is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, 1915 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het groepeeren van planten en bloemen : pag. 460. Tentoonstelling te Aalsmeer: pag. 520, 540, \

Algemeene Vergadering der Vaste Keurings-Commissie op 9 November 1915: pag. 533.

De Keuring ven kassen seringen en de bloemenkeuring in het Oosteinde van Aalsmeer : pag. 550.

Ziekten en Insectenbestrijding.

Lezing van den Heer Van Foeteren, betreffende resultaten der bestrijdingsmiddelen te Boskoop : pag. 20, 81.

Citrus-kanker: pag. 80.

Het besproeien van kruisbessen en de bijen: pag. 127. Eenige belangrijke rozenvijanden : pag. 148.

Eenige Rhododendron-vijanden : pag. 168. De Fritvlieg : pag. 196.

Selderieziekten : pag. 225. Keelziekten: pag. 268.

Bestrijding van Bloedluis: pag 284. Veenmollen: pag. 296, 322.

Verslag van de Commissie, ingesteld door den Nederlandschen Tuinbouwraad tot onderzoek van middelen ter bestrijding van den Amerikaanschen Kruisbessen-Meeldauw: pag. 301.

Belooning van f 5.000. – voor den uitvinder van een afdoend middel tegen den Am. Kruisb.-Meeldauw: pag. 815.

Proefnemingen tegen den Amerikaanschen Kruisbessen meeldauw in Cambridgeshire: pag. 318.

De AmerikaanscheKruisbessen-meeldauw en zijne bestrijding: pag. 844.

Lijmbanden aan vruchtboomen : pag. 478. De Oorziekte der Azalea: pag. 519.

Hoe wordt de aardappelziekte door eene bemesting met Zwavelzure Ammoniak beïnvloed? pag. 577.

Bespuit al uwe bessenstruiken met carbolineum : pag. 584. Carbolineum in den tuinbouw: pag. 585.

Aardappel-wratziekte: pag. 598,

Internationaal Verkeer.

Uitvoerverbod van klaver- en graszaden in Engeland : pag. 29. Verboden uitvoer van kunstmeststoffen uit Noorwegen en Denemarken: pag. 30, 344, 856.

Certificaten van oorsprong bij invoer in Frankrijk: pag. 80. Handelskweekers en Zaadhandelaren weest op Uw hoede bij het doen van bestellingen in Holland: pag. 80.

Verboden van uitvoer in Frankrijk: pag. 55, 79. Verbod van uitvoer in Denemarken : pag. 55, 344. De invoer van Citrus-soorten in de Vereenigde Staten verboden : pag. 55.

Verbod van uitvoer in Nederland: pag. 79, 95. Verbod van uitvoer in Duitschiand: pag. 79. Verbod van uitvoer in Rusland: pag. 79. Verbod van uitvoer in Bulgarije: pag. 80, 90.

Verbod van uitvoer in Italië : pag. 90. Verbod van in- en doorvoer in Duitschiand: pag. 90. De invoer van Pinus-soorten in de Vereenigde Staten verboden : pag. 187.

Nieuwe prijsnoteeringen van het Rijnsch-Westfaalsche Kolenayndicaat: pag. 398.

Verkeer en Vervoer.

Opening lijn Amsterdam—Amstelveen—Aalsmeer: pag. 197.

Uit Buitenlandsche Vakbladen.

Te verwachten schaarschte aan Pransche bloembollen; pag. 8. Handelskweekers en Zaadhandelaren, weest op Uw hoede bij het doen van bestellingen in Holland!: pag. 30.

Argentinië als afnemeiv van kweekerij-gewassen en zaden: pag. 42.

De uitvoer van Pinus-soorten naar de Vereenigde Staten: pag. 186.

Meeningen van een Amerikaan: pag. 186. Over de werking van Bordeauxsche pap: pag. 147 Levering f. o. b.: pag. 197.

Bestrijding van Bloedluis: pag. 284. De Hollanders kennen hun vak: pag. 293. Export naar Engeland: pag. 564.

Verschillende vatbaarheid van rozen voor Meeldauw: pag. 595. Zieke kamerplanten en gaslicht: pag. 596.

Uit Nederlandsche Vakbladen.

Een opwekking: pag. 486.

De bedel-advertenties in The Times en hare gevolgen: pag. 518. Kunstmestvoorziening: pag. 539.

Tuinbouw-Onder wij s.

Wageningen: pag. 8.

Rijkstuinbouwwinterschool te Aalsmeer: pag. 151, 310,487. Rijkstuinbouwwinterschool te Hoorn: pag. 190, 449. Lisse: pag. 276, 488.

Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop: pag. 898.

Uitslag van het Examen in Bloementeelt van de Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde: pag. 898.

Lager tuinbon wonder wijs en oud-cursisten : pag. 520. Officieele opening der Rijkstuinbouwwinterschool te Alkmaar: pag. 551.

Onderwijs-Commissie van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde: pag. 576.

Uit Tuinbouw-centra.

Aalsmeer: pag. 8, 18, 48, 174, 450, 474, 499.

Naarden—Bussum : pag. 18, 116 (Terugblik), 507, 528, 558. Boskoop: pag. 55, 137, 285, 557.

Veur: pag. 189 (misbruik van manden).

utrecht: pag. 198 (De opening van het nieuw Velllngsgebouw te Utrecht).

Betuwe: pag. 218 (De Betuwe in feestdos). Roelof-Arendsveen : pag. 821.

Het veilen van bloemen en snijgroen: pag. 387 Tuinbouwleven te Haarlemmermeer: pag. 406. Westland: pag. 461, 474, 489, 532, 598. Koninklijk bezoek te Aalsmeer: pag. 489. Coöp. Superphosphaatfabriek: pag. 508.

C. H. Claassen : pag. 589.

Tuinbouw-Handelsvereeniging „Hollandia”: pag. 589.

Boekaankondiging,

„Tijdschrift over Plantenziekten”: pag. 20, 150, 217, 845, 449, 586.

„Onze Tuin”: pag. 240.

M. V. d. Broek en P. J. Schenk, Ziekten en Beschadigingen der Tuinbonwgewassen. Deel 11. Bestrijdingsmiddelen en Wettelijke Voorschriften. Wolters, Groningen: pag. 381.

Idem. Deel I. Dierlijke en Plantaardige Parasieten: pag. 587,

„Latijnsche Plantenterminologie”: pag. 555.