is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 40, 03-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Centrale Aalsmeersche Veiling.

In den prijs der snijbloemen kwam in de afgeloopen week met uit*)ndering van enkele koopen allereerste kwaliteit weinig verandering.

De hoogste prijzen, die voor Ie kwaliteit snijbloemen in de week van 22 t/m. 27 Sept. werden besteed, waren als volgt:

Rozen: Kaiserin s—lo cent per stuk. „ Caroline Testout . . . 3—5 „ „ „

Rozen: Jonkheer J. L. Mock. . 6—lo cent per stuk. „ Abel Chatenay.... 4—7 „ „ „ Chrysanthemums: in kleur . . B—2o „ „ „ „ Rayonnante . 4—ll „ „ „ Miss Elize Fulton 6—15 „ „ „ Pliysalis 6—12 „ „ „ Tuberozen B—ll „ „ „ Bouvardia’s B—6 „ „ „ Japansche Lelies 4—7 „ „ kelk. A.-30-9-’lB. J. A. Dzn.

Afslag-Vereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken” te Purmerend.

Voortaan geen enbloc-veiling der augurken meer; deze worden nu op de dagelijksche groentenveUingen verkocht. U.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten

In „Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

PEODÜCTEN. Verkocht per : WOENSDAG 24 SEPTEMBER. . VRIJDAG 26 SEPTEMBER. ZATERDAG 27 en MAANDAG 29 SEPTEMBER. Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs. Bloemkool . . . . . honderd stuks. 499 stuks f I.Bo—f 3.20 1820 stuks f I.oo—f 5.20 278 stuks f 3.10—f 8.00 Slaboonen zak van 15 K.G. 4581/2 zak f o..'io—f 0.72 752 zak f 0.37—f 0.68 355 zak f 0.29—f 0.78 Snijboonen duizend stuks. 28000 stuks f 0.30—f 0.50 24600 stuks f 1.00- f 1.60 3000 stuks £ 0.30—f 0.35 Stoofappelen half mud. 9 mand f 1.75—f 2.35 46 mand f 1.7.5—f 4.10 20 mand f 1.50-1 4.00 Stoofperen )) )> G mand f I.lo—f 2.20 41 » f 1.30-f 2.65 6 » 1 1.60—1 2.20 Augurken (middel) . . mand van ü K.G. ) f o.Bo—f 0.89 ) 1 0.68—1 0.79 (basterd) . . » )) » )) > 4700 mand f 0.94—f 0.98 [ 1714 mand 1 0.86—1 0.90 » (grofeijn) . . »» » » f 1.15 ) 1 1.00 Tafelperen half mud. 251/2 mand f 2.10-f 4.55 46 mand f 2.95-1 5.70 18 mand 1 2.40—1 4.70 Roode kool honderd stuks. 15 stuks f 4.40—f 6.00 52 stuks 1 2.90—1 3.40 Spruitkool mand. 14 mand f 0.45—f 0.68 91 mand f 0.43—f 0.59 59 mand 1 0.49—1 0.63 Bieten honderd stuks. 400 stuks f 0.65—f 0.85 3800 stuks f 0.55-f 0.65 2100 stuks 1 0.55—1 1.05

Aard van het artikel. Marktplaats. ±3oSept.l9ll ±3oSept. 1912 ±2BSept. 1918 ±BoSept. 1913 Aardappelen per H.L. (And.muizen). Broek op Langendijk 1.40- 1.50 1.60- 1.70 „ „ „ (Bergers) . . Amsterdam 1.50- 1.75 1.50- 1.75 „ „ „ (Blauwe) . . n 2.50- 2.90 2.50- 2.90 „ „ „ (Blauwe) . . Rotterdam 3.30- 3.60 2.20-2.50 2.80- 8.00 „ „ „ (Bonte) . . . n 3.80- 3.50 2.20-2.50 _ „ „ „ (Eigenheimers) n 3.00- 8.25 2.10-2.25 1.70- 1.80 1.60- 1.70 Groenten: Roede kool per 100 stuks .... Broek op Langendijk 7.00-15.60 2.70-6.20 2.40- 5.60 2.50- 7.20 6.00-13.90 2.80-7.00 2.60- 4.50 1.80- 4.00 Witte „ „ „ „ .... 12.00-29.40 3.50-7.50 4.00- 9.10 4.00-18.60 Uien per 50 K.G 4.20- 4.50 0.65-0.90 2.25 2.40 1.10- 1.30 Salade per 100 krop Loosduinen 3.50- 5.10 1.30-2.30 0.40- 0.90 0.40- 1.80 Bloemkool per 100 stuks Spinazie per ben ... . . 0.84- 0.43 0.26-0.28 0.16- 0.18 0.06- 0.11 Postelein 0.58- 0.68 0.29-0.48 0.10- 0.19 0.13- 0.18 Prei per 100 bos 2.40- 2.90 0.90-1.10 0.70- 1.00 0.80- 1.50 Komkommers per 100 stuks . . . 1.80-11.20 2.00- 7.20 2.00- 6.70 Wortelen per 100 bos . . .* . . . 5.40- 6.30 5.00-5.20 0.70- 1.30 0.80- 1.20 Andijvie per 100 struik 2.70- 4.20 1.80-2.30 0.80- 0.80 0.30- 0.65 Raapstelen per 100 bos Tuinboonen Princesseboonen 1.45- 1.55 0.38-0.61 0.19- 0.58 0.11- 0.43 Snijboonen 1.85- 2.20 1.80- 1.50 1.10- 1.80 Erwten n – 0.40- 0.80 0.70- 0.90 Peulvruchten: Groene erwten per H.L Groningen 13.00-16.50 8.50-12.00 7.00-10.00 7.00- 9.85 Blauwpeulerwten „ „ 18.00-16.50 8.50-12.00 7.00-10.50 7.00-10.00 Schokkers „ „ n 16.00-21.00 15.00-21.00 11.00-16.50 11.00-16.00 Eieren, per 100 stuks Amsterdam 5.40- 7.05 4.60- 7.50 4.90- 7.50 4.90- 5.00 » «100 Maastricht 4.90- 6.80 5.10- 7.30 « «100 Rotterdam 5.00- 7.30 5.00- 7.50 5.03- 5.52 5.06- 7.15