is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 25, 25-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der prijzen;

Roelof ar 23 Juni. G. H.

Veilingsvereeniging „Hoogezand—Sappemeer”,

De gemiddelde prijzen van 15—21 Juni waren als volgt

Veilingsvereeniging „Eendracht” te Groningen

Peulen Doperwten Capucijners per 10 K.G. per 10 K.G. per 10 K.G. 16 Juni f 0.65—f 0.70 f 1.( 6 f 1.20 17 „ f 0.80—f 1.17 f 1.03—f 1.10 f 1.25 18 „ f 0.90—f 1.15 f 1.05—f 1.12 f 1.25 19 „ f 0.75—f 1.20 f 1.10—f 1.20 f 1.10 21 „ f 1.00—f 1.50 f 1.00—f 1.20 f 1.25 22 „ f 1.00—f 1.40 f 1.18-f 1.25 f 1.30 22 „ augurken per 50 K G. f 8.55.

In de week van 14 tot en met 19 Juni werd besomd

In ’t begin dezer week steeg naarmate de bakbloemkool op haar eind liep, de prijs van bloemkool, daalde vollegronds kool over ’t geheel genomen bij de reeds 5 weken aanhoudende droogte zeer slecht is. Eveneens lijden de aardbeien van het fel drogende weer.

Op de 28 Juni gehouden voorkoopveiling van klein-fruit werden de onderstaande prijzen bedongen:

26810 K.G. zwarte bessen a f 245.00 per 1000 K.G 19565 „ roode „ „ f 145.00 „ „ „

610 „ witte „ „ f 10.00 „ 100 „ 8060 „ frambozen „ f 242.50 „ 1000 „ c 11 .. „„ ” ”

715 „ morellen „ f 36.00 „ 100 „ Het totaal geveilde bedrag was f 11664.7273. J. B.

Producten. 16 Juni 17 Juni 18 Juni Meikersen Ie kw. 14—24 ets. 12 —lB ets. 101/.—17 „ rood . Aardbeien Ie kw. 10—141/0 „ 8V„—10 „ 12 5»/,-BV, „ 101/3-I8 „ » 2e „ 7^/,-9V2"„ 97.-101/. „ Kruisbessen . . 6—7 „ 61/. 673-7 Aan voer kersen . 6490 pond. 12.022 pond. 22.022 pond. Producten 19 Juni 21 Juni 22 Juni Meikersen Ie kw. 91/3—lo ets. 12—18 ets. 81/3—16 ets. „ rood . s—B „ 6Vs-ll „ 4V2-6i/o „ Aardbeien Ie kw. 12—16 „ 14V3-17 „ 9-14 „ » 2e „ 91/3 lO'/g,, 8-11 „ Kruisbessen . . 7—71/3 „ 7 Aanvoer kersen . 43.362 pond. 12.584 pond. 51.192 pond. Alles per pond. Groenten veilingen: Producten. 16 Juni. 18 Juni. 21 Juni. Komk. I f 4.20-f 6.30 f 3.70-f 5.80 f 4.10-f 6.60 „ IA f 2.20-f 3.80 f 2.10-f 3.60 f 3.10-f 5.00 „ II f 1.20-f 1.80 f 1.10-f 1.90 f 2.00-f 4.00 „ wittel f 6.50-f 8.00 f 7.50-f 11.00 f 7.50-110.50 „ „ II f 3.25-f 5.75 f 3.76-f 6.50 f 5.00-f 6.50 Kropsla I f 0.90-f 1.20 _ f 1.20-f 1.70 Andijvie . . f 1.60-f 1.90 _ f 1.40-f 2.30 Rhabarber . f 1.50-f 2.00 f 1.50-f 2.50 f 1.50-f 2.50 Wortelen . f 3.50-f 4.50 f 3.75-f 4.50 f 3.50-f 4.50 Asperges I f20.00-f 21.00 f22.00-f 24.00 f23.00-f 24.00 Bloemkool I f 12.50-f 19.0Ó fll.OO-f 14.00 fll.OO-f 12.50 Bloemkool II f 4.75-f 9.50 f 5.50-f 8.00 f 6.00-f 7.50 per 100 stuks. Postel, p. kl. m. f 0.23-f 0.25 f 0.37 f 0.26-f 0.28 „ „ gr. „ f 0.30-f 0.50 f 0.80 f 0.40-f 0.50 Peulen p. pond 71/3 ct. 9-91/0 ct. Doperwten „ ct. 71/2-8 ct. 9’/3 ' » Tuinboonen „ 43/' „ 3V3 Snijboonen „ 45-55 „ 36-45 „ Prinsessenb. „ 25-30 „ Zilveruitjes „ 10-121/3 „ 10-11 „ 12-13 „ Tomaten I „ 24-27 ' „ 20-22 „ 22-24 „ „ II „ 20-23 „ 14-18 „ 15-18 „ Meloenen p stuk f 0.90-f 1.40 f 0.60-f 0.90 f 0.60-f 1.00 Aanvoer komk.: 14.800 stuks. 11.800 stuks. 21.400 stuks. L. K.

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

Kask. I. Kask. II. Bakk. I. Bakk. II. 100 st. 100 st. 100 st. 100 st. 15 Jum f 4.20 f 3.10 f 5.20 f 4.20 lö f 3.90 f 2.90 f 5.20 f 4.00 17 f 3.80 f 2.60 f 4.90 f 4.30 18 f 4.60 f 3.50 f 5.70 f 4.60 19 f 5.40 f 4.10 f 6.40 f 5.30 21 f 6.30 f 5.20 f 7.90 f 6.50

Bloemkool I Tomaten. Tomaten. 100 st. I. 11. 15 Juni f 7.50 f 26.80 f 25.20 16 „ f 12.50 f 80.00 f 28.10 17 „ f 13.50 f 28.10 f 26.00 18 „ f 18.50 fBO.OO f 26.90 19 „ fU.2O f 26.50 f 24.40 }J f 14.00 f 24.60 f 21.60 F.

(Overzicht der veilingen van 16—22 Juni.)

Het aanhoudend droge weder heeft tengevolge, dat er schaarschte komt aan groenten en daardoor zijn de prijzen der meeste artikelen naar de hoogte gegaan. De komkommers vooral, die heel wat naar beneden

Groene K.K. I per 100 stuks . . . f 3.00-f 5.00 II n 100 Y! . . . f 2.00-f 2.50 Witte K.K I n 100 n . . . f 6.00-f 9.00 n a II n 100 n . . . f 4.00-f 5.00 Kropsla I n 100 n . . . f 0.30-f 1.20 n ir n 100 » . . . f 0.10-f 0.40 Spinazie n K.G. . . . f 0.05-f 0.08 Postelein n n . . . f O.Oo-f 0.10 Aardbeien I n » . . . f 0.26-f 0.40 II n n . . . f 0.15-f 0.20 Bloemk. I n 100 n . . . f 7.00-f 16.00 « II n 100 n . . . f 3.00-f 6.00 Rhabarber n 100 bos . . . f 2.00-f 5.00 Spitskool n 100 stuks . . . f 3.00-f 5.00

waren gegaan, konden zich de laatste dagen aanmerkelijk herstellen.

Op de kersen veilingen, die thans dagelijks worden gehouden, begint de aanvoer geleidelijk toe te nemen. De prijzen zijn tamelijk goed; voor consumptie-waar worden zelfs hooge prijzen betaald. Veel van het aangevoerde is echter nog van mindere kwaliteit en wordt alleen voor export gekocht.

Aardbeien waren nog steeds goed aan prijs en werden graag gekocht. ' ■

Meloenen komen in massa af en worden flink betaald. De prijzen waren als volgt:

Kersenveilingen:

Zwijndrecht.

De handel in aardbeien was in de afgeloopen week zeer levendig; vooral toen de vroege soorten vervangen werden door de export-soort Jucunda, werden hooge prijzen voor uitvoer besteed. In doorsnee varieerden de prijzen van 25 tot 40 ct. per K.G. naar kwaliteit, zoodat de tuinders bij den aanvang van het seizoen zeer goed over den prijs te spreken zijn.

Niet alleen is de prijs hoog, maar ook de aanvoer is groot geweest en mocht er spoedig regen komen, dan zal de oogst lang niet tegenvallen; weliswaar zijn de jonge planten (d.w.z. die het vorige jaar gepoot zijn) niet best geladen, maar de oude of overjarige planten zijn vrij goed geladen en komt er oogenschijnlijk een vrij goede oogst van.