is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 28, 10-07-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwerkerk a/d IJssel.

Westland.

Sedert de vorige opgave waren de groote veilingen als volgt:

Aardappelen bleven, gelijk uit de prijzen blijkt, vrij vast; ook in tomaten, met vermeerderden aan voer, kwam weinig verandering; groote boonen stonden laag, met eenige neiging tot verbetering in de laatste dagen.

De aardbeien-pluk liep af met lage prijzen, terwijl in bloemkool eenige verbetering merkbaar was; de handel in komkommers is tamelijk ongestadig; voor groene wisselde de prijs van f 1.00 tot f 4.00, voor witte en gele van f 2.00 tot f 5.20 per 100 stuks.

3 Juli. 4 Juli. Aanv.: 66.248 Komk. Ie srt. Aanv.: 61.572 Komk. Ie srt. 27.869 Komk. 2e srt. 28.888 Komk. 2e srt. Eng. Komk. . . . f B.lo—f 4.80 f 8.50—f 5.50 „ „ 2e srt. 1.50-,, 2.40 1.20-,, 2..50 Bloemkool ... 2.70-,, 5.20 2.20-,, 5.60 „ 2 e srtJ 8„ 0.90-,, 1.70 1.20—,, 2.80 Komk. m. vuur . .) „ 1.10 1.50 0.40—„ 1.20 Tuinboonen p. 100 K.G. „ 8.00 8.10 8.00 Peen „ 100 bos „ 2.70—, 8.40 6 Juli. 7 Juli. Aanv.: 26.028 Komk. Ie srt. Aanv.: 86.595 Komk. Ie srt. 14.084 Komk. 2e srt. 17.024 Komk. 2e srt. Eng. Komk. . . .\ f 4.80—f 6.20 f 4.90—f 6.70 „ „ 2e srt.l 2.70—, 8.70 B.Bo—, 4.10 Komk. m. vuur . .\ S„ 2.40-,, 2.90 IJ 2.10—,, 8.70 Bloemkool . . . .1 8.70—,, 5.90 3.20—,, 6.60 „ 2e srt. ./ „ 1.40—,, 2.60 1.30—,, 2.80 Tuinboonen p. 100 K.G. „ 8.10—,, 8.80 8.80—„ 8.80 Peen „ 100 bos „ 4.10 JJ 3.90—„ 4.40 S.

3 Juli. 7 Juli Bloemkool I f 2.70—f 5.40 f 2.70- -f 6.20 P' 100 st. „ 11 n 0.96- „ 2.50 1.00- yy 2.60 100 „ Eng. komk. I 2.10-,, 3.50 h 3.20- yy 5.40 100 „ „ II H 1.00-,, 1.80 1.40- 2.20 100 „ Salade 1.00 100 „ Peen 2.60 4.70 100 b. Postelein 0.30 j) 0.17- 0.20 mand. Rhabarber w 5.70 100 b. Zuring 0.18 0.18 mand. Witte kool yj 5.60 100 st. Roode „ 2.00 100 „

In fruit en groenten voor de binnenmarkten kwam weinig verandering; perziken bleven laag in prijs; ook voor druiven is de markt tamelijk lusteloos; aalbessen worden reeds vrij wat aangevoerd, doch de prijs, f 7.00 a f 8.00 per 50 K.G. lokt niet tot een vluggen pluk uit, te minder daar de bes nog niet op wicht is. Alleen de dubbele roede bes brengt als gewoonlijk, als tafelbesbij uitnemendheid, een beteren prijs op, tot 16 ets. per half K.G 7-7-H4. Sw.

Datum. Aanvoer. Gemiddelde priis. 80 Juni 85 zak peulen I f 1.10 p 10 K.G. 589 JJ peulen „ 0.96 10 45 JJ peulen II „ 0.72 10 406 JJ doperwten I „ 0.99 10 2262 JJ doperwten II „ 0.87 10 9 JJ tuinbonnen „ 0.45 10 1 Juli 258 JJ peulen I „ 1.47 10 l . 925 JJ peulen „ 0.89 10 89 JJ peulen II „ 0.71 10 257 JJ doperwten I „ 1.05 10 2890 JJ doperwten II „ 0.87 10 825 JJ doperwten 111 „ 0.82 10 66 JJ tuinbonnen „ 0.48 10 2 IJ 88 JJ jonge peulen „ 1.10 10 147 JJ peulen I „ 0.80 10 965 JJ peulen „ 0.50 10 40 JJ peulen II „ 0.49 10 147 JJ doperwten I „ 1.04 10 8447 JJ doperwten II „ 0.89 10 549 JJ doperwten 111 „ 0.78 10 69 JJ tuinbonnen „ 0.82 10 8 JJ 55 JJ peulen I „ 0.68 10 985 JJ peulen „ 0.47 10 128 JJ peulen II „ 0.27 10 42 JJ doperwten I „ 0.97 10 2800 JJ doperwten II „ 0.86 10 648 JJ doperwten 111 „ 0.61 10 77 JJ tuinbonnen „ 0.81 10 4 JJ 71 JJ peulen I „ 0.82 10 879 JJ peulen „ 0.51 10 84 JJ peulen II „ 0.26 10 1974 JJ doperwten II „ 0.76 10 617 JJ doperwten 111 „ 0.48 10 99 JJ tuinbonnen „ 0.28 10 6 JJ 12 >} peulen I „ 0.80 10 284 JJ peulen „ 0.69 10 8 JJ doperwten I „ 1.01 10 970 JJ doperwten II „ 0.78 10 867 JJ doperwten 111 „ 0.40 JJ 10 JJ B. J. V.

Ter-Aar. Afd. „Niemo Leven” van „de Ter-Aarsche Augurkenveiling”.

Aanvoer op 3 Juli: 22.440 stuks Engelsche komkommers, 2.078 stuks bloemkool. » !) 7 „ 20.818 stuks Engelsche komkommers, 8.488 stuks bloemkool. Tiiindersboncl „God zy met ons.”

1 Juli. 3.425 K.G. kruisbessen, f3.o2—f 8.60 6.825 X 26 K.G. aard., ronde, f 1.26—f 1.45, lange, f 1.53—f 1.65 p. 50 K.G. „ 26 2 Juli. 175 K.G. kruisbessen, f2.61—f2.71 „ 50 5.300 X 26 K.G. aard.,ronde, f 1.42—f 1.51 77 lange, f 1.54—f 1.65 „ 26 270 X 15 K.G. groote boenen, f 0.46—f 0.49 „ 15 4 Juli."‘ 2.000 K.G. krafebessen, f3.03-—f3.46 „ 50 77 5.550 X 26 K.G. aard., ronde, f 1.44—f 1.53, 77 77 lange, f 1.47—f 1.60 „26 700 X 15 K.G. groote boenen, f0.42—f0.48 250 K.G. roede aalbessen, f 7.46 „ 15 7? „ 50 77 6 Juli. 1.600 K.G. kruisbessen, f3.21—f3.57 77 „ 50 77 7.025 X 26 K.G. aard., ronde, f 1.27—f 1.50, lange, f 1.35—f 1.52 77 77 „ 26 1.150 X 15 K.G. groote boenen, f 0.38—f 0.46 „ 15 7 Juli. 3.600 K.G. roede aalbessen, f5.79—f6.31 77 „ 50 77 4.960 X 26 K.G. aard., ronde, f 1.02—f 1.22, 77 lange, f 1.15—f 1.30 „26 760 X 15 K.G. groote boenen, f 0.34—f 0.38 „15

Hoogezand—Sappemeer. Het begin der afgeloopen week kenmerkte zich door verbazend lage prijzen, vooral van komkommers; op het einde der week zijn komkommers en bloemkool echter weer m prijs gestegen, dat deze op ’t oogenblik bepaald zeer goed te noemen is. De kwaliteit der bloemkool laat veel te wenschen over