinds dien terug. De bakwortel raakt trouwens ook afgeloopen.