is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 14, 03-04-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden.)

Broek op Langendijk.

{Overzicht der marktprijzen van groenten van

26 Maart—2 April.)

De prijzen der grootere soorten i'oode en gele kool blijven hoog; van de kleinere is nog veel voori’aad, zoodat hiervan de prijzen slechts langzaam verbeteren. Ook Deensche witte blijven laag in prijs; wortelen zijn vast en de uien zoo hoog als nog nooit is voorgekomen; één dag steeg de prijs hiervan tot flO.— per 50 K.G. De hoogste alhier bekende uienprijs is in 1868 voorgekomen toen, tengevolge van den heeten en drogen zomer van dat jaar, de oogst mislukte, en de uien tot f 9.00 per H.L. stegen.

De opbrengst was deze week als volgt: Roodekool2e,3een4esrt. f 6.00—f 14.30 per 100 stuks

„ „ kleinere „ f 1.50—f 6.00 „ 100 „ Gele kool 2e, 3e en 4e „ f 4.40—f 7.40 „ 100 „ ~ „ kleinere „ f 1.40—f 4.30 „ 100 „ Witte kool Ie en 2e „ f 4.50—f 6.40 „ 100 „

„ „ klein(jre „ f 1.20—f 4.50 „ 100 „ Wortelen f 0.60—f 0.95 p. baal v. 50 K.G. Uien f 6.60—f 10.00 p. baal V. 50 K.G.

In het geheel werden aangevoerd: 350.700 stuks roode kool, 132.600 stuks gele kool, 45.200 stuks witte kool, 351 baal wortelen en 428 baal uien.

De vraag naar de grootste soorten roode- en gele kool blijft voor den onderhandschen handel sterk, maar er is weinig voorraad, evenmin als van uien, waarnaar ook veel vraag is. Met witte kool is het juist andersom: veel voorraad met weinig vraag. Besteed werd Voor: Roode kool Ie soort . . f 14.00—f 16.00 per 100 stuks

„ „ 2e „ . . f 12.00—f 14.00 „ 100 „ „ „ 3e „ . . f 10.00—f 12.00 „ 100 „

„ „ 4e „ . . f 5.00—f 7.00 „ 100 „ „ „ 5e „ . . f 3.00-f 5.00 „ 100 „ Gele kool Ie „ . . f 7.50—f 9.00 „ 100 „ „ „ 2e „ . . f 6.00—f 7.50 „ 100 „ „ „ 3e „ . . f 5.00—f 6.00 „ 100 „ ~ „ 4e „ . . f 4.00—f 5.00 „ 100 „ „ „ 5e „ . . f 2.50—f 4.00 „ 100 „

Witte kool Ie „ . . f 6.00—f 7.00 „ 100 „ „ „ 2e „ . . f 5.00—f 6.00 „ 100 „ „ „ 3e „ . . f 4.00—f 5.00 „ 100 „ „ „ 4e „ . . f 3.00-f 4.00 „ 100 „

„ „ 5e „ . . f 2.00-f 300 „ 100 „ Uien f 8.00-f 10.00 „ 50 K.G.

Van 26 Maart tot 2 April zijn ongeveer 180 wagons groenten van het station Broek op Langendijk verzonden, dus gemiddeld 30 per dag. Z.

Loosduinen.

Weinig valt er omtrent de afgeloopen week te vermelden. De aanvoer neemt dagelijks toe, terwijl de prijzen der meeste producten weinig verandering ondergaan. Sla en peen blijven eene Hinken prijs opbrengen, komkommers daarentegen zijn laag in prijs.

Spinazie loopt de laatste paar dagen ook in prijs achteruit, maar deze is toch, den aanvoer in aanmerking genomen, nog goed te noemen. Brachten de kas-komkommers wat meer op, dan zou het voorjaar voor de kweekers gunstig genoemd kunnen worden. Aanvoer en gemiddelde prijzen der veilingen, gehouden van 26 Maart t/m. 1 April:

Komkommers per 100 stuks, Ie soort f 13.50 Komkommers „ 100 „ 2e „ f 9.50

Komkommerstek „ ben f 1.80

Salade per 100 krop, Ie soort f 6.25

Salade „ 100 „ 2e „ f 3.80 Stoofsalade „ ben f 0.35

Peen „ 100 bos, Ie soort f 26.00 Peen „ 100 „ 2e „ f 15.50 Radijs „ 100 „ f 3.80

Kelen „ 100 „ f 1.10 Prei „ 100 „ f 2.40 Rhabarber ~ 100 „ f 5.00

Selderij „ 100 „ f 1.80 Boerenkool „ ben f 0.12 Spinazie „ „ f 0.43 Pieterselie „ „ f 0.75

Kroten „ „ f 0.60

Postelein „ „ f 0.45 2 April ’l4. V. Z. d. B.

Berkel en Rodenrijs,

Zaterdag Maandag

28 Maart. ■ 30 Maart.

Aanvoer: 27.411 krop sla. 17.382 krop sla.

Kas-komkommers . f 15.50—f 15.60 f 14.80

Kardoes . . . . f 6.10 f 5.60—f 5.80

Chili ..... f 5.60—f 6.60 f 4.90-f 6.60

Chili 2e .... f 2.10—f 2.40 f 2.30 f 2.90

Vellen f 0.45—f 0.85 f 0.45-f 0.75

Spinazie per 100 K.G. f 13.50—f 15.20 f 12.70-f 15.90

Woensdag 1 April. Aanvoer: 52.079 krop sla.

Kas-komkommers . . . f 14.20—f 14.40

Kardoes ...... f 5.70—f 6.80

Kardoes 2e f 2.30—f 2.70

Chili f 5.20—f 6.80

Chili 2e f 2.10—f 2.90

Vellen f 0.50-f 0.95

Spinazie per 100 K.G. . f 10.30—f 10.80 J. V. D. L. WZN.

Rotterdam.

Coöp.Tuinbouwveiling„Rotterdam en Omstreken”.

Aanvoer en gemiddelde prijzen van 27 Maart -1 April: Eng. Kas-komk. I 15.596stuksf 11,70—f 14,70 p. 100 st. „ II 2.264 „ „ 7,80-„ 11,20,, 100 „ „ 111 340 ~ „ 5,70—„ 6,30 „ 100 „ Komkommerstek 3 kist „ 1,50—„ 3,00 „ kist

Sla I 133.955 krop „ 3,20—„ 6,30 „ 100 kr. „ II 17.808 „ „ 2,00—„ 3,50 „ 100 „ Spinazie 15.150 K.G. ~ 10,00—„ 14,00 „ IOOKg. „ 198 kist „ 0,40—„ 0,70 „ kist. Slavellen 447 „ „ 0,24—„ 0,61 ~ „

Radijs 620 bos „ 2,35 „ 100 „ Peen 95 „ „10,50 „ 100 „

Prei 1.285 „ „ 1,15 „ 100 „ Rhabarber 274 „ „ 3,70—„ 11,00 „ 100 „

Veursche Groentenveiling.

Prijsnoteeringen:

27 Maart. 30 Maart. 1 April.

Pikslap.gr.b. f 0.35—f 0.59 f 0.43-f 0.60 f 0.35-f 0.60

„ „kl. „„ – „0.18--„0.25 „0.15-,, 0.20 Spinazie ~ ~ „ 0.49—„ 0.56 ~ 0.43 „ 0.69 „ 0.33—„ 0.42

Sla Ip. 100 „ 3.90--,, 7.00 „ 3.50 – „ 6.50 „ 4.10- „ 6.90

„ II „ 100 „ 2.10—,, 3.50 „ 1.80—,, 3.40 „ 3.00-,, 4.00

Sla(ger.),, 100 „ 2.00- ~ 2.60

Peen „ 100 „ 14.70-„ 15.00 – Selderij „ 100 „ 1.80—,, 2.80 ~1.50—„1.80 Totaal aangevoerd: 140.859 kroppen sla. P.