is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 27, 09-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Augurken (grof) per 25 K.G.

30 Juni f 8.60, 1 Juli f 4.00, 2 Juli f 4.35, 3 Juli f 3.85, 5 Juli f 3.00, 6 Juli f 3.20.

De augurkenaanvoer bedroeg Maandag reeds 420 halen van 50 K.G.

Roelofarendsveen, 7 Juli. G. H.

Veilingsvereeniging „Hoogezand—Sappemeer”.

De gemiddelde prijzen van 29 Juni—5 Juli waren als volgt;

Bloemkool I Tomaten. 100 st. I.

29 Juni f 6.90 f 24.30

30 „ f 10.20 f 27.00 1 Juli f 8.00 f 24.70

2 „ f 9.40 f 24.40 3 „ f 10.50 f 22.70

5 „ f 9.40 f 23.40

F.

Kask. I. Kask. II. Bakk. I. Bakk. II. 100 st. 100 st. 100 st. 100 st. 29 Juni f 6.80 f 5.50 f 7.90 f 6.60 30 f 6.70 f 5.00 f 8.20 f 6.70 1 Juli . — — f 6.90 f 5.60 2 )} f 5.80 f 3.60 f 6.10 f 5.10 8 )f f 8.60 f 2.30 f 5.50 f 4.20 5 f 4.10 f 2.30 f 6.10 f 4 .70

Veilingsvereeniging „Eendracht” te Groningen.

In de week van 29 Juni—3 Juli werden onderstaande prijzen bedongen:

De aardbeien bleven zeer goed tegen flinke prijzen te verknopen, hoewel de grootste pluk is afgeloopen. Over ’t geheel werden hooge prijzen geboden voor de pronkbennen in voorkoop, doch een gelukkig verschijnsel is, dat maar weinig kweekers tot voorkoop overgaan. De aflevering van zwarte bessen en frambozen zal hier de volgende week aanvangen. J. B.

Producten. 30 Juni 1 Juli 2 Juli Meikersen Ie kw. 93/.1—13 ets. 8i/„—12V„ ets. . 7—1073Cts. „ rood . 4®/4-10 V 4v;-8v. ff 4-31/4 „ Volgers . . . . — — 61/2-IO „ Zwarte kersen 11-131/4 9—131/, l ff 81/0—127, „ Witte 11—18 V 10—11 ff 10 Rouanen.... 14—16 >f 16—17 ff 15-18 „ Aardbeien Ie kw. 12—14 f) 9-12 13 Frambozen . . . — 11—16 ff 91/0—1370 „ Kruisbessen . . 91/2-12 f) 9—10 ff 71/2-8 ■ „ Roode bessen . . 10-13 31/2-12 ff 71/2-11 „ Aan voer kersen . 63.096 pond. 87.252 pond. 85.646 pond. Producten 8 Juli 5 Juli 6 Juli Meikersen Ie kw. 51/0—9 ets. 91/4—141/0 ets. 11—14 ets. „ rood . 21/2-6 ff 41/2-37. ets. 51/2—11 „ Volgers . . . . 8i/„—10 ff 81/0-I4 ff 11-14 „ Zwarte kersen 8-11 ff S'll-lS ff 11-14 „ Witte „ 8^/4-10 ff IO1/0-I2 ff 91/2 12 „ Rouanen. . . . 14-17 ff 16—18 ff 14-17 „ Aardbeien Ie kw. 63/4-973 ff 107,,—14 „ : i07o—131/0 „ Frambozen . . . 8i/„—18 ff 12 ff 13—16 „ Kruisbessen . . 61/0"—8V„ ff 77„—9 ff 774-9 „ Roode bessen . . 7-10 ff 81/Ö—10 ff 3-11 „ Aan voer kersen . 127.094 pond. 18.524 pond. 79.398 pond. Alles per pond.

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veilingen van 30 Juni—6 Juli.)

In verschillende bladen kon men de vorige week de mededeeling lezen, dat de pluk der kersen bijna was afgeloopen; op de veiling is daarvan nog niets te merken geweest, want steeds is de aan voer nog toegenomen; vooral Zaterdag was hij enorm. De prijzen gingen toen dan ook heel wat naar beneden. Veel van het aangevoerde werd voor binnenlandsch gebruik verkocht. De

handel schijnt echter goede zaken gemaakt te hebben, want de prijs is sindsdien aanmerkelijk gestegen, ondanks den kolossalen aanvoer. Het product blijft uitstekend voor den export geschikt.

Rijpe kruisbessen begonnen ook in massa af te komen en er werden ongekend hooge prijzen voor betaald. Ook de roode bessen waren duur met veel vraag, zoowel voor binnen- als buitenland.

Komkommers ondergingen eene sterke daling sedert ons vorige overzicht en liepen ongeveer tot de helft van den prijs terug. Ook de andere groenten gingen sterk naar beneden, als een gevolg van den milderen groei, daar overal nogal flink regen was gevallen.

Tomaten konden zich op de laatste veiling weer heel wat beteren, zoodat voor 2de soort de prijs bedongen werd, die in het begin der week voor Iste betaald werd.

De prijzen waren de vorige week als volgt:

Groene K.K. I per 100 stuks f 4.00-f 5.00 • ff ff II ff ff ff f 2.00-f 3.00 Witte K.K. I ff ff ff f 5.00-f 7.50 ff ff II ff ff ff f 3.00-f 4.00 Kropsla ff ff ff f 0.80-f 1.20 Andijvie ff ff ff f 2.00-f 1.10 Bloemkool I ff ff ff f 6.00-f 8.00 Bloemkool II ff ff ff f 8.00-f 5.00 Spitskool I ff ff ff f 5.00-f 7.50 Spitskool II ff ff ff f 2.00-f 3.60 Perziken I ff ff ff f 6.0J-f 7.50 Perziken II ff ff ff f 4 00-f 5.(X) Rhabarber ff lOO bos f 2.00-f 4.00 Postelein ff K.G. f 0.04-f 0.07 Aardbeien I ff ff f 0.25-f 0.30 ff II ff ff f 0.16-f 0.20 Peulen ff ff f 0.15-f 0.20 Doppers ff ff f 0.08-f 0.15 Tuinbonnen ff 100 stuks f 0.o7-f 0.10' Wortelen ff 100 bos f 2.00-f 2.80

Kersenveilingen:

Producten. 1 Juli. 5 Juli. Komk. I f 3.40-f 4.80 f 2.10-f 4.80 „ IA f 2.10-f 8.20 f 1.00-f 2.00 » n f 0.80-f 2.00 f 0.85-f 1.00 witte I f 8.00-f 6.50 f 3.00-f 6.00 „ „ n f 1.50-f 2.50 f 1.50-f 2.75 „ gele f 8.50 f 8.00 Kropsla I f 0.70-f 1.40 f 1.00-f 1.90 Andijvie . . f 1.00-f 1.70 f 0.55-f 1.20 Wortelen . f 2.50-f 3.50 f 2.50-f 8.50 Bloemkool I f 3.50-f 8.50 f 5.50-f 9.50 Bloemkool II f I.50-f 2.50 f 2.50-f 4.50 Savoyekool. f 5.50 f 4.00-f 5.50 per 100 stuks. Peulen p. pond 9 et. 9 et. Doperwten „ 5-71/2 „ 6 ?? Tuinboonen „ « 2-21/ 4 H Snij boenen „ 91/0-10 „ 9-12 11 Prinsesseb. „ 11-14 „ 9-16 11 Zilveruitjes „ 71/2-10 „ 9-111/2 Tomaten I „ 28-24 „ 26-27 11 „ 11 „ 16-22 „ 23-25 11 » III „ 81/2-13 „ 17-20 11 Meloenen (gr.) p. st. 30-35 „ 12-25 u » (kl-) „ 50-80 „ 40-140 „ Aanvoer komk.: 34.600 stuks. 32.680 stuks. L. K.

Groenten veiliugen: