is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 20, 21-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het algemeen was het bezoek aan den Tuin zeer bevredigend; de ligging was heel gunstig en in de nabijheid van de Fine Arts Building, een van de grootste aantrekkelijkheden van de Tentoonstelling.

Het lijdt geen twijfel of de Hollandsche Afdeeling legt groote eer in met het tentoongestelde, planten zoowel als bollen, en ons vak zal, zoo niet onmiddellijk dan zeer zeker in de toekomst, goede vruchten plukken van deze Tentoonstelling.

Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

(Vaste Keurings-Commissie.)

Den hoofd schotel van de Keuring van 11 Mei vormde de pracht-collectie Tulpen van de firma E. H. Krelage & Zoon te Haarlem. Verschillende rassen waren daarin vertegenwoordigd, zooals Rembranclt- en Darwin-Mpen, oud-Hollandsche of Breeders en oud-Hollandsche terwijl ook enkele nieuwe Late Tulpen, aanwinsten van eigen cultuur, tentoongesteld waren.

ledereen bewonderde de forsche bloemen, door krachtige stelen gedragen, de verschillende kleuren en fijne schakeeringen der meest uiteenloopende tinten. Deze inzending, netjes opgesteld, besloeg de geheele achterzijde der zaal en maakte een uitstekenden indruk. De firma Krelage & Zoon heeft de bezoekers zeer aan zich verplicht door hen bij vernieuwing met deze fraaie Tidpenrassen in kennis te brengen.

De Heer C.,A. Hiebendaal te Übbergen had medegebracht eene plant van de nieuwe Primula hybrida La Lorraine, eene aanwinst der firma Lemoine te Nancy, verkregen door eene kruising van Primiüa Veitchii en Primula cortusoïdes. De plant bloeit zeer rijk met lilaroode bloemschermen. Volgens de firma Lemoine moet deze Primida winterhard zijn ; of dit echter ook voor ons land geldt, is nog een open vraag. In ieder geval kan deze plant in den konden bak of de koude kas met succes gekweekt worden en zeker iederen liefhebber veel voldoening schenken.

Van de Kweekerij „Tottenham” te Dedemsvaart zagen we eenige nieuwe of zeldzame vaste-planten, waarvan we met name vermelden de lieve Ramondia pyrenaica, de donkerblauwe Gentiana acaulis en de mooie geelbloemige Trollius altaicus.

De Heer F. Put Jr. te Apeldoorn zond in eene mooie potplant van Lilium longiflorum en eenige exemplaren van eene nieuwe Ageratum mexicanum Veilchenblau met helderblauwe bloempjes. De variëteit blijft lager en bloeit milder en vroeger dan de bekende verscheidenheid Tip-Top en mag dus als eene verbetering daarvan beschouwd worden.

De Heer B. Ruys te Dedemsvaart deed ons kennis maken met eenige fraaie zooals de helder gele Spring HUI Beauty, Gold Quelle en Empire Day en de meer donkerkleurige Feuertroll en Orange Orest. Daarnaast zagen we de mooie citroengele bloementrossen van Rhododendron campylocarpum, een weinig bekende heester en eene nieuwe Phlox divaricata alba Stieemvtapijt, met bijna zuiverwitte bloempjes. Ook

de reeds genoemde Primula hybricla La Lorraine was door afgesneden bloemen bij de inzending van den Heer Ruys aanwezig.

Hiermede zijn we aan het einde van ons overzicht gekomen. Men ziet, er was niet veel ditmaal en de fraaie Tulpen-inzendmg van de flrma Krelage heeft dan ook de eer van deze Keuring om zoo te zeggen gered. We missen bij zulke gelegenheden des te meer de inzendingen van den Heer W ezelenburg, die vroeger met zijne collectie bloemen van vaste-planten nooit ontbrak en de belangrijkheid en gezelligheid der Keuringsbijeenkomsten zeer verhoogde.

Hopen we, dat er de volgende maal meer ingezonden en meer te vermelden zal zijn.

H. 14-5-’l5. L.

Bloemenkeuringen der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Maandag en Dinsdag 3 en 4 Mei 1915,

Getuigschriften van Verdienste werden toegekend aan:

Narcissus Arion, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de N.V. v.h. Gebrs. de Graafi te Leiden.

Bloem klein, waswit, cup breed uitstaand, zacht zwavelgeel. Stand bijna rechthoekig; de verscheidenheid is uit zaad gewonnen.

Narcissus Gladiator, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de N.V. v.h. Gebrs. de Graaff' te Leiden.

Bloemblad wit, cup plat, ruim 3 c.M. in doorsnede, geel met broeden, oranjerooden rand, gekarteld; de verscheidenheid is uit zaad gewonnen.

Narcissus Hera, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de X.V. v.h. Gebrs. de Graaff te Leiden.

Bloem waswit, cup roomkleurig; de verscheidenheid is uit zaad gewonnen.

Isarcissus Pandora, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de N.V. v.h. Gebrs. de Graaff te Leiden.

Bloembladeren wit en breed, goed gevormd, cup zeshoekig, geel, naar den rand in lichtoranje uitloopend; uit zaad gewonnen.

Narcissus Cream-cup, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma J. Kouwenhoven te Warmond.

Plant zeer sterk, met groote, witte bloemen, cup roomkleurig getint; de verscheidenheid is door de inzendster uit zaad gewonnen.

Narcissus White Knight, als weinig bekende verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem.

Bloem zacht zwavelgeel, verbloeiend in crème.

Dubbele Vroege Tulp Scarlet Cardinal, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door den Heer G. F. van der Horst te Bennebroe.k.

Kleur helder scharlakenrood; de verscheidenheid is uit zaad gewonnen door den Heer J. Ruijter te Uitgeest en nog niet in den handel.

De Commissie verzoekt hernieuwde inzending dezer verscheidenheid in gebroeid en staat. . .. •• 1 1 1 _i

A7iemone nemorosa Alleni, als weinig bekende verscheidenheid ingezonden door de firma C. G. van Turbergen Jr. te Haarlem.

Bloem zeer groot, 8 a 4 c.M. in doorsnede, kleur zacht violetblauw, aan de buitenzijde lilarood getint.

Tidipa Eichleri, als min bekende species ingezonden door de firma C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem. Bloem lang en puntig, bloembladeren donker scharlakenrood, hart geel, zwart gevlekt, buitenzijde der bloem-