is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 17, 24-04-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loosduinen.

Tengevolge van het zachte weer der laatste paar dagen, ondergingen de marktprijzen van verschillende producten nogal verandering. Den 21sten dezer kreeg men o.a. eene plotselinge daling in den prijs der spinazie, daar deze, tengevolge van het broeierige weder, niet kon worden verpakt en bijgevolg niet gebruikt kon worden voor export; den volgenden dag herstelden de prijzen zich echter weer. De prijzen der overige producten bleven overigens vrijwel gelijk aan die der vorige week.

De eerste tomaten zijn, hoewel in kleine hoeveelheid, ter veiling gebracht.

Aanvoer en gemiddelde prijzen der veilingen, gehouden van 16 April t/m. 22 April:

Bloemkool per 100 stuks, Ie soort f 15.00 Bloemkool „ 100 „ 2e „ f 6.50 Komkommers(kas) „ 100 stuks, Ie soort f 18.00

Komkommers „ „ 100 „ 2e „ f 11.50 Komkommers(stek) „ ben f 0.60 Komkomk. (rijen) „100 „ Ie „ f 16.00 Komkomk. (rijen) „ 100 „ 2e „ f 9.50

Salade ~ 100 krop, Ie soort f 4.00 Salade „ 100 „ 2e „ f 2.00 Stoofsalade „ ben f 0.25 Spinazie „ ~ f 0.35

17 April. 20 April. Spinazie p. kl. b. f 0.21—f 0.48 f 0.18 -f 0.35 Postelein,, „ „ „ 0.80—„ 1.15 „ 0.55 -„ 1.00 Sla Ip. 100 „ 1.90—,, 4.10 „ 2.00 5.30 „ II „ 100 „ 0.50-, 1.00 „ 1.00- -„ 2.50 Gele komk. lp. 100,, 13.00—,, 18.50 „ 13.50 —„ 16.50 Gelekomk.ll „ 100,, 6.80—„ 8.90 Peen p. 100 bos ~ 10.00—~ 14.00 Bloemkool p. 100 „10.50—„ 13.00 Eng. komk. I„ 100 „12.00 -„15.00 „ „ II „100 – ~ 5.60 —„10.00 22 April. Spinazie per kl. ben f 0.10- -f 0.25 Postelein „ „ „ 0.40- 0.75 Sla I „ 100 n 2.50- 5.50 Sla II „ 100 1.10- 1.70 Gele komk. I per 100 14.00- “ ï? 15.50 Gele komk. II „ 100 •n 9.60- 10.20 Peen p. 100 bos „ 13.00- 13.50 Bloemkool per 100 „ 14.00- ~~v 15.00 Eng. komk. I per 100 „ 12.00- ” n 14.00 „ „ II „ 100 8.00- “5? 9.00 P.

Pieterselie „ „ f 0.30 Postelein „ „ f 1.00 Kroten „ „ f 0.60 Peen „ 100 bos, Ie soort f 25.00

Peen „ 100 „ 2e „ f 11.50 Radijs „ 100 „ f 2.50 Rhabarber ~ 100 „ f 8.00 Kelen „ 100 „ f 0.80

Prei „ 100 „ f 2.00 23 April ’l4. v. Z. n. B.

Rotterdam. Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

Aanvoer en gemiddelde prijzen van 15 April- -21 April:

Veursche Groentenveiling.

Prijsnoteeringen:

Nieuwerkerk a/d IJssel.

De prijzen aan de veiling besteed, waren als volgt:

16 April. 17 April. Aanv.: 22.600 kroppen sla. Aanv.: 28.351 kroppen sla. Sla: Kardoes. . . . f 1.90—f 2.70 f 2.10—f 2.50 ~ Leduc . „ 1.60—„2.00 „ „ 2e srt. . „ 1.10 „ Meikoningin . . „ 1.50- „ 2.50 „ 1.70-,, 2.90 alles per 100 krop. „ Spinazie . . . f 9.60—f 10.70 ~ Postelein . . . f 13.50 „ 13.10 per 100 K.G. 18 April. 20 April. Aanv.: 53.825 kroppen sla. Aanv.: 69.550 kroppen sla. Sla: Kardoes . . . . f 2.80—f 5.30 f 2.60—f 4.10 „ „ 2e srt. . „0.90—„ 1.20 „ 0.80—„ 2.30 „ Leduc . . . . „ 2.00—„ 4.00 „ 2.90—„ 4.00 „ „ 2e srt.. . „0.90-,, 1.40 „ 1.20—,, 1.60 „ Meikoningin . . „ 3.00—„ 5.00 „ 3.60—,, 4.10 ~ ~ 2e srt. ~ 0.80 „ 0.80—,, 1.70 alles per 100 krop. „ Vellen . . . . f o.oB—f 0.11 f 0.15—f 0.30 per kist. Eng. Komkommers. . f 11.30 per 100 Eng. Komkommers 2e srt. „ 6.10 per 100 Postelein „ 15.20—,, 16.50 per 100 K.G. 21 April. 22 April. Aanv. 83.473 kroppen sla. Aanv. 59.820 kroppen sla. Eng. Komk f 10.70—f 13.20 f 12.50 „ „2es.„ 7.10 SlaKard. „ 2.50—„ 4.40 „ 3.90—f ' 4.50 „ „ 2es.„ 1.30-„ 1.70 „ 1.00-„ , 2.40 „ Leduc 2.00—„ 2.50 „ „ 2es. „ 1.30 „ 1.50 „ Meikon. „ 4.30—„ 5.80 „ 4.50—,, , 5.80 „ „ 2es.„ 1.80 „ 1.10-,, 2.30 Alles per 100. „ Vellen „ o.lo—f 0.-30 f 0.05—f 0.15 per kist. Postelein „ 14.20 „ 16.50 per 100 k. Rabarber „ 2.20—„ 3.30 „ 3.30 p. 100 b. Bloemkool ~ 10.00 „ 10.00 per 100

Kas-komk. I 24.003 stuks f 17.40—f 19.40 p. 100 st. „ II 3.979 „ 7? 12.50—,, 14.50 „ 100 „ „ 111 1.129 „ 77 6.90—„ 9.70 „ 100 „ Komkommerstek 17 kist 77 2.60—,, 3.20 „ kist Eng. pl. gl. kk. 1 1.207 stuks J7 11.60—,, 15.40 „ 100 st. II 822 „ 77 9.10-,, 12.20 „ 100 „ „ 111 255 „ 77 7.30-,, 8.10 „ 100 „ Eng. pl. gl. kk.stek 2 kist 77 2.50 77 kist Sla: Meikoninginl 531.474 krop 77 1.80-,, 4.80 „ 100 kr. „ „ II 116.451 „ 77 0.70-,, 1.80 „ 100 „ ~ Kardoes I 132.332 „ 77 1.90-,, 4.70 „ 100 „ . n II 38.237 „ 77 1.10-,, 1.80 „ 100 „ ~ Leduc I 48.214 „ 77 2.20-,, 3.20 „ 100 „ „ » II 23.900 „ 77 1.20-,, 1.50 „ 100 „ ~ Chili I 5.850 „ 77 3.30 7? 100 „ » . II 1.100 „ 77 0.30 77 100 „ Slavellen 4.880 kist 77 0.06—,, 0.22 „ kist. Spinazie 4.122 K.G. 77 9.60-,. 10.90 „ 100 Kg. 101 kist 77 0.50 77 kist. Postelein 292 K.G. 77 16.20—,, 19.50 „ 100 Kg. 77 110 kist 77 1.20-,, 1.40 „ kist. Prei 708 bos 7? 3.00—,, 3.10 „ 100 b. Selderij 270 „ 77 3.20 77 100 „ Radijs 200 „ 77 1.80 77 100 „ Peen 255 „ 77 18.70 7’ 100 „ Bloemkool I 123 stuks 77 10.90 77 100 st. „ II 71 „ 77 3,00—„ 6.00 „ 100 „ Rhabarber I 5.448 bos J7 1.80-,, 2.90 „ 100 b. „ 11 252 „ 77 1.00 77 100 „ Zuring 35 kist 77 0.31-,, 0.42 „ 100 „