is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 3, 22-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleinste aanvoer van deze week was 72.760 stuks, de grootste 249.420 stuks In ’t geheel werden deze week 698.055 bloemkoolen ter markt gebracht. De prijs is dalende en varieerde de laatste dagen van f 2.00—f 5.50 per 100 stuks. De verplichte maat is thans 9 c.M. doorsnede. 19 Januari 1915. • K.

Rotterdam. Coöp.Tuinbouwveiling„Rotterdam en Omstreken”,

15 Jan. 20 Jan. Bloemkool p. 100 f 6.80 Savoye „ „ 100 f 3.10 f 4.10

Groene „ „ 100 f 1.70-f 2.00 f 2.30 Spruiten p. 100 KG. – f 7.70-f 8.00 » » zak f 0.50-f 0.90 f 0.42-f 080 Uienlesrt. p. IOOK.G. f 7.50-f 8.20 f 6.80-f 8.50 !! 2e „ „ ~ ~ f 3.50 f 3.30 jj™ten „ „ „ _ f i.7o_f 3_30

Peren „ „ „ f 6.00-f 11.00 f 4.00-f 12.00 Preilesrt. „ „ bos f 2.40 f 1.40-f 1.90 ’> 2e „ „ „ „ f 0.90 f 1.20 Knolselderij,, „ „ _ f 40.00 Andijvie „ „ „ f 0.35

„kropf 1.60-f 2.70 f 0.40-f 1.20 Slavellen „ kist f 0.10 Veldsla „ „ f 0.24 f 0.23-f 0.37 Boerekool „ „ _ f 0.22

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veiling op 14 en 18 Januari.) Er valt voor deze week weinig verandering te melden. Bij flinken aanvoer bleven de prijzen vrijwel hetzelfde en, waar soms eenig verschil was waar te nemen, vond dit meestal zijne oorzaak in de meer of minder afwijkende kwaliteit.

Alles vond zijn bestemming in het binnenland en het was vooral het Noorden des lands dat het leeuwenaandeel voor zich opvorderde. Wanneer men den enormen aan voer en de daarvoor betaalde hooge prijzen beschouwt, dan blijkt, dat er nog voldoende koopkracht bij het Nederlandsch publiek aanwezig is. Naar groenten blijft ook steeds veel vraag. De prijzen waren als volgt:

Producten. 14 Jan. 18 Jan. Goudreinetten extra f 10.50-f 14.00 f 10.50-f 12.00 „ Ie kW. f 7.75-f 10.00 f 8.50-f 10.00 „ „ » 2e „ f 5.50-f 7.25 f 7.00-f 7.50 Bellefleurs Ie kw. . f11.50-f 13.00 f 12.50 -> 2e „ . f 6.50-f 8.75 f 7.50-f 10.00 Lane s Prince Albert f 16.00 Rabauwen . ... f 6.00-f 7.00 f 750 Huisnrans . ... f 4.40-f 5.20 f 4.80-f 5.10

Jasappels . . . . f 5.20 f 5.10 IJslanders . . . . f 4.60 f 5.40 Pommes d'Orange . – f 5.00-f 5.70 Wmterjannen . . . f 4.60-f 5.10’ f 5.10-f 530 Ijsbonten . ... f 4.70-f 5.00 f 5.30-f 540

Brederoo’s . . . . f 5.60 f 5.40 Kpiperveentjes . . f 4.70 f 5.i0-f 5.40 f 4.10-f 4.80 f 4.30-f 5.00 Sjalotten . . . . f 5.50 f 6.00-f 6.50 Kroten _ f p_4o

per 100 pond. Knolselderij . . . f 2.50-f 4.25 f 3.50-f 5.50 P'"®! – f 2.50-f 3.00 Kropsla f 2.00-f 4.75

Schorseneeren . . f 5.00-f 7.00 per 100 stuks. K.

Zwijndrecht.

De handel in uien ging de afgeloopen week geregeld doch langzaam door; in den prijs kwam zoo goed als geen verandering, zoodat die nog altijd varieerde tusschen f 3.75 en f 4.00 per 50 K.G.

De prijs van spi'uitjes ging de laatste dagen wat vooruit en bedroeg 7—9 cent per K.G.; de aanvoer van dit artikel bleef steeds belangrijk, en zal zeer zeker nog wel eenige weken aanhouden, indien er geen strenge vorst intreedt.

De prijs van knolselderij bleef ongeveer op dezelfde hoogte, n.l, voor Iste soort f 5.00—f 6.00 en voor 2de soort f 3.00—f 4.00 per 100 stuks. Andijvie kwam nog steeds in aardige partijtjes ter veiling; de prijzen waren veel verbeterd sedert de vorige week, zoodat gemakkelijk 35—40 cent per kwartmand bedongen kon worden.

Kool kwam niet veel meer voor; de prijs van gele savoye varieerde van f 3.00—f 5.00, die van roode kool van f 4.00—f 6.00 per 100 stuks. Groene savoye was er veel, doch de kwaliteit was niet best, vandaar dat hoogstens f 1.50 gemaakt kon worden.

Kroten bleven goed te verkoopen; de prijzen liepen tusschen f 1.50 en f 2.00 per H.L. Kleine worteltjes, die niet veel voorkwamen, werden verkocht voor f2.00—f2.50 per H.L.

Er waren nog kleine partijtjes bloemkool, maar de meeste met bevroren plekken, waardoor de prijs hoogstens 5 ct. per stuk bedroeg. Selderij deed 15—20 ct. per dozijn.

V. N.

Breda.

15 Jan. 18 Jan. 20 Jan.

Savoyekool. . f 0.01 —f 0.33 f 0.02 —f 0.34 f 0.02 —f 033 Roode kool. . f 0.09 —f 0.72 f 0.04 —f 0.81 f 0.09 —f o!87

Boerenkool . . f 0.02 —f 0.13 f 0.06 —f 0.12 fOO4 —f o’ls Knolselderie . f 0.16 -f 0.71 f 0.03 —f 0.70 f 007 —f 066 Knolrapen . . f 0.18 —f 0.28 f 0.28 —f 0.35

per 10 stuks.

Prei f 0.76 -f 1.28 f 0.60 -f 1.90 f 0.50 -f 1.85

per 100 stuks.

• f 0.09 -f 0.09* Spruiten. .. f 0.04*-f o.oB* f 0.06—f 0.09* f o.os*—f 0.09*

Wortelen . . . f 0.02 —f 0.03* f 0.02 -f 0.03 f 0.02 —f 003* Roode biet . . f 0.02 —f 0.03* f o.oo*—f 0.03* f OOl*—f 0 03* Witlof. . . . f 0.04 —f 0.17* f o.o6*—f 0.19 f 0.07 —f 0 08* Knollen . . . f 0.03* f 0.04 f O 03*

Veldsla ... _ _ f 0.11 —f G.us per K.G.

Prei . ... { 0.40 —f 2.70 f 0.60 —f 2.60 f 0.40 —f 2.80 Schorseneeren . f 0.20 —f 0-35 f 0.15 —f 0.35 f 0.20 —f 040 per 10 bos.

Bloemkool . . f 0.01 —f 0.08

per stuk.

Aardappelen . f 2.75

per 70 K.G.

Centrale Aalsmeersche Veiling.

De hoogste prijzen voor Iste kwaliteit snijbloemen waren in de week van 11—16 Januari als volgt:

Witte seringen: MarieLegraye 10—20 cent per tak. Blauwe seringen: Spath. . 10—18 „ „

), „ Charles Dix 10 —l6 „ „ „

IV.-2 V, „ „ „

Calla’s 14—17 Sneeuwballen B—l4