is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 37, 12-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z.g. Ie soort werd f 4.00—f 5.00, voor 2e soort f 1.50 f 2.00 per 100 besteed.

Van wortelen was de kwaliteit goed, doch de prijs was slechts f 1.25—f 1.50 per 100 bos.

Andijvie blijft nog steeds laag in prijs, niettegenstaande de kwaliteit best is; de prijs van Ie soort zware ongeschoten struiken varieerde van f 0.60—f 1.00 per 100.

Kropsla bracht evenals de vorige week ook weinig op, slechts 30—60 ct. per 100 stuks; voor beste sla die nogal in ’t land opgekocht werd, besteedde men 60 ct. Roode, witte en savoyekool worden steeds meer aangevoerd, vandaar dat ook de prijzen nog daalden bij de vorige week; voor Ie kwal. werd f 4.00—f 5.00, voor 2e kwal. f 2.00- f 2.60, voor groene savoye f 1.50 f 2.25 per 100 besteed.

Kroten waren evenals de vorige week t 1.25—f 1.50 per 100 bos. In uien en sjalotten is nog niets te doen, de handel staat geheel stil.

Handperen en -appelen kwamen nogal in aardige hoeveelheden ter markt en werden voor 75—85 ct. per kin verkocht.

Wanneer de feestelijkheden achter den rug zijn, verwacht men weer betere prijzen, vooral als ook het weer koeler zal worden. v. N.

Veilingsvereeniging „Over Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veiling van 8— 8 Sept.).

Er komt een weinigje meer gang in den fruithandel en op de laatste veilingen was er veel meer kooplust. Het aangevoerde is trouwens ook van betere kwaliteit en rijper, waardoor de handelswaarde ook stijgt.

Tafelperen zoowel als tafelappelen, die mooi van stuk en kleur zi]n, worden duur betaald, evenals mooie pruimen. Deze raken echter afgeloopen. De aanvoer bestaat voornamelijk uit kwetsen, welke ook een flinken prijs doen. De prijzen van boonen, vooral van snijboonen, zijn heel wat gezakt, een gevolg wel van het mooie weer, waardoor vele late bloesems zich nog tot vrucht hebben gezet en de pluk nog erg meevalt.

Andere groentesoorten zijn alle sterk in prijs gedaald. Kool is bijna niets waard. Komkommers loopen op een einde; nog een paar partijtjes kas-komkommers en nog enkele van onder platglas worden aangevoerd. De prijzen zijn nog tamelijk goed. Het geheele seizoen door zijn deze hoog geweest.

Tomaten zijn ook weer heel wat minder in prijs geworden, wat trouwens wel te verwachten was, daar bij het mooie weder der laatste dagen de vollegronds-tomaten in massa loskomen.

Van meloenen en perziken wordt de aanvoer ook onbeduidend, ofschoon van de laatste nog eenige partijtjes in prachtwaar werden aangeboden, die een flinken prijs opbrachten.

Producten. 8 Sept. 5 Sept. 8 Sept. Reine Claude p.p. 17—21 et. ct. 18— et. Catharinapruimen „ 6—121/2 „ 93/4—121/2 „ 63/4—12 „ Ponds Seedling „ 111/2—15 „ Hl/2—15 „ 13-18 ” Zoete kwetsen „ 7i/4—12 „ 4—ll „ 81/2-83/4 „ Zure kwetsen „ 3—7i/2 „ 21/2—4 „ 21/2—4 „ Div. stoofperen „ 3—43/4 „ 81/2-41/2 „ 81/4-41/2 „

Div. handperen p.p. 41/4—73/4 et. 33/4—7 et. 4—9 et. Jutteperen „ 15—17 „ „ Maagdeperen „ 61/4—7i/4 „ 6—7 „ 61/2—Bl/4 ” Br<s de Mérode „ 61/4—7t/4 „ 61/4—7 „ 73/4-10 „

Bré d'Amandis „ 63/4—93/4 „ 93/4—IOI/2 „ 12—121/2 „ Bré Ie Brun „ e'ji—l'li „ 51/2—Bl/2 „ Bonne Loulse d’Avr. „ 9—121/2 „ 111/2—15 „ 14—17 „ Durandeau „ 81/2—9 „ „ 9-93/4 Triomphe de Vienne „ 10</i „ B*/4 —l3 „ 13—18 ,

Will. Duchess „ si/4—lo „ si/2—ll „ 61/2-13 „ Div. tafelperen „ 6>/2-9'/2 „ 4</2-93/4 „ 7-15 „ Div. zure appels „ „ 81/2—5 „ 3«/4-6i/2 ” Div. zoete appels „ 2—33/4 „ 3—41/2 „ 23/4—51/2 „

Div. tafelappels „ Bi/i-15 „ 6*/4—B'/s „ 6—ll „ Slaboonen „ 3i/J—si/i „ 3i/2—B*/4 „ 3—3*/4 „ Snijboonen „ 4i/s—6 „ 3*/4—4 „ 21/2—43/4 Prineesseboonen „ 61/2—lo „ 43/4—9 „ 5_7 Tomaten Ie kw. „ 53/4—73/4 „ 4—43/4 „ 4>/4—7 „ Kaskomkomm. p. 100 f 3.50 f2.25—f 2.50 f2.75—f 8.50

Witte „ „ „ 3.50-f 4.25 ,2.25-„ 3.00 „ 3.50—„ 5.00 Kropsla „ „ 0.55-„ 0.70 „ 0.40-„ „ 0.75-„ „ „ 0.85—„ 1.50 . 0.35—„ 0.65 „ 1.00-„ Bloemkool „ „ 9.00-„ 11.00 „7.50-, „ 6.75-„ 7.00 Perziken p. stuk 4—16 et. s—l4i/2 et. 5—13 et. Meloenen „ 16-24 „ ’ „ 25-35 „ L. K.

Breda.

5 Sept. 9 Sept. Bloemkool . f 0.50—f 8.50 f 0.40—f 7.50 Savoiekool . „ 1.80—„ 2.80 „ 1.50—, 3.10 Roede kool. „ 1.40—„ 6.00 „ 2.20—„ 5.60

Witte kool . „ 0.60—„ 3.60 „ I-10-„ 8.80 Kapperkool. „ 4.00 Komkommers „ 0.50—,, 4.00 „ 1.00—,, 6.00 Andijvie. . „ 0.15—„ 1.20 „ 0.12—„ 0.98 Snijboonen • „ o.oB—, 0.17 „ 0.07—„ 0.16 Augurken . „ 007—„ 0.22 „ 0.03—, 0.27 per 100 stuks.

Wortelen. . f 0.40—f 1.40 f 0 70—f 1.60 Selderie . . „ 0.40—„ 0.80 „ 0.60—, 0.90 Roede Biet. „ 0.40—„ 1.10 „ 0.60—„ 1.20 per 100 bos. ■

Tomaten. . f o.oB—f 0.14 f o.oB—f 0.16 Appelen . . „ 0.02®—„ 0.10 „ 0.02^—„ 0.18 Peren . „ 0.04 —„ 0..80 „ 0.04 —„ 0.14^ Princesseb. . „ 0.09^—„ o.ll* „ 0.06*—„ 0.10 Uien . . . „ 0.08—„ 0.04 „ 0.080.03* per K.G.

Aardappelen „ 1.46 —„ 2.15 per 70 K.G. Meloenen p.st.„ 0.07—„ 0.22 „ 0.10—„ 0.31

Centrale Aalsmeersche Veiling.

In de afgeloopen week kwam er weinig verandering in de prijzen der snijbloemen. In tegenstelling met het vorige jaar, toen de prijzen in Augustus en begin September hoog waren, zijn ze nu steeds laag. De hoogste prijzen die in de week van 1 tot en met 6 Sept. voor le. kwaliteit snijbloemen werden besteed, waren aldus:

Rozen: Kaiserin 4—7 cent per stuk. „ Caroline Testout . . . 2—3 „ „ „ „ Jonkheer J. L. Mock. .4—6 „ „ „ „ Abel Chatenay.... B—4 „ „ „ Chrysanthemums: Rayonnante . 4—B „ „ „ „ Miss Elsie Fulton B—l2 „ „ „ Bouvardia’s B—6 „ „ „ Japansche Lelies 4—7 „ „ kelk.

A. 9. 9. ’l3. J. A. Dzn.