is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 29, 23-07-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentoonstellingen en Keuringen.

Bloemenkeuringen der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Op Maandag 12 Juli.

Getuigschriften van Verdienste werden toegekend aan

Gladiolus Early Sunrise als weinig bekende verscheidenheid ingezonden door de firma Alkemade & Co. te Noord wijk.

Bloemen groot, wijdopenstaand; kleur donker zalmkleurig rosé, de onderste bloemblaadjes zacht geel met lila gespikkeld ; de verscheidenheid is uit zaad gewonnen en nog niet in den handel.

Hang-Begonia Gladys, kleur donker kersrood, zalmkleurig getint.

Hang-Begonia Java, kleur oianje-vermiljoen.

Hang-Begonia Surnatra, kleur helder zalmkleurig rosé.

Deze 8 verscheidenheden als weinig bekende verscheidenheden ingezonden door de firma E. H. Krelage & Zoon te Haarlem.

Onderlinge tentoonstelling van afgesneden rozen te Boskoop.

Op Donderdag 15 en Vrijdag 16 Juli werd door de „Pomologische Vereeniging” een tentoonstelling van afgesneden rozen gehouden, waarvoor de volgende vragen waren uitgeschreven :

1. de belangrijkste inzending nieuwe rozen in alle kleuren, van de laatste vijf jaren ;

2. de collectie mooiste roode rozen ;

8. de collectie mooiste gele rozen ;

4. de collectie mooiste rosé rozen.

De hevige plasregens, die wij in den nacht van Woensdag op Donderdag hebben gehad, deed ons eerst vreezen, dat deze tentoonstelling een mislukking zou worden, doch de uitkomst heeft het anders bewezen. Het is nu gebleken, dat de rozen een hevigen regen goed kunnen doorstaan; alleen wanneer de regen met wind vergezeld gaat, scheuren de buitenste bloembladeren en nemen dus het schoon e van de bloem weg.

Door 21 inzenders waren circa 600 vazen, gevuld met mooie, gave bloemen in ongeveer 140 soorten, op een enkele uitzondering na alle van de laatste 5 jaar, waaronder enkele die nog niet in den handel zijn, bijeen gebracht.

De jury bestaande uit de Heeren J. Blaauw, Voorzitter, J. Mossel, Secretaris, J. Spek, P. Boer en F. Wezelenburg, kende voor vraag 1 den prijs toe aan de firma Van der Willik en Koetsier.

De bekroningen voor de vragen 2 en 3 werden aan den Heer A. A. Nijveldt toegekend, terwijl de prijs voor vraag 4 door de Heeren Gebrs. van Herk werd verkregen. Aan den Heer J. Spek werd een Eervolle Vermelding toegekend voor de uitgebreide collectie, ingezonden buiten mededinging, van ongeveer 90 beste handelssoorten, met zeer mooie, groote en volmaakte bloemen.

Dat de jury geen gemakkelijke taak heeft gehad, zal

een ieder, die de verschillende inzendingen met eenige aandacht heeft bekeken, gaarne toegeven.

Zoo trok de groep van de firma Gebrs. Ellerbroek, bestaande uit een uitgebreide collectie van de nieuwere handelssoorten, veler aandacht. Verder voelen wij ons nog verplicht melding te maken van de inzending van de Heeren Gebrs. Kersbergen. Door de lange stelen was de schikking in de vazen veel losser en sierlijker. De donkerroode roos. Mevrouw Dora van Tets, domineerde in deze gioep. Ook de groep van de firma Kluis en Koning, hoofdzakelijk bestaande uit Mad. Ed. Herriot, Chdteau de Glos Vougeot en Rayon d’ Or, trok door de schelle kleurcontrasten de aandacht.

Het zou ons te ver voeren om iedere groep afzonderlijk te noemen, doch een woord van lof komt voorzeker aan alle inzenders toe voor de moeite, die zij zich hebben getroost en den tijd, dien zij er voor over hebben gehad om deze tentoonstelling te helpen maken. Het talrijke bezoek, zoowel van kweekers als liefhebbers, moge hun de overtuiging schenken, dat hun werk op prijs werd gesteld. Het geheel was door den Heer B. B. 0. Telin, die ons reeds in 1911 en 1918 blijken van zijn arrangeer-talenten heeft gegeven, ook bij deze gelegenheid zeer smaakvol opgesteld.

Toch moet ons over den opzet van het geheel een opmerking van het hart. Practischer hadden wij de opstelling gevonden, wanneer deze meer in de volgorde van de vragen was gehouden en aldus rood bij rood en geel bij geel was gekomen. Gaarne geven wij toe, dat op die manier nooit het harmonische geheel was verkregen wat wij nu hebben gehad, doch waar deze tentoonstellingen feitelijk zijn uitgeschreven voor ondeilinge studie en vergelijkingen, zou een dergelijke opstelling o. i. meer aan het beoogde doel hebben beantwoord.

De zaal van „Hotel Neuf’ waarin deze tentoonstelling werd gehouden, bleek voor dit doel beter geschikt, vooral wat de verlichting betreft, dan die van „Hotel Klaassen”. Door den Heer M. Zuydam, een niet onverdienstelijk amateur-fotograaf, werden ons welwillend een paar foto’s afgestaan, ter reproductie bij deze beschrijving. Wij laten hier enkele soorten volgen, die wi.j als de beste soorten hebben genoteerd.

Als goede, witte rozen merkten wij op:

Mts. Andrew Carnegie, wit, groote bloem; British Queen, zuiver wit, groote gevulde bloem; Nerissa, roomwit, zeer groote bloem; Seabird, geelwit; Mrs. Herhert Stevens, wit.

Goede roode soorten waren:

GMteau de Glos Vougeot, de donkerste roode roos; Mevrouw Dora van Tets, donkerrood ; Président Vignet, donkerrood ; H. V. Machin, rood, groote bloem; Leslie Holland, donkerrood ; Edioard Mawley, donkerrood, groote bloem; Earl of Gosford; George JDickson, donkerrood, zeer groote bloem; George G. Waud, vermiljoenrood ; Lieutenant Ghauré, helderrood; King George V, zeer donkerrood; General-Superior Arnold Janssen-, H. E. Richardson ; Leuchtfeuer, schitterend rood.

Onder de oude, roode soorten blonken nog uit:

Liberty, Richmond en Fisher Holmes.

Als oranje-zalmkleurige soorten, noteerden wij ;