is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 37, 25-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Sept. 22 Sept.

Augurken (fijn-fijn) f 6.00—f 10.70 f 4.80

„ (fijn). . f4.oo—f 5.40 f 2.80

Tomaten Ie srt. f 4.20-f 6.70 17000 f 3.90-f 4.90 11400 Tomaten 2e srt. f 1.45-f 3.50 5800 f 1.30-f 2.60 4500 Prinsesseb. f 0.55-f 0.96 180 f 0.58-f 0.84 150 Duitscheb.löKg. f 0.41—f 0.46 200 f 0.44-f 0.48 280 Pronkb. 15 Kg. f 0.30-f 0.52 170 f 0.34-f 0.50 240 Peen f 2.10-f 2.60 2200 f 1.30-f 2.20 4800 Sla f 0.70-f 1.80 3300 f 0.40-f 0.70 2800 Andlj vle f 0.60-f 1.00 20300 f 0.50-f 0.80 22300 Snij boenen f 1.40-f 3.00 4200 Snij boenen f 3.30 3500 Nero Ie srt. f 5.80-f 7.00 6200 R. V.

Gele kool. Witte kool. Wortelen. Gele nep. 16 Sept. f2.6o—f 6.10 f3.00-f6.00 f 1.20—f2.10 f2.55-f3.00 17 f 8.00-f 6.80 f2.70—f5.80 f 1.20—f 1.80 f2.50-f2.85 18 f2.50—f6.20 f 3.00-f6.40 f 1.00 -f 1.90 f2.70—f3.25 19 f) f2.40—f6.20 f3.40—f7.50 f 1.20-f2.20 f 8.10—f3.75 21 f2.40—f6.40 f3.50—f8.80 f 0.90-f 1.90 f3.65—f4.15 22 V f2.40—f6.50 f3.20—f7.60 f 1.50—f2.20 f3.65—f4.20 p. 100 stuks. per 100 bos. per 50 K.G. Uien. Slaboonen. Bieten Ramenas. 16 Sept. f I.Bo—f 1.45 f2.50—f3.00 f 7.80 f 7.00—f 13.00 17 j) f 1.30—f 1.50 f2.80-f3.20 f 7.80 f 5.50—f 11.00 18 n fl.Bs—f 1.50 f2.70-f3.20 f 8.40 19 f 1.40—f 1.55 f 2.90—f 3.60 fB.OO f 8.20 21 V f 1.60—f 1.75 f2.90—f3.40 22 V f 1.75—f2.05 f2.80—f3.80 f 6.70 f 10.10 per 50 K.G. per 1000 stuks.

„ (basterd) fO.B0—f 1.10 f 0.90 „ (grof) . f0.30-f 0.40

per 50 K.G

Bloemkool I f 3.00-f 5.00 f 3.50-f 5.90 Bloemkool II f 2.20-f 2.80 f 1.50-f 2.50 Eng. Komk. I f 0.60-f 1.90 f 1.50-f 2.90 Eng. „ II f 0.05-f 0.40 f 0.20-f 0.70 Witte „ I f 1.90-f 2.20 f Witte „ II f 0.30-f 0.55 f Roode kool . f 2.60-f 4.80 f 1.30-f 3.00 Witte „ . f 2.00-f 2.30 f 2.10-f 3.20 Savoye „ . f 2.70-f 3.70 f 2.00-f 3.80 Groene „ . f 0.70-f 0.80 Salade . . . . f 0.50-f 0.60 f 0.60-f 0.70 Peen f 1.70-f 2.10 f 1.30-f 2.20 Andijvie . . . f 0.40-f 0.90 f 0.40-f 0.95 Appels . { 0.05-f 0.08 f 0.07-f 0.09 Peren . . . . f 0.03—f 0.06 f 0.04-f 0.06 Princesseb. . f 4.30-f 5.80 f 4.10-f 5.70 Snijboonen. . f 0.90—f 1.20 f 1.00-f 1.80 Uien f 3.20-f 3.40 Kroten . . . . f 2.00-f 2.10 f 1.50-f 1.90 Tomaten . . . f 3.20—f 5.00 f 6.20-f 9.00 Duitsche princ. f 1.10-f 1.60 f 1.70-f 2.00 Pronkboonen f 1.10-f 1.50 f 1.00-f 1.40 21 Sept. 22 Sept. Bloemkool I. f 3.40—f 5.90 f 4.00-f 6.00 Bloemkool 11. f 1.50-f 2.50 f 2.50-f 3.50 Eng. Komk. I. f 1.50-f 2.20 f 1.10-f 2.50 Eng. „ II f 0.15-f 0.90 f 0.25-f 0.35 Roode kool . . f 2.10-f 2.70 f 2.10-f 2.50 Witte „ . . f 2.60-f 3.20 f 1.20-f 1.40 Savoye „ . . f 3.40-f 3.90 f 3.00-f 3.80 Salade . . . . f 0.70-f 1.10 f 0.30-f 0.40 Peen f 1.70—f 2.40 f 1.70-f 2.00 Andijvie. . . . f 0.30-f 0.65 f 0.55-f 0.90 Appels . . . . f o.oB—f 0.10 f 0.07-f 0.09 Peren f 0.07—f 0.09 f 0.06-f 0.08 Princesseb. . f 4.10—f 6.20 f 3.90-f 5.60 Snijboonen . . f 1.00-f I.SO f 0.70-f 1.10 Kroten f 1.00-f 1.10 f 1.30-f 1.80 Tomaten . . . f 7.80-f 9.40 f 9.00-f 9.60 Duitsche princ. f 1.00-f 1.60 f 0.80-f 1.40 Pronkboonen f o.Bo—f 0.90 f 0.60-f 1.40 V. D. W.

Dit laatste product wordt bijna niet meer aangevoerd en zal hiervan dus geene noteering meer worden opgenomen.

In het geheel werden aangevoerd: 180.300 stuks bloemkool, 819.000 stuks roode kool, 114.900 stuks gele kool, 65.400 stuks witte kool, 1315 zak aardappelen, 903 baal nep, 1057 baal uien, 81.900 bos wortelen, 5905 halve kilo’s slaboonen, 511 halve kilo’s augurken, 4500 bieten, 10.800 ramenas. Z.

Loosduinen.

Delftsche Groentenveiling.

16 Sept. 18 Sept.

Rotterdam.

Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

17 Sept. 18 Sept. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Komk. f 0.25-f 0.90 1800 f 2.10-f 3.00 3700 Tomaten Ie srt. f 2.80-f 3.-S0 2500 f 3.50-f 6.30 22400 Tomaten 2e srt. f 1.45—f 1.50 800 f 1.50-f 4.00 7100 Prinsesseb. f 0.52—f 0.54 56 f 0.52-f 0.70 325 Duitscheb. 15Kg.f 0.48-f 0.54 250 f 0.41-f 0.48 150 Pronkb. 15 Kg. f 0.25-f 0.30 90 f 0.26-f 0.34 75 Peen f 2.20-f 3.40 1500 f 2.50-f 2.70 1100 Sla f 0.40-f 0.80 3100 f 0.70-f 1.40 1100 Andijvie f 0.60-f 0.90 19500 f 0.70-f 1.30 10500 Snij boenen f 1.20-f 2.80 5600 19 Sept. 21 Sept. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Komk. f 2.75-f 3.20 5200 f 1.00-f 1.80 2500 Tomaten Ie srt. f 4.20—f 5.40 23000 f 3.00-f 6.20 9600 Tomaten 2e srt. f 2.10—f 3.00 6800 f 2.50-f 3.60 3200 Prinsesseb. f 0.51—f 0.64 120 f 0.50-f 0.76 40 Duitscheb.lsKg. f 0.51-f 0.70 370 f 0.32-f 0.65 300 Pronkb. 15 Kg. f 0.37—f 0.41 100 f 0.17-f 0.29 25 Peen f 2.90-f 3.20 2000 f 2.00-f 2.60 3225 Sla f 1.10-f 1.40 1100 f 1.10-f 1.50 1100 Andijvie f o.Bo—f 1.10 11750 f 0.70-f 1.10 18400 Snijboonen2esrt. f 1.10 2650 – Nero Ie srt. f 6.50-f 6.90 1800 22 Sept. 23 Sept. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Komk. f 2.70—f 3.20 2000 f 2.20-f 3.30 1850

15 Sept. 16 Sept. 18 Sept. Eng. Kaskomk. If 2.90 f 2.90 „ „ II f 0.95-f 1.10 –