is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 39, 26-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit bovenstaand bericht blijkt, dat de prijs van de Eng. komk. voortdurend stijgt; groote partijen worden er natuurlijk niet meer aangevoerd.

Wat de pronkboonen betreft, valt nu eens eene rijzing, dan weer eene daling te constateeren. Tomaten blijven een goeden prijs opbrengen.

J. V. D. L.

Kleine halve komk. f 0.90-f 1.60 f 1.- —f 3.- Groengele „ 3.10-,, 4.60 „ 3.40- 5.10 Stek „ 0.10-,, 0.22 „ 0.20- 0.40 Stok-princessenb. . V 5.60- „ 5.80 „ 5.20- 77 8.10 Stam-princessenb.. 2.90-,, 3. „ 2.60- 7? 3.-- Pronkboonen . . 5) 2.70-, 3.20 „ 1.90- 77 3.10 Duitscbe boenen . 4.70—,, 5.40 „ 5.50- 7 6.40 Snpboonen . . . ?? 77 „ 1.05- 77 1.55 Tomaten Ie srt. . 77 5.40-,, 6.10 „ 4.20- 77 6. )) 2e „ 77 8.30—„ 4.30 „ 2.60- 4.20 „ (bonken) 77 3. „ „ 1.50- ~7? 3.20

Ter Aar.

{De Ter-Aarsche Augurkenveiling).

En;?, komk. Azia komk. Pronkers. Tomaten. Druiven. I. I I. II. 17 Sept. f 7.- f 12.10 f4.10 f5.50 f4.50 fO.52 18 „ – 7.10 -11.20 -4.50 -6.50 -5.-- – 0.48 20 „ – 7.50 -10.50 -4.20 -7.20 -6.— – 0.44 2a „ – 7.60 -10.60 -4.30 -8.- -5.60 – 0.40

(Afdeeling „Nieuio Leven”).

Veiling van 19 September.

Aanvoer: 14.386 Eng. komkommers.

Hoogezand-Sappemeer.

De toestand is sinds ons vorig overzicht vrijwel onveranderd. Alles loopt ten einde, behalve „Pronkers” die nog in flinke partijen worden aangevoerd. Ook de prijs hiervan is wat beter, en de handel vrij vlug, ter-

wijl de kwaliteit goed is. Eng. komkommerswordennog in kleine partijen aangevoerd, die tegen goede prijzen verkocht worden.

De gemiddelde prijzen waren als volgt:

F.

10 September 12 September Augurken. Aanvoer: 530 manden (25 K.G.) 680 manden. fijn f 4.45 f 4.15 fijn-basterd „ 2.70 2.45 basterd „ 2.80 „ 2.25 grof „ 2.00 „ 1.85 gioot-grof „ 0.75 „ 0.70 stek „ 1.10 „ 1.05 fijn-stek „ 1.80 „ 1.10 15 September 17 September Aan voer : 300 manden. 880 manden. fijn f 4.30 f 4.15 fijn-basterd „ 2.30 „ 2.75 basterd „ 2.10 „ 2.10 grof „ 1.80 1.90 groot-grof „ 0.65 „ 0.55 stek „ 1.05 ,, 1.05 fijn-stek „ 1.60 „ 1.60 19 September 28 September Aan voer : 400 manden. 180 manden. fijn f 4.30 f 4.55 fijn-basterd „ 2.30 „ 2.30 basterd „ 2.25 „ 2.10 grof „ 1.90 „ 1.85 groot-grof „ 0.70 „ 0.40 stek „ 1.10 „ 1.40 fijn-stek „ 1.75 „ 1.75

Westland.

Sedert ons vorig overzicht kwam in den algemeenen toestand slechts weinig verandering. De langzame prijsverbetering van de uien bleef voortduren; er werd weder tot f 1 per baal van 50 K.G. besteed, in verband waarmede de aanvoer op enkele dagen tot bijna 4000 baal steeg. Ook de tomaten bleven een geringe rijzing vertonnen, tot f 7.80 per 50 K.G. voor eerste kwaliteit, terwijl komkommers tot over de f 8 per 100 stuks opliepen, bij sterk afnemenden aanvoer. In druiven was de markt iets flauwer gestemd dan de vorige week; de kwaliteit loopt, nu de koude kas volop aanvoert, sterk uiteen; prima kwaliteit is niet overvloedig en wordt vrij goed betaald. De laatste perziken gaan tegen hooge prijzen weg, eerste soort zelfs tot 30 ets. per stuk, terwijl ook de laatste meloenen een flinken prijs opbrengen, tot 80 ets. per stuk; tafelperen en -appelen blijven voortdurend prijshoudend.

In groenten is de stemming over het geheel flauw; dubbele boonen zijn nog aanmerkelijk gedaald en brengen van 30 tot 80 ets. per 15 K.G. op; trouwens is de kwaliteit bij het afloopen van den pluk reeds vrij wat verminderd; ook in sluitkool wordt op het oogenblik weinig goede kwaliteit aangevoerd, in overeenstemming waarmede de prijs niet hoog is. Ook van spruitkool laat de kwaliteit van den voorpluk te wenschen over; de mooie Septembermaand geeft te veel „roosjes”; gelijk meestal het geval is, brengen de eerste losse spruitjes geen hoogen prijs op, van 45 tot 75 ets. per zakje; alleen onder De Lier, waar de kwaliteit over het geheel beter is, wordt hooger prijs besteed; de veiling te Westerlee, waar reeds aanzienlijke hoeveelheden worden aangevoerd, noteerde tot f I.6s'per zakje.

24-9-’l3. s.

Zwijndrecht.

Ofschoon er de laatste dagen in deze streken vrij wat regen gevallen is, had dit toch nog weinig of geen invloed op de kwaliteit van de bloemkool.

Wel werden belangrijk groote partijen aangevoerd, doch nieestal geen Ie kwaliteit, vandaar dat de koolbóuwers niet roemen over de prijzen. Bloemkool, die bepaald Ie kwaliteit kon genoemd worden, werd verkocht voor f6.50—f7.50. doch de 2e soort, die dan voor Ie verkocht wordt, kon slechts f 3.90—f 4.50 per 100 opbrengen, voor 3e soort kon men slechts 75 ct.—f 1.25 per 100 maken. Van andere koolsoorten worden gaandeweg betere partijen ter veiling aangevoerd, vandaar dat werkelijk lo soort roode kool voor f7.00—f7.50, 2e soort voor f3.50 f 4.00, gele savoye voor f 4.00—f 5.00, witte kool voor f3.oo—f 4.00 en groene savoye voor f I.oo—f 1.25 werd verkocht.

De prijzen van snijboonen zijn wat verbeterd, voor goede kwaliteit werd f1.50—f1.80 per 1000 besteed, voor 2e soort f1.10—f1.20, voor stek f0.30—f0.40 per kwart mud-mand; de aanvoer is de laatste dagen belangrijk verminderd, vandaar dan ook de stijging in prijs.

Engelsche komk. Ie soort f 1.80 tot f 4.30 p. 100 st. » JJ 2e 77 ?? 0.90 77 77 1.20 „ 100 „ ?? 3e 77 77 0.10 0.40 „ 100 „ Bloemkool Ie 77 77 1.50 77 77 7.00 „ 100 „ 2e 77 77 1.00 77 7 7 2.30 „ 100 „ Peen 77 2.00 77 77 4.00 „ 100 bos 24-9-’l3. B, . J. V.