is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 12, 26-03-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staande de aanvoer haast het dubbele bedroeg van onze vorige opgave. |

De uienprijzen waren tamelijk vast, met neiging tot stijging in de twee laatste dagen, een gevolg van den minderen aanvoer, wat ook toe te schrijven is aan de reeds bij de kool genoemde oorzaken. Behalve de reeds genoemde, waren de prijzen als volgt:

Roodekool. Gele kool. Witte kooßDeensche). 18Maartf2.40-f 9.00 f2.40-f13.60 f2.00-f 6.50 19 „ f2.40-f 11.70 f2.40-f 18.00 f 2.00 20 , f2.40-f 18.40 f2.40-f 11.60 f2.00-f 4.20

22 „ f2.40-f 18.50 f2.40-f 6.90 28 „ f2.40-fl6 50 f2.40-f 11.00 f2.00-f 10.60

24 „ f2.40-f 11.80 f2.00-f 14.90 f1.50-f 11.00 ” Alles per 100 stuks. Uien. Wortelen.

18 Maart f7.00-f7.40 f2.65-f2.95 19 „ f7.40-f7.55 f1.65-fB.OO 20 „ f7.40-f7.60

22 „ f7.40-f7.90 f 2.60-f 2.70 23 „ f7.90-f8.20 f1.60-f2.00

24 „ 17.80-18.00 12.50

Per 50 K.G.

Aangevoerd werden: 32.700 stuks roede kool, 21.300 stuks gele kool, 36.800 stuks witte kool, I37zakroode kool, 171 zak gele kool, 248 zak witte kool, 786 baal uien, 256 baal wortelen. Z.

Loosduinen

17 Maart, 18 Maart.

Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Komkommers I f 19.40—f 27.80 6750 f 19.80—f22.60 420 „ II f 12.00-f 17.00 300 f 15.00 2

Peen f 9.30-f 19.00 2750 f 18.00-f 18.40 930 Sla f 2.90-f 7.00 16470 f 8.50-f 7.40 9035 Spinazie f 0.82-f 0.48 1420 f 0.80-f 0.38 810 Radijs f 8.50 400

19 Maart. 20 Maart. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Komkommers I f 16.00—f20.50 7100 f 15.80-f 19.00 10400 „ II f 12.00-f 14.00 90 f 10.80-f 18.00 550 Peen f 11.20-f 18.20 546 f 14.00-f 21.00 1180

Sla f 5.80-f 7.10 10170 f 4.60-f 7.10 10450 Spinazie f 0.82—f 0.45 1565 f 0.86—f 0.52 1085 Radijs f 2.70-f 2.90 1000 f 2.80-f 3.00 1200

22 Maart. 23 Maart.

Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Komkommers I 114.70—116.50 18090 115.70—116.50 4760

„ II 110.80-112.10 640 f 9.60-111.00 180 Peen 114.80-125.00 2850 118.00-124.80 2850

Sla 1 4.40-1 7.50 47800 1 4.90-1 7.40 89100

Spinazie 1 o.BB—l 0.48 1660 1 0.85—1 0.51 2080 Radijs 1 2.70-1 2.80 600 1 2.80-1 4.00 940 R. V.

Rotterdam. Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

19 Maart. 28 Maart. Kaskomk. I per 100 stuks f 18.00 f 14.0 15.00 „ II „ 100 „ f 14.00 f 10.00 Sla (Meikoning I) f 4.40 f 4.00—f 7.40 „ (Leduc I) f 6.00—f 7.20 f 4.40—f 6.50

„ (Kardoes) f 8.70 Spinazie per 100 K.G. f 12.00 „ „ kist f 0.85—f 1.10 f 0.55—f 0.80 Rhabarber „ 100 bos f 2.00—f 8.00

Spruiten „ 100 K.G. f 24.80—f 27.90 ATQ Q Sla (Meikoning I) ' f 8.20—f 7.60 „ (Leduc I) f 5.70—f 6.60 „ 'Kardoes) f 4.40

Spinazie per 100 K.G. f 12.00—f 18.10 „ „ kist f 0.85—f 1.15 Spruiten „ 100 K.G. f 21.50

Oelftsche Groentenveiling.

19 Maart. 22 Maart. Sla f 6.60-f 6.30 f 5.80—f 6.90 Radijs f 8.40-f 8.60 Spinazie f 0.70—f 0.75 f 0.75—f 0.95

V. D. W.

Veursche Groentenveiling.

19 Maart. 22 Maart. 24 Maart. Sla I p. 100 f 7.80-f 8.60 f 6.30-f 7.50 f 4.20-f 6.80

Sla II p'. 100 f 4.80-f 6.90 f 3.80 -f 4.80 f 2.20-f 4.00 Spinazie p. bent' 0.42-f 0.49 f 0.87-f 0.42 f 0.20-f 0.28 Nero p. 100 bos f 2.60-f 2.80 – –

Peen p. 100 bos – – f 8.7ü-t 9.2 U L. J. V. I.

Nieuwerkerk a.d. IJssel,

Leduc I p. 100 f 6.10-f 6.80 Meikoning n f

Radijs „ f 8.10 De aanvoer bedroeg 4596 kroppen sla.

s.

Veilingsvereeniging „Over Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veilingen van 17—22 Maart.)

Stegen tot nu toe de prijzen der appelen geleidelijk, op de laatste veiling gingen zn met reuzensprongen vooruit. Deze vooruitgang kan niet toegeschreven worden aan den minderen aanvoer. Steeds komen nog flinke partijen, vooral van Goudreinetten, ter veiling. De oorzaak ligt misschien meer in het feit, dat de voorraad elders uitgeput raakt en dientengevolge hier de vraag steeds grooter wordt.

Ook voor stoofperen, waarvan nog flinke aanvoer was, werden hooge prijzen gemaakt.

Dit was niet het geval met de komkommers, waarvan de prijzen sterk zijn teruggeloopen, een verschijnsel trouwens, dat zich ieder jaar voordoet. Nadat de eerste partijen goed geld hebben oj)gebracht, treedt eene sterke daling in, en moeten eerst de komkommers in den „mond” zijn, zooals een gebruikelijke handelsterm luidt, voordat ei- weer meer vraag naar komt, met als gevolg eene stijging der prijzen. Of zulks dit jaar het geval zal zijn, diént te worden afgewacht. De omstandigheden, waarin wij tegenwoordig leven, zijn zóó abnormaal, dat men het niet durft wagen, eenige voorspelling omtrent den handel te maken.

Voor andere groenten werden beste prijzen gemaakt; vooral kropsla was, in vergelijking met de qualiteit, zeer duur. De aanvoer daarvan was nog zeer beperkt. In den bloemenhandel is nog weinig teeken van leven, ofschoon op de laatste veiling de prijzen redelijk waren. De volgende prijzen werden besteed:

Producten. 17 Maart. 19 Maart. 22 Maart. Goudr. extra f 18.00-f20.00 – f 19.00-f.80.00

„ Ie kW. fl4 00-f 15.00 – f 16.00-f 18.00 „ 2e „ f 18.00 – f18.50-f 14.00 Rabauwen . f 7.75 f 8.70 t 8.80

Huismans . f 8.00-f 8.50 Enk. Benderz. f 8.70 Winterbloemz. f 10.60 Brederoo’s . f 9.50 f 9.00—f 11.00

Uien ... f 7.40 Sjalotten . . f 8.50 f 9-50 per 100 pond. Komk. lesrt. f22.00-f 27.00 f 19.80-f 22.60 f 14.50-f 17.00

„ 2e „ f15.00-fl7 00 f16.40-f 17.70 f 10.00-f 13.80 Kropsla Ie srt. f 10.00- f 12.00 f 9.50-f 11.00 f 9.75-f 11.00 „ 2e „ f 4.00-f 8.25 – f 6.50-f 9.50