is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 32, 08-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Selderij per 100 bos f 1.20 Kervel „ 100 „ f 1.50 Prei 77 100 „ f Ó.BO Kroten „ 100 „ f 1.39 Bloemkool „ 100 stuks Ie soort f14.- Bloemkool „ 100 „ 2e „ f 7. Savo.ye kool „ 100 „ f B.

Roode kool „ 100 „ f 6.50 Rhabarber „ 100 bos (dikke stelen) f 2.25 Rhabarber „ 100 „ (dunne stelen) f 0.90 „ 100 „ f 0.80 Salade „ 100 krop Ie „ f 1.— Öalade „ 100 „ 2e „ f 0.40 Stoofsalade „ ben f 0.15 Spinazie „ „ f q. 20 Zuring „ „ f 0.18 Postelein „ „ f 0.33 77 ,7 f 0.80 Peulen „ „ f UO

Groote boonen „ „ f q. 22 Prinsesseboonen „ „ f 0.80 Snijboonen „ 1000 stuks f 2.70 Pronkboonen „ 15 K.G. f i. 05 Andijvie „ 100 struiken f 1.40 Aalbessen (roode) pond f 5.80 „ (witte) „ 100 „ f5.-

Tomaten „ 100 „ f 6.25 Tomaten (kleinere) „ 100 „ f 4.50 Tomaten (groote) „ 100 „ f s.__ Tomaten (bonken) „ 100 „ f 1.50 Tomaten (uitschot) „ 100 „ f 0.30 – V. Z. D. B.

Rotterdam. Coöp.Tuinbouwveiling„Rotterdam en Omstreken”.

De prijzen van 81 Juli—6 Aug. waren als volgt: Eng. Kas-komkommers Ie soort van f 8.10- f 8.50 Eng. Kas-komkommers 2e „ „ „ 2.80-,, 5.60 Eng. komkommers Ie „ „ „ 4.20 9.90 Eng. komkommers 2e „ „ „ 2.80—,, 5.40 Halve komkommers „ „ 0.80—,, 8.80 Groengele komkommers „ ~ 1.50—,, 4.90 Komkommerstek per groote ben „ ~ 0.05—„ 0.85 Bloemkool per 100 stuks „ „ 5.70—” 10.80

Bloemkool „ 100 „ 2e soort „ „ 2.20—„ 7.80 Peen „ 100 bos „ „ 2.30—,, 5.10 Rhabarber „ 100 „ „ „ 0.90-,, 1.90 Tuinboonen „ 100 K.G. „ „ 3.30-,, 8.60 Tomaten „ 100 pond (middel) „ „ 3.60 -,, 9.80 Tomaten „ 100 „ (groote) „ „ 1.90—,, 5.90 Tomaten „ 100 „ (kleine) „ „ 0.20—,, 6.30

tomaten „ 100 „ (bonken) „ „ 0.10—„ 4.00 Andijvie per 100 struiken „ „ 0.90—,, 1.90 Kroten 1 aq P oq 77 77 Pronkboonen 5 40-- 16 00 Snijboonen „ 100 stuks „ „ 0.13- „ 0.32 Princesseboonen „ 100 „ „ „ 0.05-,, 0.16 Roode kool „ 100 „ „ „ 4.20-,, 7.80

” n „ 100 „2e srt. „ „ 2.80—,, 4.00

Savoye kool per 100 stuks van f 4.30 —f 9.70 '> I) 77 100 „2e srt. „ „ 2.30 Witte „ „ 100 „ „ „ 5.70-,, 6.00 De totale aanvoer van komkommers bedroeg 327.729 stuks, die van tomaten 33.390 pond. J. H

Berkei en Rodenrijs.

Dinsdag 29 Juli. Woensdag 30 Juli. Aanvoer: 83.739 komk. Ie srt. 85.363 komk. Ie srt. 31.505 komk. 2e srt. 33.697 komk. 2e srt. 441 « Tomaten. 1.457 « Tomaten. Eng. komk. . f 5.10—f 6.70 f 5.30-f 7.10 ” w 2.40—„ 3.80 „ 3.30—„ 4.70 Kleine halve komk. „ 1.60-,, 2.10 „ 1.30- ~ 2.70 ö™eng. „ „ 2.70-,, 3.60 „ 2.70-,, 4.00 • • • 7, 0.45- „ 0.75 „ 0.45—„ 0.70 Bloemkool .. „ 8.70-,, 13.00 „ 11.80-„ 12.00

Snijboonen p. 100 „ 0.31—,, 0.34 „ Tuinboonen per ben „ 0.55—,, 0.65 „ 0.60—„ 0.70 Prinsesseboonen . „ 0.24—„ 0.27 Stamprincesseb. . 0.15- 0.17 Tomaten p. 100 pd. „ 12.98—,, 14.00 ’’ 10.40-,” 12.00

„ 2e . „ 9.70-,, 13.30 „ 10.00-„ 11.50 Roode kool . . . „ 8.50-,, 10.50 „ 7.00-,, 8.40 Sav. „ . . . „ 9.40—„11.00 Pronkb. p. 100 K.G. „ 14.00—, 16.10 „ 14.60-,, 14.70 Vrijdag 1 Aug. Zaterdag 2 Aug. Aanvoer: 36.595 komk. Ie srt.' 71.272 komk. Ie srt. 15.876 komk. 2e srt. 37.368 komk. 2e srt. 2.761 'B tomaten. Eng. komk. . . . f 7.10—f 10.60 f 6.30-f 8.90

„ „ 2e . „ 4.50—,, 6.90 „ 3.10—,, 5.30 Kleine halve komk. „ 1.80 -,, 3.90 „ 1.30—,, 2.70 Groeng. „ „ 3..50—„ 5.40 „ 3.20—,, 5.20 Stek . . . „ 0.25-,, 0.45 „ 0.35—,, 0.60 Prinsesseboonen . „ 0.14—„ 0.15 „ 0.18—„ 0.21 Pronkb. p. 100 K.G. „ 9.30—„ 10.10 „ 7.50-,, 9.00 Snijboon „ 2.40- ~ 2.50 Tomaten p. 100 p. „ 7.10—,, 9.30 „ 6.50—,, 8.10

„ 2e. . . „ 6.10—,, 9.40 „ 6.60-,, 7.10 „ (bonken) „ 2.10—,, 3.70 „ 3.20—,, 4.00 Maandag 4 Aug. Aan voer : 41.906 komk. Ie srt. 20.891 komk. 2e srt. 4.077 1“ tomaten. 403® K.G. pronkboonen.

Eng. komk. ... f 5.70—f 8.20 i « » 2e . „ 2.40—,, 2.70 : Kleine halve komk. 1.70 2.60 i öroeng. „ 3.00-,” 4.30 Stek ... 0.40—„ 0.60 Prinsesseb. p. K.G. 0.14—„ 0.21

Pronkb. p. 100 K.G. „ 6.80-,, 7.70 Snijboonen ... „ 0.20—„ 0.23 Tomaten p. 100 pd. „ 5.00-,, 6.00 » 2e . . . ~ 4.50—,, 5.50 „ (bonken) „ ].60-„ 2.20 . V. D. L.