is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 16, 23-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde nieuwe Rhotloclendron-krwsmgen, en aan het andere einde een groepje Azalea’s Yoclogaioa van de firma C. B. van Ney en Zonen. Langs den wand van de zaal vinden wij Azalea occAZewtefe-kruisingen van de Vereeniging „De Proeftuin.”

Eenige exemplaren van de nieuwe witte Bering „Jan van Tol”, destijds bekroond met een Iste Klasse Certificaat van de Keurings-Commissie der Pomologische Vereeniging, toonen ook hier hier weer hunne goede eigenschappen.

Het einde der zaal wordt ingenoraen door eene groote, mooie, smaakvol opgestelde inzending der firma P. van Noordt en Zonen. In deze groep merken wij op eenige zeer mooie Viburnwn Carlesi, verder de Azalea mollis „Peter van Boordt”, verschillende nieuwe Rhododendronkruisingen, een zeer mooie „Pink Pearl”, Japansche Azalea’s in soorten en oen paar nieuwe soorten Azalea mollis X chinensis.

In het midden staat een zgn. Japansch geloofs-sym hooi, een Acer polgmorphum dissectum atropurpureum, waarin als jong boompje een eigenaardige knoop is gelegd.

Hiernaast vinden wij een groepje nieuwe en oude variëteiten Azalea mollis chinensis van de firma M. Koster en Zonen; een groepje Rozen „Mad. EdouardHerriot” (the Daily Mail-Rose), ingezonden door de firma Kluis en Koning, en een gi'oepje Polyantha- en Hybride Remontant-rozen van de firma 0. B. van Nes en Zonen.

De Jury, bestaande uit de Heeren F. J. Grootendorst, P. A. OLtolander, J. W. E. Ebbinge en .1. Mossel, kende de onderscbeidingen toe als volgt:

Inzendingen voor den wedstrijd ;

Firma Felix en Dijkhuis voor No. 2 van het programma, Hortensia’s: Iste prijs met eervolle vermelding. Inzendingen ter opluistering:

Firma P. van Noordt en Zonen, voor de hoeveelheid, de waarde der planten en de groepeering: Iste prijs. Firma C. B. van Nes en Zonen, voor nieuwe Rhocloclendron, Azalea Yodogawa, halfstam Prunus triloba, Hybride Bemontant-rozen en halfstam „Jessie” : 2de prijs.

Vereeniging „De Proeftuin”, voor Azalea occidentaliskruisingen en Laurus nobilis: 3de prijs.

Firma M. Koster en Zonen, voor Azalea mollis x chinensis, nieuwe en oude variëteiten : 3de prijs.

Het geheel, gearrangeerd onder leiding van den Heer J. H. van Nes, geeft wel niet eene tentoonstelling, zooals wij dit in de laatste jaren van Boskoop zijn gaan verwachten, doch is een bezoek toch overwaard.

De Tentoonstelling is geopend van Donderdag tot en met Zondag. De opbrengst van de entrée-gelden, die zeer laag gesteld zijn, komt ten bate van het Plaatselijk Steuncomité.

Bloetnenkeuringen der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Dinsdag 6 April 1915.

Getuigschriften Eerste Klasse werden toegekend aan:

Freesia Tubergeni Apogée, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem. Bloemen zeer groot, openstaande; kleur licht kanariegeel, donkergeel getint; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen.

Freesia Tubergeni Buttercup, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem. Bloemen groot op stevigen stengel; kleur lichtgeel met donkergele vlekken; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen.

Getuigschriften van Verdienste werden toegekend aan:

Freesia Tubergeni la Frappante, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem. Kleur zacht lila-mauve, wit hart; de bloemtak is bijzonder los en sierlijk; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen.

Freesia Tubergeni Mouette, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen .Jr. te Haarlem. Groote stevige bloemen en stengels; kleur witachtig rosé, aan de buitenzijde donkerlila; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen.

Freesia Excelsior, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te-Haarlem. Bloemen groot, roomkleurig met gele vlekken; bloemstengel zeer dik. Naar aanleiding van deze verscheidenheid wordt opgemerkt, dat zij vermoedelijk afkomstig is uit het Zuiden van Frankiijk, doch de winner onbekend is. In Engeland wordt zij tentoongesteld onderden naam van Sutton’s Excelsior.

Maandag 12 April 1915.

Getuigschriften van Verdienste werden toegekend aan :

Freesia Ttibergeni Conguest, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem. Bloemen groot en goed gevormd; kleur helder violetachtig rosé met wit hart; bloemstengels lang, sterk vertakt; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen en sedert 2 jaren in den handel.

Freesia Tubergeni „My Pet”, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma 0. G. van Tubergen Jr. te Haarlem. Bloemen groot en goed gevormd ; kleur wit, zeer zacht mauve getint; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen en nog niet in den handel. N arcissus Barri Brilliancy, als nieuwigheid ingezonden door de firma W. Warnaar en Co. te Sassenheim. Kleur bloemdek helder geel, cup lichtgeel, helder oranje-rood gerand. De plant onderscheidt zich door sterken groei, en de cup verbleekt niet; de verscheidenheid wordt beschouwd als eene verbetering van Narcissus Barri conspicuus; is in 1913 of 1914 in Engeland uit zaad gewonnen.

Uit Tuinbouw-centra.

Veur.

Misbruik van manden.

In den laatsten tijd blijkt hoe langer hoe meer, hoe nuttig en noodig het is, dat door de besturen van veilingsvereenigingen naar centralisatie wordt gestreefd en van hoeveel belang het zou zijn, indien de veilingsvereenigingen, behoorende tot den Kring „Loosduinen, Berkel-Rodenrijs, enz.”, er toe over zouden gaan, daar waar het de bescherming van de belangen harer leden betrof, hare statuten en reglementen, voor zoover plaatselijke toestanden dit mogelijk maken, in overeenstemming met