is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 19, 08-05-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seringen zi,jn nu wel zoowat afgeloopen, ofschoon ze nog niet nit het marktbericht zijn verdwenen. Ze beginnen dan ook reeds buiten te bloeien, maar wat daar gesneden wordt, beteekent niet zooveel; al wat eenigszins trekbaar was, is dezen winter wel getrokken.

Men noteert als hoogste prijzen voor Ie kwaliteit snijbloemen van 27 April tot 2 Mei als volgt:

4 Mei 1914. Jb. A. Dzn.

Coöp. Veilings Ver. „Bloemenlust” te Aalsmeer.

Daar de weersgesteldheid in ’t begin der week het exporteeren van bloemen zeer belemmerde, ja, voor enkele soorten rozen zooals Caroline Testout, bijna onmogelijk maakte, bleven de prijzen zeer gedrukt. Jammer, dat

eenigszins ruw en koud weder, dat voor de gezondheid van de menschen zoo nadeelig is, juist voor den handel bevorderlijk is. Vandaar dan ook, dat zij die buiten het vak staan, met bevreemding de kweekers hoeren klagen; wanneer het zonnetje dagelijks in zijn volste glorie prijkt, zoodat kelk en knop, de een na den ander, openbreken alsof het een wedstrijd gold. Vakmenschen weten echter maar al te goed, dat een groote opeenhooping van goederen slechte prijzen beteekent. Gelukkig werd het op ’t laatst der week aanmerkelijk koeler, zoo zelfs, dat ook dit zijn schaduwzijde had en wel voor hen, die in den polder de aardbeien in knop hebben staan. De eerste vrucht daarvan kan als verliespost geboekt worden.

De noteering voor Iste kwaliteit snijbloemen in de week van 17 April—2 Mei is als volgt:

Aalsmeer, 4 Mei 1914.

Witte Seringen: Marie Legraye 15—27 cent pei tak. Blauwe „ Spath.... 12—21 ?? JJ JJ Rozen: Kaiserin 4—7 ?? JJ stuk. „ Caroline Testout . . . 3—7 » JJ JJ „ Brunner 5—9 ?? JJ JJ „ Jhr. J. L. Mock . . . B—l4 7? JJ JJ „ Abel Chatenay. . . . 10—15 IJ JJ JJ Sneeuwballen B—l2 U JJ tak. Calla’s B—l4 JJ JJ stuk. Japansche Lelies 6-10 JJ JJ kelk. Violieren éénpoot B—l2 JJ JJ stuk. Pyrethrum in kleur 2—4 JJ JJ JJ Anemonen f 0.70—f 0.90 per 100 st.

Rozen Kaiserin . . . . . 31/3 8 cent per stuk. 7? Caroline Testout ... 3 7 77 77 7 7 77 Ulrich Brunner . . . . s—lo 77 7? 77 77 Abel Chatenay . . . . 8-14 77 7? 77 77 Jhr. J. L. Mock. . . . 7-13 77 77 77 77 Etoile de France . . . . 6—ll 77 77 77 77 Laurent Carle . ... 6 9 77 77 77 77 Madame Ravary . . . 6 9 77 77 77 Japansche Lelies . . . . . 573- 9 77 „ kelk. Pyrethrum in kleur . . . • IV.-2V2 77 „ stuk. Violieren (éénpoot) . . 1 00 77 77 7 »

J. S.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In ,Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

Aard van het artikel. Marktplaats. ± 5 Mei 1912 + 5 Mei 1913 ±2B April 1914 ± 5 Mei 1914 Aardappelen per H.L. (Bergers) Amsterdam 2.00- 2.25 0.80-1.60 2.50- 2.90 2.40-3.00 „ . „ (Blauwe) 2.90- 3.10 1.50-2.20 2.50 3.80 2.50-3.80 „ „ „ (Blauwe) . . Rotterdam 3.50- 3.75 2.00-2.25 2.50- 3.50 2.50-3.50 CBontel . 3.25- 3.50 2.00-2.25 (Eigenheimers) n 1.90- 2.10 1.30-1.60 3.25- 3.70 3.50-4.00 Groenten: 1.20- 8.00 1.00- 7.50 Roede kool per 100 stuks . . Broek op Langendijk 1.30-12.00 2.30-10.00 n n n » • • Witte „ „ „ „ . . M – – 0.60- 3.50 0.40- 3.50 Uien per 50 K.G 3.45 0.13 u.by Bloemkool per 100 stuks . . . 7.00-25.80 4.30-27.70 Salade per 100 krop .... Loosduinen 2.60- 4.70 2.70- 5.40 0.70- 4.90 0.60 4.80 Spinazie per ben Postelein „ „ 0.12- 0.18 0.51- 0.72 0.02- 0.09 0.26- 0.42 0.01- o.n 0.45- 0.95 0.09- 0.18 0.58- 0.94 Prei per 100 bos 1.20- 1.70 Komkommers 8.40-14.70 8.50-22.40 5.80-16.70 6.40-13.20 Wortelen per 100 bos .... 8.50-17.50 4.20-13.70 4.00-21.10 5.70-16.70 Raapstelen n 0.50- 1.00 0.13- 0.25 0.25- 0.45 0.65 0.92 Peulvruchten: Groene erwten per H.L. . . . Groningen 10.00-12.75 6.50- 9.00 6.75- 9.75 6.75- 9.75 Blauwpeulerwten „ „ . . . n 7.00-10.00 5.00- 8.75 6.00-11.00 6.00-11.00 Schokkers „ „ . . . yj Eieren per 100 stuks .... Amsterdam 3.25- 8.00 2.90- 6.95 . * „ 100 „ .... Maastricht 3.05- 6.65 3.20- 4.20 3.20- 4.30 . _ 100 ~ ... . , Rotterdam 3.15- 4.25 3.35- 4.80 3.25- 4.60 3.40- 4.75