is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 43, 06-11-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men noteerde als hoogste prijzen voor Iste kwaliteit snijbloemen van 26—31 Oct. als volgt:

Coöp. Veilings-Vereeniging „Bloemenlust” te Aalsmeer.

Ofschoon de aanvoer van Chrysanthemums zeer bevredigend blijft, niettegenstaande de vroege variëteiten sterk verminderen on de kwaliteit daarvan ook niet meer aan de hoogste eischen beantwoordt, is het algemeene verloop der markt m.i. niet bemoedigend. Wel worden enkele exemplaren, zoowel van rozen als

van Chrysanthemums, met matig goeden prijs betaald, doch over het algemeen valt de laatste paar weken eene verslapping in den handel te constateeren.

De meeste kooplieden weten u dan ook dagelijks te vertellen, dat het met het bloemwerk verbazend stil is in de groote steden, zoowel te Rotterdam als in Amsterdam en hierop is onze handel tegenwoordig voor een groot deel aangewezen.

Seringen: Marie Legraye . . 19—23 cent per tak. Rozen: Kaiserin 5-9Vo stuk. „ Caroline Testout . . 8-6 „ Jhr. J. L. Mock . . 5-87, ?? 11 5? „ Abel Chatenay . . . il-4V„ 11 11 11 Chrysanthemums in kleur . . 6-18 11 11 11 „ Rayonnante . . 8—7 11 11 11 „ Miss Elsie Fulton 5—9 Calla’s. . 4-8 11 11 11 Bouvardia’s 8-57, tak. Japansche lelies 5—8 11 11 kelk. Aalsmeer, 2 Nov. '14. Jb. A. Dzn.

Niet dat den Haag, Haarlem, enz. niet dagelijks haar quantum bloemen betrekken, doch wat den export betreft, ofschoon hij verre de verwachting overtreft, is hi] toch niet, wat hij in normale omstandigheden zou zijn.

Als hoogste prijzen voor Iste soort snijbloemen werden van 24—31 Oct. besteed voor:

Afslag-Vereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken” te Purmerend

Rozen: Kaiserin . . . . 5 -8 cent per stuk. „ Caroline Testout . „ Abel Chatenay. . 3 —5 „ Jhr. J. L. Mock . 5 -8'/, V t7 Jap. lelies • 47^-7 „ kei):. Chrys.: Rayonnante. . . . 3 -5 „ stuk. „ Miss Elsie Fulton . 57,-87, 7? 7» 7? „ diverse kleuren . 7 —12 ?7 77 77 Aalsmeer, 3 Nov. '14. J. S.

Van 2 November af eiken werkdag veiling. XJ.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In „Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang,, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

PRODUCTEN. Verkoclit per : WOENSDAG 28 OCTOBER. VRIJDAG 30 OCTOBER. MAANDAG 2 NOVEMBER. Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs. Aangevoerd. Prijs. Stoofperen */2 mud. 18 mand. f 1.06—t 1.80 52 mand. f 0.90—f 2.00 2 mand. f 1.20—f 1.75 Tafelperen ld. — — 8 Va mand. f ii.20—f 4.20 Appelen id. — — 1 mand. f 4.35 1 mand. f 1.25 Spruitkool 15 pond. 9*21 mand. f 0.56—f 0.62 1027 mand. f 0.50—f 0.57 407 mand. f 0.40—f 0.60 Bieten lOüO stuks. 3500 stuks. f 2.50—f 8.00 2500 stuks. f 6.00—f 8.50 2250 mand. f 7.50—f 8.00

Aard van het artikel. Marktplaats. ± 3 Nov. 1912 ± 3 Nov. 1913 ±27 Oct. 1914 ± 3 Nov. 1914 Aardappelen p.H.L.(AndijkerMuizen) Amsterdam i _ „ „ „ (Bergers) . . . n \ — 1.50- 1.70 2.15- 2.30 2.10- 2.20 „ „ „ (Blauwe) . . . n — 2.25- 2.90 2.40- 2.75 2.40- 2.70 „ „ „ (Blauwe) . . . Rotterdam 2.25- 2.70 2.60- 2.90 2.80- 3.00 2.70- 2.90 „ „ „ (Bonte). . . . n 2.25- 2.70 — 2.75- 2.90 2.70- 2.90 „ „ „ (Eigenheimers). n 1.25- 2.00 1.75- 1.85 2.10- 2.20 2.00- 2.10 Groenten: Roede kool per 100 stuks .... Broek op Langendij k 2.80- 6.25 2.00- 5.00 2.00- 7.00 2.00- 6.50 Gele „ „ „ „ .... r> 2.20 6.70 1.30- 3.90 1.90- 6.80 2.10- 7.30 Witte „ „ „ „ .... 2.60 – C..00 2.70- 8.00 3.60 12.30 5.00 -14.00 Uien per 50 K.G 0.60- 0.90 1.60- 1.80 3.40- 3.75 3.70- 4.00 Bloemkool per 100 stuks 1.20-11.00 0.70- 8.50 1.00- 6.50 0.60- 7.50 Bloemkool per 100 stuks Loosduinen — — 1.70- 4.50 1.30- 3.20 Salade per 100 krop 2.10- 2.90 2.10- 2.40 0.22- 0.70 0.40- 0.50 Spinazie per ben 0.30- 0.36 0.19- 0.29 0.13- 0.22 0.11- 0.20 Postelein „ „ 0.69- 0.90 0.76 – 0.82 0.40- 0.42 0.38- 0.52 Prei per 100 bos 0.80- 1.60 1.20- 1.60 1.10- 1.70 1.20- 1.50 Wortelen per 100 bos — 1.70- 2.20 1.40- 2.90 2.50— 2.70 Andijvie per 100 struik 1.00- 1.70 0.50- 0.75 0.70- 1.30 0.50- 1.20 Prinsesseboonen per 1000 .... _ 0.82- 1.20 — Snijboonen per 1000 — — 2.80- 3.80 2.90- 4.60 Boerenkool 0.11- 0.17 0.04- 0.05 0.08- 0.13 0.03- 0.08 Schorseneeren n 4.90- 6.90 1.70- 9.90 ].80- 7.50 1.00- 8.30 Peulvruchten: Groene erwten per H.L Groningen 7.50-12.00 6.75- 9.25 10.00-13.25 12.00-14.00 Blauwpeulerwten „ „ 6.00- 9.50 6.00- 9.50 12.00 16.00 13.00-17.00 Schokkers „ „ n 15.00-22.00 10.00-15.50 10.00-12.75 10.00-12.00 Eieren per 100 stuks Amsterdam — 5.50- 9.00 7.85 10.75 8.00-10.70 n n 100 n Maastricht — 6.00- 8.20 8.50-8.80-9.20 8.20- 9.60 . „100 „ Rotterdam 5.90- 9.65 5.60- 9.30 8.05-10.30 8.50-10.55